Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Ty si Mesiáš, Syn živého Boha."

Mt 16, 13-19

Liturgický prehľad 13. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

13. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

2. VII.

Sviatok  NAVŠTÍVENIA  Bl.  PANNY  MÁRIE
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
    Sv. spoveď  
  8.00 hod Sv. omša + Andrej Hoľko

Utorok

3. VII.

Sv. Tomáša, apoštola; sviatok
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + rodičia Polačkovi a Skvašíkovi
  8.00-9.00 Sv. spoveď  
  15.00 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša + Michal, Anna Jolana Repkovi

Streda

4. VII.

Vigília slávnosti sv. Cyrila a Metoda
Farský kostol 17.00 hod Sv. spoveď  
  18.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami + rod. Kohútovej a Petríkovej, č.d. 118
    Euch. adorácia  
   19.30 hod Posvätné čítanie  

Štvrtok

5. VII.

Slávnosť  SV.  CYRILA  A  METODA, slovanských vierozvestcov  /  prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol 5.45 hod Ranné chvály  
  7.00 hod Sv. omša + Ján, Jaroslav, Ján Rajňákovi
  9.00 hod Sv. omša + Jolana Koribaničová
  15.00 hod Vešpery  
    Euch. adorácia  
  23.00 hod Hodina Getsemani  

Piatok

6. VII.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Alojz, Alžbeta Božidarovi
  17.00 hod Sv. omša + čl. Bratstva B. Srdca
    Pob. na I. piatok  

Sobota

7. VII.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Fatimská pob. + čl. Ružencového bratstva
Sv. Anna 19.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

8. VII.

ŠTRNÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ ROK“
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša zdr.Olivera a Petra Hašuľových
  9.00 hod Sv. omša BP Júlie Krivjanskej – 18.r.
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Dnes je Prvá nedeľa mesiaca. Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Euch. pobožnosť v Hodine Milosrdenstva. V závere výmena ružencových tajomstiev.
  2. Eucharistická adorácia vo farskom kostole – Ut, Štv, Pia. Záver hodinu pred sv. omšou (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia – vstupujeme do nového mesiaca, začínajú prázdniny. Očistení od hriechov vo sviatosti pokánia prežime v pokoji tento letný čas.
  4. Sviatok Navštívenia bl. Panny Márie – Dopoludnia bude sv. omša pre tých, čo ostávajú doma. Odchod pútnikov na Mariánsku horu do Levoče je o 13 00 zo všetkých zastávok. V tento deň začína odpustová slávnosť, ktorá má celotýždňový priebeh. Pre tých, ktorí by mohli v iný deň putovať do Levoče, je vyvesený program na farskej nástenke. Slávnostná odpustová sv. omša bude v nedeľu 8.VII.2018. Môžete ju sledovať aj v priamom prenose v televízii.
  5. Slávnosť sv. Cyrila a Metoda – Vo vďačnosti voči Pánu Bohu za dar pravej viery, ktorú nám priniesli naši slovanskí apoštoli, zasväťme tento sviatok. V programe Tv Lux je aj priamy prenos národnej púte v Nitre.
  6. V tomto týždni – vo štvrtok myslime vo svojich modlitbách a obetách na kňazov a nové kňazské a rehoľné povolania, prvý piatok venujme odproseniu Božského Srdca Ježišovho (po večernej sv. omši je ofera členov Bratstva B. Srdca) a Fatimskú sobotu v zasvätení Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu.
  7. Škapuliarska novéna: Od 7. VII. sa modlíme Novénu k bl. P. Márii Škapuliarskej. Členovia Bratstva karmelského škapuliara nájdu texty v modlitebnej knihe, ktorú dostali pri vstupe do škapuliara. Spoločne sa ju budeme modliť v rámci sv. ruženca pred sv. omšou.
  8. Prázdniny – Pred nami je čas oddychu od školských a pracovných povinností. Prežime ho v zodpovednosti za oddych tela, ale aj duše. Venujme svoj voľný čas aj posilneniu svojej viery. Rodičia, povzbudzujte svojej deti k pravidelnej modlitbe, k častému sv. prijímaniu, náboženskému čítaniu a adorácii Oltárnej Sviatosti. Prázdniny ukážu, čo sme sa cez šk. rok naučili a ako vieme nakladať s voľným časom. Zamerajme sa na jeho využitie v prospech duchovného života. Nech je tam miesto aj pre Pána Boha.
  9. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 4: horliteľka p. Jozefína Burdová.

Sobota, 19 00 hod.: Šimon Mažerik, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohút.

Nedeľa, 14 15 hod.: Peter Kohút, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jozef Polačko

Patrícia Piškaninová

xxx

Jana Dzurková

Utorok

Emília Polačková

Jozef Kováč

xxx

xxx

Františka Gičová

Henrieta Gnipová

Streda

Erika Gičová

Jaroslav Petro

Michal Kohut

Dominika Fencáková

Štvrtok

Anna Savková

Mária Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Jozef Polačko

Jozef Hančarik

Štefan Piškanin

Františka Gičová

Bernardína Piškaninová

Piatok

Zuzana Chvostaľová

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Mária Burdová

Michal Chvostaľ

Sobota

Bernard Piškanin

xxx

xxx

Magdaléna Chvostaľová

Nedeľa

Valéria Čopiková

Mária Janušová

Michal Kováč

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Piškanin

Eva Skarbová

Mária Kohutová

Marek Makar

Upratovanie kostola: utorok, 17 30 hod.:

Lucia Petríková, č.d. 621; Denisa Petríková, č.d. 578; Mária Petrová, č.d. 505; Lýdia Petrová, č.d. 165; Anna Petrová, č.d. 277.

Upratovanie kostola: sobota, 7 15 hod.:

Erika Petrová, č.d. 604; Andrea Petrová, č.d. 616; Eva Petrová, č.d. 420; Juliána Petrová, č.d. 604; Mária Piškaninová, č.d. 488.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.