Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba."

Ž 23, 1

ADORÁCIA 14.8. – 15.8.2018 – Rozpis ulíc

20,00

21,00

Hlavná č. 122-223, Zátoky

21,00

22,00

Sv. Anny, Nám. J. Tomka, Za Motorestom,  Dlhá

22,00

23,00

Školská, Kvetná, Potočná

23,00

24,00

Študentská, Železničná

0,00

1,00

Sadová, Tristová, Pod Stráňou, Cirošská

1,00

2,00

Mackova Rieň, Na Majeri

2,00

3,00

Hôrka, Pod Hôrkou, Jarková

3,00

4,00

Družstevná,   Pri cintoríne, Krátka

4,00

5,00

Hlavná č. 254-364, Pri Hlavnej