Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“"

Lk 1, 46-47

Liturgický prehľad Štvrtý veľkonočný týždeň 2018

Liturgický prehľad

Štvrtý veľkonočný týždeň 2018

Pondelok

23. IV.

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka; spomienka

Farský kostol

17.00 hod

Sv. omša

+ Ján Petro – 30.deň pohrebu

Utorok

24. IV.

Sv. Juraja, mučeníka; spomienka

Sv. Anna

6.00 hod

Sv. omša

+ Ján Polačko

Farský kostol

17.00 hod

Sv. omša

BP Mariany Lelkovej – 25.r.

Streda

25. IV.

Sv. Marka, evanjelistu; sviatok

Sv. Anna

19.00 hod

Sv. omša

BP Anny a Kamily

Štvrtok

26. IV.

 

Sv. Anna

6.00 hod

Sv. omša

+ Ján, Jozef, Anna

Farský kostol

17.00 hod

Sv. omša

+ Michal, Pavlína Petrovi

   

Euch. adorácia

 
 

18.30 hod

Euch. pob.

 

Piatok

27. IV.

 

Farský kostol

17.00 hod

Sv. omša

+ Ján, Ján, Mária, č.d. 199

Sobota

28. IV.

 

Farský kostol

7.00 hod

Sv. omša

+ Andrej, Mária, Jozef, č.d. 199

 

14.00 hod

Sobášna sv. omša

za novomanželov

 

19.00 hod

Vešpery + sv. ruženec

 

Nedeľa

29. IV.

PIATA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA

Farský kostol

6.45 hod

Ranné chvály

 

 

8.00 hod

Sv. omša

BP Timey Šuchtovej – 18.r.

 

10.00 hod

Farská sv. omša

za farnosť

 

15.00 hod

Hodina Milosrdenstva

 
   

Vešpery

 

 FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej v Hodine milosrdenstva vešpery s euch. požehnaním.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – môžete pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Farský kostol

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Ján Kuchtanin, rím. kat., syn rodičov Jána a Viery rod. Ovšianíkovej, nar. a býv. v Humennom a Miriama Sklenčárová, rím. kat., dcéra rodičov Stanislava a Eriky rod. Kováčovej, nar. v Humennom a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: farský kostol, 28.IV.2018 o 14 00
  Ohlasujú sa po III. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.
 2. Farská rada – Minulú nedeľu bola ustanovená nová farská rada v tomto zložení: Farská ekonomická rada (FER) – Jozef Chvostaľ, MUDr. Jozef Polačko, František Tomáš, Vincent Čus, Pavol Pavlovčin, Marek Makar, Ing. Mária Janušová, PhD., Mária Burdová, Miloslava Hančariková. Farská pastoračná rada (FPR) – Bratstvá vo farnosti: Bernardína Piškaninová (Ružencové bratstvo, výzdoba kostolov), Mária Chvostaľová (Bratstvo B. Srdca), Andrea Piškaninová (Modlitby matiek), Ján Dzurko (Modlitby otcov); Liturgia – miništranti, lektori: Michal Kohut (Miništranti), Anna Piškaninová (Lektori, pranie kostolnej bielizne, upratovanie kostolov); Katechéza – deti, mládež: Mgr. Ľubica Koribaničová (Katechéza), Zuzana Dzurková (Deti, mládež); Práce pri kostole a fare: Erika Sklenčárová (farské záhrady), Jozef Burda (údržba budov a okolia).
 3. Katechézy prvoprijímajúcich – v utorok (4. CP – Hriech) a začať opakovať II. časť Katechizmu: Katolícka mravouka.
 4. Ofera – V tomto roku budeme sláviť 25. r. (strieborné jubileum) konsekrácie nášho farského kostola. Túto slávnosť by sme spojili aj s požehnaním obnoveného kostola pri odpustovej slávnosti. Závisí to aj od toho, či finančne vieme zabezpečiť dokončenie mozaiky. Na budúcu nedeľu chceme uskutočniť podomovú zbierku na tento účel. Ak je to možné, prosíme o podporu v tomto diele a za vašu štedrosť nech vám Pán Boh požehná vaše rodiny a námahy. Pán Boh zaplať.
 5. Letný tábor – Pozývame deti a mládež na letný tábor, ktorý sa uskutoční od 9.VII. – 13.VII.2018 vo Vysokej nad Uhom (domček Anky Kolesárovej). Prihlášky sú na stolíkoch pri vstupe do kostola, pričom prihláška je záväzná. Prihlasovanie a ďalšie informácie u Zuzany Dzurkovej na t.č. 0915 622 835.
 6. Okolie kostolov – sa snažíme skultúrňovať, skrášľovať a zveľaďovať. Patrí to k vizitke našej farnosti. Udržiavajme okolie kostolov a fary v čistote, nechoďme po trávnikoch a upozornime na prípadné nedostatky tých, čo si to nevšímajú. Porozhadzované papiere, plechovky, špaky od cigariet, premávanie na motorkách, bicykloch a korčuliach nie sú prejavom úcty k posvätným miestam. Majme posvätnú bázeň k týmto miestam, veď tu sa odohrávajú najsvätejšie udalosti. Neprekážajme hlukom pri modlitbe tým, čo sem prichádzajú. Aj keď v kostole niet nikoho z ľudí, stále je tam ten najdôležitejší – Ježiš Kristus v Eucharistii.
 7. Detská a mládežnícka ruža – Prosíme rodičov, ktorých deti sú v detskej a mládežníckej ruži, aby si viac všímali rozpis predmodlievania v soboty a v nedele a pripomenuli im to. Nezabúdajme, že k členstvu v Ružencovom bratstve patrí aj spoločná modlitba sv. ruženca.
 8. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 3., horliteľka p. Henrieta Gnipová.

Sobota, 19 00 hod.: Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková.

Nedeľa, 14 15 hod.: Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč, Júlia Krivjanská.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Utorok

Marta Burdová

Jozef Polačko

xxx

xxx

Jana Dzurková

Prvoprijímajúci

Streda

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Michal Kohut

Štvrtok

Eva Skarbová

Jozef Kováč

xxx

xxx

Mária Janušová

Bernard Piškanin

Piatok

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Timotej Gič

Sobota

Jozef Hančarik

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Nedeľa

Anna Savková

Mária Kohutová

Magdaléna Chvostaľová

Patrícia Piškaninová

Tomáš Tkáč

Marek Makar

Erika Gičová

Bernardína Piškaninová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Mária Kohútová, č.d. 489; Valéria Kohútová, č.d. 530; Mária Kohútová, č.d. 599; Mária Kohútová, č.d. 589, Mária Kohútová, č.d. 583.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Katarína Kohútová, č.d. 501; Lenka Kohútová, č.d. 136; Karolína Kohutová, č.d. 599; Mária Kováčová, č.d. 483, Eva Kováčová, č.d. 516.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.