Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Liturgický prehľad 12. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

12. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

25. VI.

 
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Alžbeta Božidarová, č.d. 155

Utorok

26. VI.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Michal Harakaľ

Streda

27. VI.

 
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Štefan, Anna Kováčovi, č.d. 504

Štvrtok

28. VI.

Vigília slávnosti sv. apoštolov Petra a Pavla
Farský kostol 15.00 hod Sv. spoveď žiakov  
  17.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami BP manž. Fencákových – 25.r. sob.
    Euch. adorácia  
  18.30 hod Posvätné čítanie  

Piatok

29. VI.

Slávnosť  SV.  PETRA  A  PAVLA,  APOŠTOLOV  –  prikázaný sviatok

Záver šk. roka – Te Deum

Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša BP rod. Burdovej, č.d. 242
  16.45 hod Vešpery  
  18.00 hod Farská sv. omša – Te Deum za farnosť

Sobota

30. VI.

Prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme; spomienka / Záver Júnových pobožností
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + František, Michal, Anna, č.d. 242
Sv. Anna 19.00 hod Záver Júnových pob.  

Nedeľa

1. VII.

TRINÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ ROK“  /  prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP rod. Zuščákovej
  9.00 hod Farská sv. omša za farnosť
    Euch. adorácia  
  15.00 hod Pob. na I. nedeľu  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Júnová pobožnosť v Hodine Milosrdenstva.
 2. Eucharistická adorácia v tomto týždni vo farskom kostole – Štv, Pia. Záver hodinu pred sv. omšou (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza – Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Utorok

Katechéza – 1. – 4.roč. ZŠ

16.00 hod

Katechet. miestnosť

 

Piatok

Katechéza – 5. – 7.roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

17.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť

Katechet. miestnosť

Farský kostol

 1. Slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla – Počas nej si uvedomujeme, ďakujeme a prejavujeme našu príslušnosť k Rímskej Cirkvi, postavenej na svedectve sv. apoštolov. Vyvesené pápežské zástavy, slávenie sviatku a naše vedomé prejavy katolíckej viery (katolícky pozdrav, účasť na bohoslužbách záujem o život sv. Cirkvi) nech v nás posilňujú toto povedome. Je to prikázaný sviatok. Prežívame ho účasťou na sv. omši, zdržiavaním sa telesných prác a nákupov a venujeme čas posilňovaniu svojej viery – modlitba, adorácia, Sv. Písmo. Kto má nejaký náboženský predmet posvätený od Sv. otca alebo biskupa, môže v tento deň získať úplné odpustky, ak splní všetky podmienky k ich získaniu a daný predmet si uctí (napr. pobozkaním).
  Tento piatok nás neviaže povinnosť vykonať kajúci skutok, lebo naň pripadá slávnosť.
 1. Te Deum – V piatok je záver šk. roka. Pánu Bohu chceme poďakovať za pomoc pri štúdiu v končiacom sa šk. roku. Niektorí sa lúčia so svojimi školami, učiteľmi a spolužiakmi. V tento deň preto treba Bohu vzdávať vďaky za tento úsek života. Aby naše poďakovanie bolo čo najdôstojnejšie, sv. spoveď pre žiakov a študentov bude vo štvrtok od 15 00
 2. Duchovná obnova – pre birmovancov (stredoškolákov) bude v piatok večer a v sobotu. Prosíme o modlitby za nich.
 3. Letný čas sv. omší – Od budúcej nedele počas letných mesiacov budeme mať „letný režim“ nedeľných sv. omší, t.z. o 1 hod. skôr kvôli horúcemu počasiu.
 4. Ofera – na budúcu nedeľu je ofera na rekonštrukciu farského kostola. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
 5. Rodičia – Stretnutie rodičov žiakov 2. roč. ZŠ bude vo štvrtok. Začiatok na sv. omši a po nej stretnutie v katechetickej miestnosti na fare.
 6. Beatifikácia – Zápis na slávnosť blahorečenia Božej služobnice Anky Kolesárovej v Košiciach je v sakristii do konca júla. Zapísať sa je potrebné kvôli miestam v autobuse a miestenkám na sedenie.
 7. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 3: horliteľka p. Henrieta Gnipová.

Sobota, 19 00 hod.: Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Timotej Gič.

Nedeľa, 14 15 hod.: Kristína Piškaninová, Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Eva Skarbová

Utorok

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Erika Gičová

Streda

Marta Burdová

xxx

xxx

Anna Savková

Štvrtok

Mária Chvostaľová

Jozef Polačko

Bernard Piškanin

Tomáš Tkáč

Piatok

Jana Dzurková

Mária Janušová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Marek Makar

Jozef Kováč

Valéria Čopiková

Jozef Piškanin

Sobota

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Henrieta Gnipová

Františka Gičová

Magdaléna Chvostaľová

Zuzana Hrehová

Michal Chvostaľ

Emília Polačková

Zuzana Chvostaľová

Michal Kohut

Upratovanie kostola: pondelok, 18 00 hod.:

Zuzana Nemčíková, č.d. 557; Ivana Onderková, č.d. 309; Eva Ondiková, č.d. 100; Viera Pastírová, č.d. 570; Jarmila Pastýrová, č.d. 580.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Mária Pavlovčinová, č.d. 388; Lucia Petričová, č.d. 249; Mária Petríková, č.d. 479; Anna Petríková, č.d. 559; Andrea Petríková, č.d. 75.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.