Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý."

Ž 145, 8

Liturgický prehľad 20. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

20. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

20. VIII.

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Bernardíny Piškaninovej – 60.r.

Utorok

21. VIII.

Sv. Pia X., pápeža; spomienka
Farský kostol 19.00 hod Sv. omša BP Andrey Petríkovej – 40.r.

Streda

22. VIII.

Bl. Panny Márie Kráľovnej; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Ján Polačko

Štvrtok

23. VIII.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Michal, Mária Piškaninovi, č.d. 137

Piatok

24. VIII.

Sv. Bartolomeja, apoštola; sviatok
Farský kostol 19.00 hod Sv. omša + Michal, Mária, č.d. 386

Sobota

25. VIII.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša z nedele + Michal Piškanin, č.d. 488

Nedeľa

26. VIII.

DVADSIATA  PRVÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ 
Farský kostol 8.30 hod Sv. omša + Milan Harakaľ
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15, po nej Hodina Milosrdenstva s Eucharistickým požehnaním.
  2. Eucharistická adorácia – v tomto týždni súkromne pred bohostánkom. Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Pohl, rím. kat., syn rodičov Petra a Štefánie rod. Morávkovej, nar. a býv. v Snine a Miroslava Havrilčáková, rím. kat, dcéra rodičov Jozefa a Zdenky rod. Hrehovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš:1.IX.2018, 14 00 hod. vo farskom kostole.

    Vladimír Krivjančin, rím. kat., syn rodičov Jána a Boženy rod. Bačovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. a Eva Orendáčová, rím. kat., dcéra rodičov Andreja a Evy rod. Bakošovej, nar. v Humennom a býv. v HE – Sídl. III. Sobáš: 8.IX.2018 v HE – Sídl. III.

    Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.

  5. Beatifikácia – Záujemci o blahorečenie Anny Kolesárovej 1.IX. sa môžu ešte prihlásiť v sakristii.
  6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 2: horliteľka p. Eva Skarbová.

Sobota, 16 15 hod.: Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Matej Treščák, Filip Kohut, Peter Kohut, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jozef Polačko

xxx

xxx

Františka Gičová

Utorok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Anna Savková

Streda

Eva Skarbová

xxx

xxx

Mária Janušová

Štvrtok

Erika Gičová

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Piatok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Magdaléna Chvostaľová

Sobota

Mária Chvostaľová

xxx

Jozef Hančarik

Marta Burdová

Nedeľa

Beáta Kohutová

Michal Kováč

Michal Chvostaľ

Tomáš Tkáč

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Katarína Škutková, č.d. 497; Alžbeta Škutková, č.d. 497; Magdaléna Štofiková, č.d. 196; Jana Šuchtová, č.d. 306; Timea Šuchtová, č.d. 306.

Upratovanie kostola: sobota, 17 45 hod.:

Valéria Tkáčová, č.d. 247; Adriana Tkáčová, č.d. 475; Helena Tomášová, č.d. 299; Jana Tomášová, č.d. 615; Jana Tomášová, č.d. 299.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.