Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Jasaj Bohu, celá zem."

Ž 66, 1

Liturgický prehľad 9. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

9. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

4. VI.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Novéna + Anna Burdová – 2.výr.

 Utorok

5. VI.

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Jarmila Hašuľová
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Novéna + Michal, Mária, Alžbeta Mesarošovi

Streda

6. VI.

Sv. Norberta, biskupa; spomienka
Sv. Anna 18.00 hod Sv. omša + Novéna + Ján, Helena Krivjančinovi, č.d. 342

Štvrtok

7. VI.

Vigília slávnosti Najsv. Srdca Ježišovho  / Záver Novény  /  Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol 18.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami + Margita Lelková – 30. deň pohrebu
    Novéna + Euch. adorácia  
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Piatok

8. VI.

Slávnosť  NAJSVÄTEJŠIEHO  SRDCA  JEŽIŠOVHO 
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša + Jozef, Helena Krivjančinovi
  16.45 hod Vešpery  
  18.00 hod Sv. omša + Odprosujúca pob. + Ján Rajňák, ml.

Sobota

9. VI.

Nepoškvrneného Srdca Bl. Panny Márie; spomienka
Farský kostol  6.00 hod Sv. omša + Jozef, Alžbeta Kohutovi
Sv. Anna 19.00 hod Sv. ruženec + Jún. pob.  

Nedeľa

10. VI.

DESIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Mikuláš Morťanik – 7.výr.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Jún. pob.  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Júnová pobožnosť v Hodine Milosrdenstva. V závere výmena ružencových tajomstiev.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Po, Ut, Štv, Pia (farský kostol). Záver hodinu pred sv. omšou (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

 

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Farský kostol

Farský kostol

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť

Katechet. miestnosť

Streda

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

17.00 hod

Katechet. miestnosť

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

18.00 hod

Farský kostol

 1. Júnové pobožnosti + Novéna: Mesiac Máj sme prežili v mariánskej úcte a Jún je zasa zasvätený uctievanie Božského Srdca Ježišovho. Do štvrtku sa modlíme Novénu pred sviatkom Božského Srdca.
 2. Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho: začneme vo štvrtok vigíliou. V piatok – deň slávnosti prežime pri Pánovi v Eucharistii s úmyslom otvoriť mu svoje srdce a zveriť mu všetky úmysly, ktoré sme počas Novény prednášali. Po večernej sv. omši sa slávnosť zakončí Odprosujúcou pobožnosťou, pri ktorej za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) možno získať úplné odpustky. Tento piatok nás neviaže povinnosť zachovať deň pokánia.
 3. Farské púte – sobota, 9.VI.: Ďakovná púť prvoprijímajúcich detí na Mariánsku horu v Levoči. Zápis u p. Petrovej. Nástup o 7 00 na všetkých zastávkach.
  8 – 11.VIII.: Czenstochówa – Licheń. Zápis v sakristii. Cena 130,- €. Podmienky ako zvyčajne.
 4. Letné obliekanie – Začali sa letné mesiace, ktoré menia aj naše oblečenie. Pristupujme k posvätným veciam – kostol, bohoslužby – s posvätnou úctou a dôstojnosťou a so spoločenskou etiketou. Do kostola ani v lete nepatria tričká bez rukávov, minisukne a nohavice nad kolená, či plážová obuv (šľapky). Vyzývavosť do kostola nepatrí. Zachovajme si úctu a rešpekt pred Pánom, ku ktorému prichádzame.
 5. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 9: horliteľka p. Jana Piškaninová.

Sobota, 19 00 hod.: Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin.

Nedeľa, 14 15 hod.: Timotej Gič, Kristína Piškaninová, Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jana Dzurková

xxx

xxx

Františka Gičová

Utorok

Mária Chvostaľová

Dominika Fencáková

xxx

xxx

Timotej Gič

tretiaci

Streda

Jozef Kováč

xxx

xxx

Michal Kohut

Štvrtok

Emília Polačková

Jozef Polačko

Bernard Piškanin

Zuzana Chvostaľová

Piatok

Mária Janušová

Štefan Piškanin

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Bernard Piškanin

Tomáš Tkáč

Marta Burdová

Henrieta Gnipová

Sobota

Marek Makar

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Valéria Čopiková

Mária Kohutová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Jozef Piškanin

Eva Skarbová

Michal Chvostaľ

Jozef Polačko

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Viktória Lučková, č.d. 251; Marta Lukáčová, č.d. 529; Anna Lukáčová, č.d. 279; Katarína Lukáčová, č.d. 382, Anna Ľochová, č.d. 564.

Upratovanie kostola: sobota, 6 30 hod.:

Viera Makarová, č.d. 512; Anna Makovcová, č.d. 320; Agáta Mažeriková, č.d. 208; Mária Mesarošová, č.d. 7; Monika Mesarošová, č.d. 546.

 

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.