Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý."

Ž 145, 8

Liturgický prehľad 7.týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

7.týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

21. V.

TURÍČNY  PONDELOK – Bl. Panny Márie, Matky Cirkvi
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP rod. Harvanovej
Farský kostol 18.00 hod Máj. pob. + Sv. omša BP Markusa Janovčíka – 1.r.

Utorok

22. V.

Sv. Rity z Cascie; rehoľníčky; spomienka
Farský kostol 18.00 hod Máj. pob. + Sv. omša + Pavol, Hedviga, Miroslav

Streda

23. V.

 
Sv. Anna 19.00 hod Máj. pob. + Sv. omša BP Márie Brestovanskej – 40.r.

Štvrtok

24. V.

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA; sviatok
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša + Ján Dický – 15.výr.
  14.40 hod Posvätné čítanie  
  16.45 hod Vešpery  
  18.00 hod Máj. pob. + Sv. omša BP Ivany Kohutovej – 20.r.
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Euch. pob.  

Piatok

25. V.

 
Farský kostol 18.00 hod Máj. pob. + Sv. omša BP Daniela a Kamily

Sobota

26. V.

Vigília slávnosti Najsvätejšej Trojice
Farský kostol 9.00 hod Prvá sv. spoveď detí  
Sv. Anna 13.30 hod Euch. adorácia detí  
    Máj. pob.  
Farský kostol 18.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami BP Magdalény Legemzovej – 50.r.
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

27. V.

SLÁVNOSŤ  NAJSVÄTEJŠEJ  TROJICE 
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša BP Marty Makovcovej – 70.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
    Prvé sv. prijímanie  
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
    Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Novéna k sv. Rite začne o 14 15 a po nej Májová pobožnosť. V Hodine Milosrdenstva slávnostnými vešperami ukončíme veľkonočné obdobie.
 2. Stretnutie rodičov a žiakov 8. – 9.roč. ZŠ – bude dnes popoludní po vešperách v kostole.
 3. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Po, Ut, Štv (farský kostol), Pia od 7 00 – 17 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň.
 4. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 5. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

 

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

18.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť

Katechet. miestnosť

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť

Katechet. miestnosť

Katechet. miestnosť

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

18.00 hod

Farský kostol 

 1. Turíce – Turíčnou slávnosťou sa končí veľkonočné obdobie. Zajtra slávime Turíčny pondelok, druhý deň Svätodušných sviatkov. Sv. Otec František rozhodol, že od tohto roka sa bude Turíčny pondelok sláviť ako sviatok Panny Márie, Matky Cirkvi. Pokračuje Obdobie „cez rok“, prerušené Pôstnym a Veľkonočným obdobím a znova sa modlíme „Anjel Pána“.
 2. Sviatok sv. Rity – Spoločenstvo „Modlitby matiek“ a „Modlitby otcov“ budú mať spoločné stretnutie v utorok po sv. omši v katechetickej miestnosti na fare.
 3. Sviatok Ježiša Krista, najvyššieho kňaza – vo štvrtok nám pripomína Kristovu vykupiteľskú úlohu, ktorá sa teraz sprítomňuje cez kňazov v slávení sv. tajomstiev. Modlíme sa za Božích služobníkov a ich vernosť v kňazskej službe.
 4. Slávnosť I. sv. prijímania – jej príprave bude predchádzať:
  • Prvoprijímajúce deti sa budú celý tento týždeň stretávať na fare v katechetickej miestnosti od pondelka každý deň o 17 00 Po sv. omši budú mať nácvik nedeľnej slávnosti. Rodina a príbuzní nech sprevádzajú prípravu našich detí každodennou účasťou na Májovej pobožnosti.
  • Rodičia, starí rodičia, krstní rodičia a súrodenci našich detí nech pristúpia k sv. spovedi už počas týždňa, aby v nedeľu mohli za nich obetovať sv. omšu a sv. prijímanie. Nenechávajte si to až na piatok! V sobotu budú mať sv. spoveď iba prvoprijímajúci. Počas sobotňajšieho popoludnia všetci prvoprijímajúci spolu s rodičmi a rodinami adorujú po pol hodine v Kostole sv. Anny. Pozývame členov ich rodín, ale aj ostatných farníkov, aby touto adoráciou vyprosovali Božiu pomoc v živote a lásku k eucharistickému Kristovi pre tieto deti.

  13.30 hod. – 14.00 hod.

  rod. V. Fursterovej a S. Gutterovej

  14.00 hod. – 14.30 hod.

  rod. M. Hudáka a M. a P. Kohúta

  14.30 hod. – 15.00 hod.

  rod. M. Kohúta a E. Kohútovej

  15.00 hod. – 15.30 hod.

  rod. A. Makovca a F. Mišenka

  15.30 hod. – 16.00 hod.

  rod. E. Petrovej a Pa. Piškanina

  16.00 hod. – 16.30 hod.

  rod. Pe. Piškanina a V. Piškaninovej

  16.30 hod. – 17.00 hod.

  rod. F. Rybára, J. Treščáka a V. Vitkoviča

  • Nedeľná Slávnosť I. sv. prijímania je farskou slávnosťou, nielen rodín našich detí. Zúčastnime sa na nej. Každý, kto v tento deň spolu s deťmi pristúpi k sv. prijímaniu, získava úplné odpustky.
 5. Školské výlety – ak sa konajú počas nedele alebo prikázaného sviatku, nech rodičia v spolupráci s učiteľmi zabezpečia možnosť zúčastniť sa sv. omše.
 6. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Michal Dvulit, rím. kat., syn rodičov Alexandra a Valérie rod. Hivkovej, nar. v Humennom a bývajúci v Topoľovke a Michaela Kováčová, rím. kat., dcéra rodičov Jána a Márie rod. Valkovičovej, nar. v Humennom a bývajúca v Dlhom n/Cir. Sobáš: 26.V.2018 v SV – Božie milosrdenstvo. Ohlasujú sa po III. krát.

  Rastislav Solomej, rím. kat., syn rodičov Vincenta a Daniely rod. Balogovej, nar. v Humennom a bývajúci v Humennom – Sídl. III. a Adriana Kermietová, rím. kat., dcéra rodičov Slavomíra a Kamily rod. Burdovej, nar. v Humennom a bývajúca v Dlhom n/Cir. Sobáš: 2.VI.2018 v HE – Sv. košických mučeníkov. Ohlasujú sa po II. krát.

  Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.

 7. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 7., horliteľka p. Veronika Krivjanská. Večerné sv. omše do utorka – Modlitby matiek.

Sobota, 17 15 hod.: Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Matej Treščák, Filip Kohút, Peter Kohút, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Eva Skarbová

Henrieta Gnipová

Michal Kováč

Magdaléna Chvostaľová

xxx

Jana Dzurková

Prvoprijímajúci

Utorok

Jozef Polačko

xxx

xxx

Prvoprijímajúci

Streda

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Prvoprijímajúci

Štvrtok

Mária Chvostaľová

Jozef Kováč

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

xxx

Michal Kohut

Prvoprijímajúci

Piatok

Františka Gičová

xxx

xxx

Prvoprijímajúci

Sobota

Beáta Kohutová

Júlia Krivjanská

Michal Chvostaľ

Prvoprijímajúci

Nedeľa

Anna Savková

Rodičia

Jozef Polačko

Jaroslav Petro

Tomáš Tkáč

Rodičia

Mária Janušová

Prvoprijímajúci

Upratovanie kostola: utorok, 18 45 hod.:

Viera Lelková, č.d. 525; Mária Lelková, č.d. 393; Kamila Lelková, č.d. 426; Anna Lelková, č.d. 132, Mária Lelková, č.d. 288.

Upratovanie kostola: Sobota, 10 00 hod.:

Rodičia prvoprijímajúcich

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.