Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad Siedmy veľkonočný týždeň 2018

Liturgický prehľad

Siedmy veľkonočný týždeň 2018

Pondelok

14. V.

Sv. Mateja, apoštola; sviatok
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Ján, Michal, Alojz, č.d. 424
Farský kostol 18.00 hod Novéna + Sv. omša + Ján, Marek Ivanovi

Utorok

15. V.

 
Farský kostol 18.00 hod Novéna + Sv. omša + Edita Psárová – 1.výr.

Streda

16. V.

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka; spomienka   /  Kántry
Farský kostol 19.00 hod Novéna + Sv. omša BP rod. Petrovej, č.d. 616

Štvrtok

17. V.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP rod. Polačkovej, č.d. 391
Farský kostol 18.00 hod Novéna + Sv. omša BP rod. Mateja Piškanina
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Euch. pob.  

Piatok

18. V.

Kántry
Farský kostol 18.00 hod Novéna + Sv. omša + Michal Kováč, č.d. 524

Sobota

19. V.

Kántry  /  Záver Turíčnej novény

TURÍČNA  VIGÍLIA  ZOSLANIA  DUCHA  SV.

Farský kostol 16.45 hod Vešpery + Novéna  
  18.00 hod Turíčna vigília + kňaz Ján Tomko
    Celonočná adorácia  
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

20. V.

TURÍČNA  SLÁVNOSŤ  ZOSLANIA  DUCHA  SVÄTÉHO 

Záver veľkonočného obdobia

Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša + Štefan Piškanin – 3.výr.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
    Vešpery  

 

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Dnes je výročný deň zjavenia Božej Matky vo Fatime. Popoludní bude Korunka B. Milosrdenstva v Kostole sv. Anny. Večerný program vo farskom kostole: 17 15 spoločenstvo Modlitby matiek začne Novénu k sv. Rite, 18 00 hod. vešpery a po nich Fatimská procesia so sochou Panny Márie. Pozývame vás na toto stretnutie s našou Matkou, najmä deti a mladých spoločne sa modliť dnes – v Deň matiek – za matky a vyprosovať pokoj a obrátenie sveta.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 – 17 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

 

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

18.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť

Katechet. miestnosť

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť

Katechet. miestnosť

Katechet. miestnosť

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

18.00 hod

Farský kostol

 1. Novéna k Duchu Sv. + Májová pobožnosť – Zhromažďujeme sa tento týždeň ako sv. apoštoli okolo Panny Márie. Modlime sa o dary Ducha Sv. a jeho pomoc pri životných rozhodnutiach.
 2. Spoločenstvo „Modlitby matiek“ – pozýva na Novénu k sv. Rite. Začína dnes večer a pokračuje vždy pred večernou sv. omšou. Pri nej je možnosť uctiť si relikvie sv. Rity. Sv. Rita je patrónkou v ťažkých životných situáciách.
 3. Letné kántrové dni – sú tento týždeň stredu, piatok a sobotu. Ich náplňou je modlitba, obeta a pôst za nové kňazské povolania.
 4. Turíce – slávnosť Zoslania Ducha Sv. je treťou najväčšou slávnosťou sv. Cirkvi. Zídeme sa v sobotu večer na spoločnom slávení modlitbovej vigílie. Po nej nasleduje celonočná adorácia. V nedeľu možno získať úplné odpustky za spev sekvencie „Príď, Duchu Sv., tvorivý“. Podmienkou je účasť na sv. prijímaní.
 5. Ofera – Na budúcu nedeľu je májová ofera na kostolné potreby. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 6. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Michal Dvulit, rím. kat., syn rodičov Alexandra a Valérie rod. Hivkovej, nar. v Humennom a bývajúci v Topoľovke a Michaela Kováčová, rím. kat., dcéra rodičov Jána a Márie rod. Valkovičovej, nar. v Humennom a bývajúca v Dlhom n/Cir. Sobáš: 26.V.2018 v SV – Božie milosrdenstvo. Ohlasujú sa po II. krát. 
  Rastislav Solomej, rím. kat., syn rodičov Vincenta a Daniely rod. Balogovej, nar. v Humennom a bývajúci v Humennom – Sídl. III. a Adriana Kermietová, rím. kat., dcéra rodičov Slavomíra a Kamily rod. Burdovej, nar. v Humennom a bývajúca v Dlhom n/Cir. Sobáš: 2.VI.2018 v HE – Sv. košických mučeníkov. Ohlasujú sa po I. krát.
  Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.
 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ranné sv. omše – Ruža č. 6., horliteľka p. Mária Burdová. Večerné sv. omše – Modlitby matiek.

Sobota, 17 15 hod.: Modlitby matiek

Nedeľa, 14 15 hod.: Modlitby matiek

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Marta Burdová
Jozef Kováč

xxx

xxx

Jozef Polačko

Valéria Čopiková

Utorok

Anna Savková

xxx

xxx

Erika Gičová

Streda

Mária Janušová

xxx

xxx

Beáta Kohutová

Štvrtok

Emília Polačková

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Timotej Gič

Bernardína Piškaninová

Piatok

Mária Kohutová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Sobota

Marek Makar

Erika Gičová

Tomáš Tkáč

Zuzana Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Štefan Piškanin

Eva Skarbová

Nedeľa

Jana Dzurková

Mária Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Piškanin

Bernard Piškanin

Michal Chvostaľ

Michal Kohut

Upratovanie kostola: pondelok, 18 45 hod.:

Miriama Krivjančinová, č.d. 20; Božena Krivjančinová, č.d. 519; Veronika Krivjanská, č.d. 561; Iveta Krivjanská, č.d. 556, Júlia Krivjanská, č.d. 561.

Upratovanie kostola: Sobota, 7 30 hod.:

Anastázia Krivjanská, č.d. 561; Anna Kuncová, č.d. 110; Viera Kurillová, č.d. 573; Magdaléna Kušnírová, č.d. 617, Anna Lelková, č.d. 262.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.