Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad 15. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

15. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

16. VII.

Prebl. Panny Márie Karmelskej – Sviatok Bratstiev Karmelského škapuliara
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + František Burda pohrebná
  18.00 hod Sv. omša s vešperami + Mária Butalová – 1.výr.

Utorok

17. VII.

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + František Šoltés – 30. deň pohrebu
  18.00 hod Sv. omša + Mikuláš Hajdu – 30. deň pohrebu

Streda

18. VII.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP Františka Kocika – 30.r.

Štvrtok

19. VII.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Andrej Burda – 4.výr.
  18.00 hod Sv. omša zdr. Anny Gajdošovej – 40.r.

Piatok

20. VII.

Začiatok Novény k patrónom farnosti
Farský kostol 6.00 hod Ranné chvály  
  18.00 hod Sv. omša + Novéna BP manž. Kohútových – 50.r. sob.

Sobota

21. VII.

 
Farský kostol 6.00 hod Ranné chvály  
  17.00 hod Sv. omša + Novéna + Miroslav Petrík

Nedeľa

22. VII.

PÄTNÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ ROK“
Farský kostol 10.30 hod Sv. omša + Ján Polačko
  18.00 hod Novéna  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Modlitba sv. ruženca začne dnes o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva s Euch. požehnaním.
 2. Eucharistická adorácia vo farskom kostole – Po, Ut, Štv. Záver hodinu pred sv. omšou (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň. Od piatku nepretržitá poklona Oltárnej Sviatosti až do odpustovej slávnosti.
 3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farský zbor – skúška pred odpustom bude v pondelok po večernej sv. omši.
 5. Sviatok Bl. Panny Márie Karmelskej – je sviatkom členov Bratstva Karmelského škapuliara. Zúčastníme sa na sv. omši a obnovme tak svoje zasvätenie v Bratstve. Obnova bude pri večernej sv. omši.
 6. Arcidiecézna púť: Nastávajúcu nedeľu nás o. arcibiskup pozýva na hlavnú arcidiecéznu púť ku cti bl. Panny Márie Karmelskej do Gaboltova. Členovia Bratstva karmelského škapuliara v rámci svojho členstva nech ju podľa možnosti nevynechajú. Záujemci sa môžu prihlásiť v sakristii u p. kostolníka. Cestovné 8,- € treba vyplatiť pri zápise. Nastupovať môžete na všetkých zastávkach v obci. Odchod je v nedeľu o 5 00 Nezabudnime na pútnické stoličky. Liturgický program je na farskej nástenke.
 7. Duchovná príprava pred odpustom: Od piatku začneme duchovnú prípravu pred odpustovou slávnosťou našich patrónov sv. Joachima a Anny. Ustavičnou adoráciou 9 dní predkladajme Pánu Bohu a našim nebeským ochrancom potreby našej farnosti, rodín i jednotlivcov. Adorácia začne v piatok o 7 00 V tomto roku bude prebiehať v našom farskom kostole, ktorý slávi svoje jubileum. Pri vstupe do kostola (za lavicami) bude zoznam adoračných hodín, aby sa mohli zapísať tí, čo majú záujem o adoračnú hodinu pri Eucharistii. Môžete si vybrať aj ako jednotlivci, aj ako rodiny. Tých, čo bývajú bližšie pri kostole prosíme, aby si vybrali nočné hodiny. Ostatných pozývame v inom čase adorácie. Nech je toto modlitbové bdenie časom nášho obrátenia a posvätenia. Veď z každej rodiny potrebujeme Pánu Bohu predkladať svoje úmysly.

  Program duchovnej prípravy od piatku: Ranné chvály, Pobožnosť sv. ruženca (po Ranných chválach, pred Korunkou a pred sv. omšou), Sv. omša z tematickým zamyslením, sv. spoveď, ustavičná poklona Eucharistii. Nedeľa – Kvôli púti do Gaboltova sa adorácia preruší o 5 00 hod. a pokračujeme Novénou o 18 00 hod.

  Pozývame všetkých, ktorí sa počas týchto dní chcú viac priblížiť k Pánu Bohu a posvätiť sa.

 1. Ofera – na budúcu nedeľu zbierame na kostolné potreby. Pán Boh zaplať.
 2. Beatifikácia – Záujemci o slávnosť blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej, ktorá sa uskutoční 1. IX. 2018 v Košiciach, nech sa prihlásia do konca júla v sakristii kvôli miestenkám na sedenie.
 3. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 6: horliteľka p. Mária Burdová.

Sobota, 16 15 hod.: Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Timotej Gič, Kristína Piškaninová.

Nedeľa, 17 15 hod.: Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Ľuboš Mesaroš

Valéria Čopiková

xxx

Jozef Polačko

xxx

Eliška Fencáková

Henrieta Gnipová

Utorok

Mária Chvostaľová

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Marta Burdová

Mária Kohutová

Streda

Erika Gičová

xxx

xxx

Eva Skarbová

Štvrtok

Mária Janušová

Anna Savková

xxx

xxx

Jana Dzurková

Bernardína Piškaninová

Piatok

Františka Gičová

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Sobota

Jozef Hančarik

xxx

xxx

Marek Makar

Nedeľa

Emília Polačková

Patrícia Piškaninová

Jozef Polačko

Michal Chvostaľ

Upratovanie kostola: pondelok, 18 45 hod.:

Patrícia Piškaninová, č.d. 254; Jana Piškaninová, č.d. 206; Petra Piteľová, č.d. 4; Monika Polačková, č.d. 245; Helena Polačková, č.d. 434.

Upratovanie kostola: sobota, 6 45 hod.:

Anna Polačková, č.d. 533; Monika Polačková, č.d. 404; Jarmila Polačková, č.d. 403; Zuzana Polačková, č.d. 245; Anna Poľačková, č.d. 417.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.