Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Liturgický prehľad 10. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

10. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

11. VI.

Sv. Barnabáša, apoštola; spomienka
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Júnová pob. + kňaz Michal Mikula

Utorok

12. VI.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Jozef Lelko, č.d. 246
  18.00 hod Sv. omša + Júnová pob. zdr. rod. Gutterovej

Streda

13. VI.

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol 19.00 hod Sv. omša + Júnová pob. BP Ivany Pšeničňákovej – 50.r.

Štvrtok

14. VI.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša BP Heleny Lelkovej
  18.00 hod Sv. omša + Júnová pob. BP Michala Šimona, č.d. 90
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Euch. pob.  

Piatok

15. VI.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Júnová pob. BP Jána Piškanina – 70.r.

Sobota

16. VI.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Pavol, Anna, Helena, č.d. 90
Sv. Anna 19.00 hod Sv. ruženec + Jún. pob.  

Nedeľa

17. VI.

JEDENÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša poď. Jany Harajdičovej – 50.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Júnová pob.  

FARSKÉ OZNAMY 

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Júnová pobožnosť v Hodine Milosrdenstva.
 2. Eucharistická adorácia v tomto týždni vo farskom kostole – Po, Ut, Štv, Pia. Záver hodinu pred sv. omšou (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza – Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

 

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

18.00 hod

18.00 hod

Farský kostol

Farský kostol

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť

Katechet. miestnosť

Streda

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

18.00 hod

Katechet. miestnosť

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

18.00 hod

Farský kostol

 1. Júnové pobožnosti – Prežili sme slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho. Nech celý mesiac Jún sa naše srdcia spájajú vo sv. prijímaní a v litániách pri adorácii s Božským Srdcom Pána. Tam nájdeme odpočinok pre svoje duše.
 2. Farské púte2.VII.: Púť na Mariánsku horu v Levoči v deň sviatku Navštívenia bl. Panny Márie. Odchod z farnosti o 13 00 hod. Návrat cca 21 00 hod. Cena 10,- €.
  6.– 11.VIII.: Czenstochówa – Licheń. Cena 130,- €. Podmienky ako zvyčajne. Zapísať sa a vyplatiť cestovné treba u p. kostolníka.
 3. Lurdská jaskyňa – V tomto roku si sv. Cirkev pripomína 160 r. od zjavenia Panny Márie sv. Bernadete v Lurdoch. V areáli Kostola sv. Anny chceme túto udalosť pripomenúť a vytvoriť miesto, ktoré ju bude pripomínať a kde bude možnosť zastaviť sa na modlitbu. V tomto týždni by sa mala začať stavba Lurdskej kaplnky. Kto chce obetovať milodar na tento cieľ, môže do pokladničky v kostole za lavicami. Pán Boh zaplať. Ak sa nám to s Božou pomocou podarí, požehnanie bude pri odpustovej slávnosti.
 4. Ofera – na budúcu nedeľu je Júnová ofera na kostolné potreby. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
 5. Odpustová slávnosť – V našej farnosti ju budeme sláviť v znamení 25. ročného jubilea konsekrácie farského kostola 29. júla.
 6. Legislatíva – Najnovší Zákon o ochrane osobných údajov nedovoľuje vydávať úradné dokumenty tretej osobe. T.z. krstné listy, sobášne listy a iné listiny farského úradu je možné vydať len dotknutej osobe po predložení Občianskeho preukazu.
 7. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 1: horliteľka p. Bernardína Piškaninová.

Sobota, 19 00 hod.: Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák.

Nedeľa, 14 15 hod.: Filip Kohút, Peter Kohút, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Michal Kohut

Utorok

Zuzana Chvostaľová

Anna Savková

xxx

xxx

Emília Polačková

tretiaci

Streda

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Štvrtok

Jozef Polačko

Mária Chvostaľová

xxx

xxx

Mária Janušová

Dominika Fencáková

Piatok

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Timotej Gič

Sobota

Michal Chvostaľ

xxx

xxx

Mária Kohutová

Nedeľa

Marta Burdová

Bernardína Piškaninová

Jozef Polačko

Jaroslav Petro

Jozef Kováč

Tomáš Tkáč

Jana Dzurková

Marek Makar

Upratovanie kostola: pondelok, 18 45 hod.:

Eva Mesarošová, č.d. 626; Mária Mesarošová, č.d. 612; Ingrida Mesarošová, č.d. 472; Michaela Mesarošová, č.d. 626, Pavlína Mesarošová, č.d. 321.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Michaela Mesarošová, č.d. 321; Jozefína Michalková, č.d. 330; Erika Michrinová, č.d. 518; Jana Miczková, č.d. 107; Anna Miková, č.d. 486.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.