Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Príď, Pane, do svojho svätého chrámu."

Ž 24

Liturgický prehľad Tretí veľkonočný týždeň 2018

Liturgický prehľad

Tretí veľkonočný týždeň 2018

Pondelok

16. IV.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Ján Lelko – 1.výr.

Utorok

17. IV.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Anna Lelková
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša poď. manž. Psárových – 25.r. sob.

Streda

18. IV.

 
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša + st. rodičia Šimonovi a Petruničovi

Štvrtok

19. IV.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + František Kohut – 30.deň pohrebu
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Nie, č.d. 584

Piatok

20. IV.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Michal Krivjančin, ml.

Sobota

21. IV.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Anny Polačkovej – 78.r.
  19.00 hod Vešpery  
    Euch. adorácia  
  20.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

22. IV.

ŠTVRTÁ  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA  –  Nedeľa Dobrého Pastiera
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša zdr. Aleny Hašuľovej – 40.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
    Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej v Hodine milosrdenstva vešpery s euch. požehnaním.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Po (do 17 00), Ut, Štv, Pia od 7 00 hod. – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – môžete pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

18.00 hod

18.00 hod

Farský kostol

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Týždeň modlitieb za duchovné povolania – začína od zajtra. Počas neho spojme svoje modlitby a duchovné obety prinesené za kňazov a nové kňazské i rehoľné povolania. Zvlášť sa modlime za našich bohoslovcov, o ich vytrvalosť v predsavzatí stať sa Kristovými kňazmi. V nedeľu Dobrého Pastiera je ofera na Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, ktorou podporujeme výchovu kňazského dorastu. Pán Boh zaplať v mene seminaristov a predstavených Kňazského seminára.
 2. Farské púte
  1. Do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakowe, 5.V.2018. Cena 15,- €.                                                            
  2. K pátrovi Piovi od 6.VII. – 13.VII. Cena 366,- €.
  Môžete sa prihlásiť aj s príbuznými v sakristii, povzbuďme aj deti a mladých. Zapísať sa treba do konca apríla a hneď vyplatiť cestovné.
 3. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Ján Kuchtanin, rím. kat., syn rodičov Jána a Viery rod. Ovšianíkovej, nar. a býv. v Humennom a Miriama Sklenčárová, rím. kat., dcéra rodičov Stanislava a Eriky rod. Kováčovej, nar. v Humennom a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: farský kostol, 28.IV.2018 o 14 00
  Ohlasujú sa po II. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.
 4. Katechézy prvoprijímajúcich – budú v tomto týždni v utorok (zopakovať 8. – 10 BP) a v sobotu o 8 30 (zopakovať CP).
 5. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 2., horliteľka p. Eva Skarbová.

Sobota, 19 30 hod.: Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik.

Nedeľa, 14 15 hod.: Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohút, Peter Kohút.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Marta Burdová

Utorok

Mária Chvostaľová

Erika Gičová

xxx

xxx

Timotej Gič

Prvoprijímajúci

Streda

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Jozef Kováč

Štvrtok

Zuzana Chvostaľová

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Jozef Polačko

Beáta Kohutová

Piatok

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Sobota

Michal Chvostaľ

xxx

xxx

Emília Polačková

Nedeľa

Jana Dzurková

Mária Janušová

Anna Piškaninová

Júlia Krivjanská

Štefan Piškanin

Bernard Piškanin

Jozef Piškanin

Eva Skarbová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Daniela Knižová, č.d. 53; Jaroslava Kociková, č.d. 460; Viktória Kociková, č.d. 460; Anna Kohutová, č.d. 266; Beáta Kohutová, č.d. 619.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Mária Kohutová, č.d. 595; Zuzana Kohutová, č.d. 16; Dominika Kohutová, č.d. 619; Bianka Kohutová, č.d. 619; Justína Kohutová, č.d. 619.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.