Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Liturgický prehľad 16. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

16. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

23. VII.

 
Farský kostol 6.00 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. spoveď chorých  
  16.30 hod Sv. spoveď  
  17.15 hod Sv. ruženec – Bratstvo sv. ruženca  
  18.00 hod Sv. omša + Novéna BP Ivany, č.d. 488

Utorok

24. VII.

Vigília  VÝROČIA  KONSEKRÁCIE  FARSKÉHO  KOSTOLA
Farský kostol 6.00 hod Ranné chvály  
  8.00-9.00 Sv. spoveď  
  16.30 hod Sv. spoveď  
  17.15 hod Sv. ruženec – Modlitby matiek  
  18.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami BP Tomáša Vozára – 30.r.
    + Novéna  

Streda

25. VII.

VÝROČNÝ  DEŇ  KONSEKRÁCIE  FARSKÉHO  KOSTOLA – Strieborné jubileum (25. výr.); farský sviatok
Farský kostol 6.00 hod Ranné chvály  
  8.00-9.00 Sv. spoveď  
  16.45 hod Vešpery  
  17.15 hod Sv. ruženec – Modlitby otcov  
  18.00 hod Slávnostná sv. omša za živých a zomrelých dobrodincov kostola
    + Novéna  

Štvrtok

26. VII.

SLÁVNOSŤ  SV.  JOACHIMA  A  ANNY,  RODIČOV  Bl.  PANNY  MÁRIE – slávnosť titulu kostola a patrónov farnosti; farský sviatok
Sv. Anna 10.00 hod Sv. omša BP Dávida Milčíka – 20.r.
Farský kostol 6.00 hod Ranné chvály  
  14.40 hod Posvätné čítanie  
  16.45 hod Vešpery  
  18.00 hod Slávnostná sv. omša za farnosť
    + Novéna  

Piatok

27. VII.

Deň modlitieb za zosnulých farníkov
Farský kostol 6.00 hod Ranné chvály  
  8.00-9.00 Sv. spoveď  
  16.30 hod Sv. spoveď  
  17.15 hod Krížová cesta – Miništranti  
  18.00 hod Sv. omša  + Ľubomír Ivan
    Procesia na cintorín  
    Novéna (po návrate)  

Sobota

28. VII.

 
Farský kostol 6.00 hod Ranné chvály  
  19.00 hod Sv. spoveď  
  19.15 hod Sv. ruženec – Deti, mládež  
  20.00 hod Sv. omša + Jozef, Helena Jozef, č.d. 98
    Eucharistická procesia so sviecami  
    Novéna (po návrate)  

Nedeľa

29. VII.

JUBILEJNÁ  ODPUSTOVÁ  SLÁVNOSŤ  SV.  JOACHIMA  A  ANNY, – slávnosť patrónov farnosti
Farský kostol 6.00 hod Ranné chvály  
  9.30 hod Sv. ruženec  
  10.30 hod Odpustová sv. omša za farnosť
Sv. Anna 15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Korunka B. Milosrdenstva bude dnes v Kostole sv. Anny.
 2. Duchovná obnova pred odpustom: V piatok sme začali našu duchovnú prípravu pred oslavou našich farských patrónov. V tomto týždni pokračujeme až do nedele:

  Liturgia hodín: Rannými chválami vždy začíname nový deň a už na jeho začiatku sa schádzame na spoločnú modlitbu pred Božiu tvár, prosiac o požehnanie. Vešperami (1 hod. pred sv. omšou) zhŕňame celodenné modlitby do večerných prosieb.

  Modlitba sv. ruženca: V prítomnosti Božej Matky prednášame všetky potreby našej farnosti do troch častí sv. ruženca – hneď po Ranných chválach, 14 40 hod. pred Korunkou BM a pred sv. omšou. Pridajme sa v ktorúkoľvek hodinu dňa.

  – Ustavičná eucharistická adorácia: Naša modlitba za farnosť sa prehlbuje neprestajnou poklonou Oltárnej Sviatosti deň – noc. Záujemci o adoračnú hodinu sa môžu zapísať (za lavicami) do zoznamu. Tých, čo bývajú bližšie pri kostole prosíme, aby si vybrali nočné hodiny. Povzbudzujme všetkých členov rodiny, aby si našli čas pre Pána Ježiša v Eucharistii, ktorý ich tam čaká. V pondelok a v utorok denná adorácia nie je, iba nočná (končí po Ranných chválach), kvôli upratovaniu.

  – Sv. omša z tematickým zamyslením: Podľa možnosti nevynechajme každodenné sv. prijímanie. Je to naša najlepšia príprava k odpustovej slávnosti.

  – Sv. spoveď: Správne chápať odpust znamená získať odpustky. Pozrite si jednotlivé časy, kedy je možnosť prijať sviatosť pokánia. Dobre si pospytujme svedomie a pripravme sa k sv. spovedi. Duchovné ovocie týchto slávností závisí od pripravenosti našej duše. K sv. spovedi pozývame všetky rodiny a hostí, ktorí prídu do našej farnosti. Prosíme vás, aby ste si nenechávali sv. spoveď na posledné dni. V tomto týždni je sv. spoveď už aj pred I. piatkom.

  – Pobožnosti: Počas našej prípravy na farskú odpustovú slávnosť sa celý týždeň modlime za jednotlivé bratstvá a modlitebné skupiny vo farnosti, s ktorými sa budeme spoločne modliť. Pamätáme aj na našich zosnulých farníkov (i za nich možno obetovať odpustky). V piatok po sv. omši bude požehnanie sviec na hroby našich príbuzných, ktoré tam zapálime a procesia na cintorín s pobožnosťou za zosnulých farníkov. V sobotu večer po sv. omši slávnostná Eucharistická procesia po farnosti a po nej pokračuje nočná poklona.

  – Farské slávnosti: V utorok začíname vigíliou sláviť Výročný deň konsekrácie farského kostola (25.výr.) a v stredu je deň tejto slávnosti. Na štvrtok pripadá slávnosť sv. Joachima a Anny, rodičov bl. Panny Márie – slávnosť titulu kostola a patrónov farnosti. Sú to naše farské sviatky. V tieto dni možno získať úplné odpustky. Vyvrcholenie bude v nedeľu pri slávnostnej sv. omši, na ktorú pozývame všetkých našich farníkov, ich príbuzných a hostí.

 3. Upratovanie: V pondelok o 9 00 prosíme o pomoc pri upratovaní Kostola sv. Anny a v utorok farského kostola pred odpustom. Na upratovanie prosíme mužov, ženy aj mládež a za vašu ochotu a snahu Pán Boh zaplať.
 4. Beatifikácia – Záujemci o slávnosť blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej, ktorá sa uskutoční 1. IX. 2018 v Košiciach, nech sa prihlásia do konca júla v sakristii kvôli miestenkám na sedenie.
 5. Letný tábor – Chceli by sme sa poďakovať všetkým sponzorom a dobrodincom, ktorí pomohli pri realizácii letného tábora. Ďakujeme. 
 6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: podľa programu zodpovední za bratstvo – spoločenstvo, ostatné dni ruža č. 7: horliteľka p. Veronika Krivjanská.

Sobota, 17 15 hod.: Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohút, Peter Kohút.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Mária Janušová

Utorok

Zuzana Chvostaľová

Jaroslav Petro

Michal Kohut

Mária Chvostaľová

Streda

Erika Gičová

zbor

Tomáš Tkáč

Júlia Krivjanská

Štvrtok

Mária Kohutová

Beáta  Kohutová

Jozef Polačko

zbor

Jana Dzurková

Michal Chvostaľ

Zuzana Hrehová

Patrícia Piškaninová

Piatok

Eva Skarbová

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Sobota

Marta Burdová

Magdaléna Chvostaľová

Marek Makar

Františka Gičová

Nedeľa

Anna Savková

zbor

Bernard Piškanin

Michal Kováč

Upratovanie kostolov: pondelok – utorok, 9 00 hod.: Prosíme dobrovoľníkov –  muži, ženy, mladých.

Upratovanie kostola: sobota, 6 30 hod.:

Jana Poľačková, č.d. 312; Mária Psárová, č.d. 375; Simona Psárová, č.d. 375; Slavomíra Radová, č.d. 155; Kamila Rajňaková, č.d. 355.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.