Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad Druhý veľkonočný týždeň 2018

Liturgický prehľad

Druhý veľkonočný týždeň 2018

Pondelok

9. IV.

Slávnosť  ZVESTOVANIA  PÁNA  (preložená z 25.III)
Farský kostol 16.00 hod Vešpery  
  17.00 hod Sv. omša + Michal, Alžbeta Šimonovi

Utorok

10. IV.

 
Farský kostol 16.15 hod Sv. omša BP Theodora a Eliasa Gnipových

Streda

11. IV.

Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Mária Mesarošová – 30.deň pohrebu

Štvrtok

12. IV.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Štefan Gerboc – 10.výr.

Piatok

13. IV.

 
Farský kostol 16.15 hod Sv. omša + Michal, Magdaléna Kohútovi

Sobota

14. IV.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + st. rodičia Kohútovi a Pastýrovi
  18.00 hod Vešpery  
    Euch. adorácia  
  20.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

15. IV.

TRETIA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA 
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša BP Márie Buričinovej – 90.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
    Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej v Hodine milosrdenstva vešpery.
 2. Eucharistická adorácia – v tomto týždni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – môžete pristúpiť pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Farský kostol

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.15 hod

16.15 hod

16.15 hod

Farský kostol

Farský kostol

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

16.15 hod

Farský kostol

 1. Farské púte
  • 5.V.2018: Sanktuárium Božieho Milosrdenstva v Krakowe. Cena 15,- €.
  • 6.VII. – 13.VII. Taliansko. Cena 366,- €.

  Záujemci nech sa prihlásia v sakristii a hneď vyplatia cestovné.

 2. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Ján Kuchtanin, rím. kat., syn rodičov Jána a Viery rod. Ovšianíkovej, nar. a býv. v Humennom a Miriama Sklenčárová, rím. kat., dcéra rodičov Stanislava a Eriky rod. Kováčovej, nar. v Humennom a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: farský kostol, 28.IV.2018 o 14 00 hod.
  Ohlasujú sa po I. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.
 3. Matrika našej farnostifebruár, marec 2018:

  Do sv. Cirkvi sme krstom prijali: Adam Tomáš, *14.I.2018, krst 10.II.2018.

  Do večnosti sme vyprevadili: Ján Piškanin, *3.I.1932, +6.II.2018; Vavrinec Ivan, *5.XI.1942, +11.II.2018; Mária Mesarošová, *30.VIII.1954, +11.III.2018; František Kohút, *13.IX.1943, +19.III.2018; Klára Forintová, *26.III.1940, +19.III.2018; Ján Petro, *18.XII.1925, +20.III.2018; Alojz Hoľko, *21.IV.1939, +25.III.2018.

 4. Katechézy prvoprijímajúcich – budú v tomto týždni v utorok (zopakovať 5. a 6. BP) a v sobotu o 8 30 (zopakovať 7. BP).
 5. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 1., horliteľka p. Bernardína Piškaninová.

Sobota, 18 30 hod.: Mária Sklenčárová, Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Timotej Gič, Kristína Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Františka Gičová

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Kováč

Henrieta Gnipová

Utorok

Anna Savková

xxx

xxx

Prvoprijímajúci

Streda

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Mária Kohutová

Štvrtok

Marta Burdová

xxx

xxx

Mária Janušová

Piatok

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Sobota

Marek Makar

xxx

xxx

Tomáš Tkáč

Nedeľa

Beáta Kohutová

Emília Polačková

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Jozef Hančarik

Jozef Polačko

Valéria Čopiková

Michal Kohut

Upratovanie kostola: utorok, 17 00 hod.:

Anna Janovčíková, č.d. 204; Anna Janušová, č.d. 539; Helena Janušová, č.d. 436; Monika Jenčová, č.d. 22; Barbora Jenčová, č.d. 22.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Anna Junáková, č.d. 343; Anna Junáková, č.d. 42; Anna Junáková, č.d. 42; Magdaléna Jurová, č.d. 143; Katarína Kminiaková, č.d. 109.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.