Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba."

Ž 23, 1

Liturgický prehľad 14. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

14. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

9. VII.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Jozef Onderčin

Utorok

10. VII.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + rod. Onderčinovej, č.d. 473

Streda

11. VII.

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy; sviatok
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Jozef Piškanin – 15.výr.

Štvrtok

12. VII.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Jozef, Ján, Anna, č.d. 417

Piatok

13. VII.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + rod. Polačkovej, č.d. 301

Sobota

14. VII.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Ladislav Marinič – 1.výr.
Sv. Anna 19.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

15. VII.

PÄTNÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ ROK“
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Michal, Verona, č.d. 301
  9.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva.
  2. Eucharistická adorácia – v tomto týždni súkromne. Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Škapuliarska novéna – odporúčame sa do nej zapojiť všetkým členom Bratstva karmelského škapuliara. Spoločne sa ju modlime v rámci sv. ruženca pred sv. omšou.
  5. Prázdniny – Dbajme, aby naše deti a mladí neprežili letné mesiace bez Pána Boha. Každý deň si môžu nájsť cestu k nemu: cez sv. omšu, inokedy Korunka B. Milosrdenstva, adorácia, Sv. Písmo. Každý deň niečo. Pestujme dobré medziľudské vzťahy počas prázdnin spoločným trávením času, regeneráciou telesných síl a posilnením svojej viery.
  6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 5: horliteľka p. Martina Čovanová.

Sobota, 19 00 hod.: Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč.

Nedeľa, 14 15 hod.: Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Beáta Kohútová

Utorok

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Anna Savková

Streda

Mária Kohutová

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Štvrtok

Emília Polačková

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Piatok

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Michal Kohut

Sobota

Michal Chvostaľ

xxx

xxx

Erika Gičová

Nedeľa

Jana Dzurková

Marta Burdová

Júlia Krivjanská

Zuzana Hrehová

Štefan Piškanin

Jozef Kováč

Mária Chvostaľová

Jozef Hančarik

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Mária Piškaninová, č.d. 330; Jana Piškaninová, č.d. 206; Renáta Piškaninová, č.d. 254; Eva Piškaninová, č.d. 618; Henrieta Piškaninová, č.d. 614.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Andrea Piškaninová, č.d. 503; Lucia Piškaninová, č.d. 29; Anna Piškaninová, č.d. 149; Andrea Piškaninová, č.d. 85; Mária Piškaninová, č.d. 534.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.