Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Adorácia na Veľký piatok a Bielu sobotu – Rozpis ulíc

17,00

18,00

Hlavná č. 358 – 367

18,00

19,00

Tristová

19,00

20,00

Školská, Kvetná č. 471 – 244

20,00

21,00

Hlavná č. 216 – 269

21,00

22,00

Hôrka, Pod Hôrkou

22,00

23,00

Sv. Anny, Nám. J. Tomka

23,00

0,00

Hlavná č. 122 – 138

0,00

1,00

Na Majeri

1,00

2,00

Kvetná č. 251 – 304

2,00

3,00

Hlavná č. 139 – 174

3,00

4,00

Študentská, Jarková, Krátka

4,00

5,00

Družstevná, Pri cintoríne, Potočná

5,00

6,00

Hlavná č. 175 – 214

6,00

7,00

Pri Hlavnej, Dlhá

7,00

8,00

Mackova rieň č. 381 – 397

8,00

9,00

Železničná

9,00

10,00

Hlavná č. 337 – 357

10,00

11,00

Zátoky

11,00

12,00

Mackova rieň č. 365 – 483

12,00

13,00

Sadová

13,00

14,00

Hlavná č. 270 – 336

14,00

15,00

Cirošská, Za motorestom, Pod stráňou