Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás."

Ž 67

Liturgický prehľad Šiesty veľkonočný týždeň 2018

Liturgický prehľad

Šiesty veľkonočný týždeň 2018

Pondelok

7. V.

I. Prosebný (krížový deň) za úrodu
Farský kostol 18.00 hod Máj. pob. + Sv. omša + Alojz Hoľko
    Procesia za úrodu  

Utorok

8. V.

II. Prosebný (krížový deň) za úrodu
Farský kostol 7.00 hod Máj. pob. + Sv. omša BP Žofie Mikulovej

Streda

9. V.

III. Prosebný (krížový deň) za úrodu  /   Vigília Nanebovstúpenia Pána
Farský kostol 18.00 hod Máj. pob.  
    Vigília slávnosti – Sv. omša s vešperami BP Milana Dzurka – 24.r.
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Štvrtok

10. V.

Slávnosť  NANEBOVSTÚPENIA  PÁNA  –  prikázaný sviatok
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša BP Stanislava Lelka – 70.r.
  16.45 hod Vešpery  
  18.00 hod Farská sv. omša za farnosť

Piatok

11. V.

Začiatok Novény k Duchu Svätému
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Jozefína Košticháčová
Farský kostol 18.00 hod Novéna + Sv. omša + Ján Čus, č.d. 104

Sobota

12. V.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Michal, Pavlína Antoľákovi
Sv. Anna 19.00 hod Vešpery + Novéna  
    Euch. adorácia  
  20.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

13. V.

SIEDMA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA 
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša + Michal, Helena Piškaninovi, č.d. 424
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  večer Fatimská procesia  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 + Májová pobožnosť. V Hodine milosrdenstva vešpery s euch. požehnaním.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Po, Štv, Pia od 7 00 – 17 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

 

 

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť

Katechet. miestnosť

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť

Katechet. miestnosť

Katechet. miestnosť

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

18.00 hod

Farský kostol 

 1. Prosebné (Krížové) dni – sú v tomto týždni pred sviatkom Nanebovstúpenia Pána pondelok, utorok, streda. Ich náplňou sú naše modlitby, obete a pôst za požehnanie úrody a ľudskej práce. Chceme si vyprosiť dážď, chceme odprosovať za hriechy a prosiť o Božiu pomoc pre našu zem. Spoločne v procesii v pondelok pôjdeme prosiť na tieto úmysly, pričom posvätíme oziminy. Aj nasledujúce dni prežime v týchto úmysloch.
 2. Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – začína v stredu večer vigíliou. Štvrtok – deň slávnosti je prikázaným sviatkom. Je našou povinnosťou zasvätiť tento deň Pánu Bohu: zúčastniť sa sv. omše, zdržiavať sa telesných prác a venovať sa svojej duši. Aj na nákupy pamätajme deň vopred.
 3. Novéna k Duchu Sv. – Podľa vzoru sv. apoštolov, ktorí 9 dní zotrvávali na modlitbách z príkazu Pána Ježia v Jeruzalemskom večeradle, aj my si chceme vykonať Novénu k Duchu Sv. s prosbami o pomoc v našom živote. Prítomnosť Ducha Sv. je potrebná, aby človek nezblúdil. Modlime sa o návrat poblúdených duší k Pánu Bohu a pomoc Ducha Sv. najmä pre mladú generáciu, aby sa ním nechala viesť.
 4. Ofera – Na budúcu nedeľu je ofera na katolícke masmédia – Rádio Lumen a Tv Lux. Pán Boh zaplať.
 5. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Michal Divulit, rím. kat., syn rodičov Alexandra a Valérie rod. Hivkovej, nar. v Humennom a bývajúci v Topoľovke a Michaela Kováčová, rím. kat., dcéra rodičov Jána a Márie rod. Valkovičovej, nar. v Humennom a bývajúca v Dlhom n/Cir. Sobáš: 26.V.2018 v SV – Božie milosrdenstvo.
  Ohlasujú sa po I. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.
 6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 5., horliteľka p. Martina Čovanová.

Sobota, 19 00 hod.: Rafael Piškanin, Timotej Gič, Kristína Piškaninová, Michal Kohut, Karolína Tkáčová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Modlitby matiek

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Prvoprijímajúci

Utorok

Erika Gičová

xxx

xxx

Mária Kohutová

Streda

Bernard Piškanin

Júlia Krivjanská

xxx

Zuzana Chvostaľová

Štvrtok

Františka Gičová

Beáta Kohutová

Patrícia Piškaninová

Magdaléna Chvostaľová

Michal Kohut

Štefan Piškanin

Anna Savková

Jozef Kováč

Piatok

Eva Skarbová

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Jana Dzurková

Marta Burdová

Sobota

Jozef Hančarik

xxx

xxx

Mária Janušová

Nedeľa

Valéria Čopiková

Bernardína Piškaninová

Anna Piškaninová

Michal Kováč

Jozef Polačko

Tomáš Tkáč

Emília Polačková

Marek Makar

Upratovanie kostola: pondelok, po procesii

Zuzana Kováčová, č.d. 310; Zuzana Kováčová, č.d. 237; Andrea Krajníková, č.d. 481; Katarína Krivjančinová, č.d. 224, Jana Krivjančinová, č.d. 203.

Upratovanie kostola: Sobota, 7 30 hod.:

Valéria Krivjančinová, č.d. 342; Nataša Krivjančinová, č.d. 197; Mária Krivjančinová, č.d. 20; Štefánia Krivjančinová, č.d. 389, Katarína Krivjančinová, č.d. 224.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.