Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pána chcem velebiť v každom čase"

Ž 243

Liturgický prehľad 11. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

11. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

18. VI.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Pavol Burda
  18.00 hod Sv. omša + Júnová pob. zdr. Martina Tutku – 15.r.

Utorok

19. VI.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Ján Polačko
  18.00 hod Sv. omša + Júnová pob. BP Sáry Piškaninovej – 20.r.

Streda

20. VI.

 
Farský kostol 19.00 hod Sv. omša + Júnová pob. BP rod. Gnipovej, č.d. 221

Štvrtok

21. VI.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Andrej Lelko, č.d. 348
  18.00 hod Sv. omša + Júnová pob. + Mária Cibulová – 30. deň pohrebu
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Euch. pob.  

Piatok

22. VI.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Júnová pob. BP rod. Čopíkovej

Sobota

23. VI.

Vigília slávnosti Narodenia Sv. Jána Krstiteľa
Farský kostol 18.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami + Ján, Zuzana Tomášovi
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

24. VI.

Slávnosť  NARODENIA  SV.  JÁNA  KRSTITEĽA
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša BP Stanislava a Erika Sklenčárových
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Vešpery + Júnová pob.  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Júnová pobožnosť v Hodine Milosrdenstva.
 2. Eucharistická adorácia v tomto týždni vo farskom kostole – Po, Ut, Štv, Pia. Záver hodinu pred sv. omšou (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza – Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

 

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

18.00 hod

18.00 hod

Farský kostol

Farský kostol

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť

Katechet. miestnosť

Streda

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

18.00 hod

Katechet. miestnosť

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

18.00 hod

Farský kostol

 1. Júnové pobožnosti – úcta k Božskému Srdcu nech nás privádza k prehĺbeniu vzťahu k Ježišovi Kristovi a vzťahov k blížnym.
 2. Farský zbor – stretnutie a nácvik členov farského zboru pred odpustovou slávnosťou bude v pondelok po sv. omši.
 3. Farské púte2.VII.: Púť na Mariánsku horu v Levoči v deň sviatku Navštívenia bl. Panny Márie. Odchod z farnosti o 13 00 hod. Návrat cca 21 00 hod. Cena 10,- €.
  6. – 11.VIII.: Czenstochówa – Licheń. Cena 130,- €. Podmienky ako zvyčajne.

  Zapísať sa a vyplatiť cestovné treba u p. kostolníka.

 4. Lurdská jaskyňa – Pán Boh zaplať za milodary, ktoré oferujete na tento nábožný cieľ. Svoje milodary môžete vhodiť do pokladničky za lavicami.
 5. Ofera – na budúcu nedeľu je ofera na Dobročinné diela Sv. Otca Františka, ktorými podporuje chudobných a biednych vo svete a taktiež krajiny postihnuté prírodnými katastrofami. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
 6. Rodičia – Stretnutie rodičov žiakov 2. roč. ZŠ bude v utorok po sv. omši v katechetickej miestnosti.
 7. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 2: horliteľka p. Eva Skarbová.

Sobota, 18 45 hod.: Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Šimon Tkáč, Mária Sklenčárová, Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Chvostaľová

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Jozef Polačko

Jozef Kováč

Utorok

Mária Janušová

Valéria Čopíková

xxx

xxx

Timotej Gič

tretiaci

Streda

Mária Kohutová

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Štvrtok

Eva Skarbová

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Henrieta Gnipová

Piatok

Františka Gičová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Sobota

Jozef Piškanin

Júlia Krivjanská

Erika Gičová

Marta Burdová

Nedeľa

Anna Savková

Dominika Fencáková

Magdaléna Chvostaľová

Patrícia Piškaninová

Štefan Piškanin

Jozef Hančarik

Beáta Kohutová

Bernard Piškanin

Upratovanie kostola: pondelok, 18 45 hod.:

Mária Mikulová, č.d. 560; Mária Mikulová, č.d. 560; Anna Mikulová, č.d. 560; Mária Milčíková, č.d. 135, Mária Mišenková, č.d. 453.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Anna Miškaninová, č.d. 236; Lucia Morťaniková, č.d. 480; Katarína Morťaniková, č.d. 56; Viera Muchová, č.d. 3; Jarmila Nemčíková, č.d. 557.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.