Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý."

Ž 145, 8

Liturgický prehľad 19. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

19. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

13. VIII.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP Ľuboša Mesaroša – 16.r.

Utorok

14. VIII.

Vigília  NANEBOVZATIA  bl.  PANNY  MÁRIE
Farský kostol 17.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami BP Heleny Gnipovej
    Celonočná adorácia  
  18.30 hod Posvätné čítanie  

Streda

15. VIII.

Slávnosť  NANEBOVZATIA  Bl.  PANNY  MÁRIE  –  prikázaný sviatok

Požehnanie bylín a kvetov

Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály + Vincent, Daniela Fencákovi, č.d. 318
  6.00 hod Sv. omša  
  16.45 hod Vešpery  
  18.00 hod Farská sv. omša za farnosť

Štvrtok

16. VIII.

Sv. Štefana Uhorského; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Michal Mesároš, č.d. 321
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + František, Michal, Mária, č.d. 491
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Euch. pobožnosť  

Piatok

17. VIII.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Štefan Burda
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Helena Janušová

Sobota

18. VIII.

Sv. Heleny; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + rod. Burdovej, č.d. 491
Sv. Anna 19.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

19. VIII.

DVADSIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP rod. Burdovej, č.d. 491
  9.00 hod Farská sv. omša za farnosť
Sv. Anna 15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15, po nej Hodina Milosrdenstva s Eucharistickým požehnaním.
  2. Eucharistická adorácia – farský kostol Ut, Str; Sv. Anny Štv, Pia. Ostatné dni súkromne. Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Slávnosť Nanebovzatia bl. Panny Márie – Na tento veľký sviatok sa pripravujeme vigíliou a celonočnou adoráciou. Deň slávnosti je prikázaným sviatkom. Zaväzuje nás účasťou na sv. omši, zdržiavaním sa telesných prác a nákupov. V tento nádherný mariánsky sviatok sa venujme horlivejšej modlitbe a rozjímaniu pred Eucharistiou nad tým veľkým vyznačením Matky Božej, že za svoj svätý život bola odmenená nanebovzatím a čo čaká aj nás, ak ju budeme nasledovať a utiekať sa k nej o pomoc. Túto udalosť si pripomenieme aj posvätením bylín a kvetov, ktoré si v stredu prineste na sv. omšu. Nech ich vôňa a krása nás povzbudzujú k myšlienke, ako máme žiť, aby aj po nás zostalo na zemi iba to pekné. Staré byliny a kvety môžete spáliť alebo zakopať v záhrade.
  5. Ofera – O týždeň v nedeľu je augustová ofera na kostolné potreby. Pán Boh zaplať.
  6. Odpust – Na budúcu nedeľu je odpustová slávnosť Nanebovzatia bl. Panny Márie v Modrej n/Cir. V súdržnosti s tradíciou, že je to naša bývalá filiálna obec, prijmime pozvanie na odpust, najmä preto, aby sme získali odpustky. Pohodlnejšie je ostať doma alebo ísť autom. No komu to zdravotný stav dovoľuje, nech ide v procesii, lebo je to väčšia obeta a tým aj väčšie milosti. Spoločná procesia začne v Kostole sv. Anny o 8 50 požehnaním na cestu. Po ceste sa pridajte k pútnikom a k ich spoločným modlitbám a spevom.
  7. Spomienkové predmety – Z príležitosti 25-teho výročia konsekrácie nášho farského kostola sme vám pripravili spomienkové predmety s erbom našej farnosti, ktorý bol požehnaný o. kardinálom. Kľúčenky, perá, hrnčeky a magnetky vezmite domov a ponúknite aj svojim známym. Ich zakúpením podporíte potreby kostola. Zvlášť dávame do pozornosti knihu o o. kardinálovi, jeho životnom diele a dôležitých medzníkoch jeho života. Mala by byť v každej rodine. Ktorej farnosti preukázal toľko pozornosti, ako našej a tak často ju navštevoval? Nech je spomienkou aj pre budúce generácie o veľkom človeku, ktorý tak cez svojho strýka ako aj osobne bol úzko spojený s našou farnosťou. Všetky predmety nájdete na stolíkoch pri vchode do kostola. Za váš záujem Pán Boh zaplať.
  8. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 1: horliteľka p. Bernardína Piškaninová.

Sobota, 19 00 hod.: Rafael Piškanin, Timotej Gič, Kristína Piškaninová, Michal Kohut, Karolína Tkáčová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Anna Savková

xxx

xxx

Erika Gičová

Utorok

Mária Janušová

Jozef Polačko

Štefan Piškanin

Eva Skarbová

Streda

Marta Burdová

Bernardína Piškaninová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Valéria Čopiková

Bernard Piškanin

Timotej Gič

Patrícia Piškaninová

Štvrtok

Mária Chvostaľová

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Jozef Kováč

Michal Kohut

Piatok

Marta Burdová

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Henrieta Gnipová

Sobota

Jana Dzurková

xxx

xxx

Michal Chvostaľ

Nedeľa

Emília Polačková

Františka Gičová

Michal Kováč

Zuzana Hrehová

Jozef Polačko

Jozef Hančarik

Henrieta Gnipová

Mária Kohutová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Valéria Stašková, č.d. 297; Silvia Stašková, č.d. 321; Jana Stašková, č.d. 138; Aurélia Stašková, č.d. 297; Daniela Šajnovská, č.d. 164.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Jana Šepeľová, č.d. 228; Daniela Šimonová, č.d. 521; Renáta Šimonová, č.d. 3; Klaudia Šimonová, č.d. 3; Lýdia Škutková, č.d. 497.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.