Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad na Piaty pôstny týždeň 2018

Liturgický prehľad

na Piaty pôstny týždeň 2018

Pondelok

19. III.

Slávnosť  SV.  JOZEFA, ŽENÍCHA  Bl.  PANNY  MÁRIE
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša BP kňaza Jozefa
  14.40 hod Posvätné čítanie  
  15.45 hod Vešpery  
  17.00 hod Sv. omša BP Anny Petrovej – 50.r

Utorok

20. III.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša  + rod. Radoňákovej

Streda

21. III.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša BP rod. Lelkovej, č.d. 246
Sv. Anna 18.30 hod Sv. omša + Ján Polačko

Štvrtok

22. III.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Ľubice Koribaničovej

Piatok

23. III.

 
Farský kostol 15.00 hod Veľkonočná sv. spoveď  
  17.00 hod Krížová cesta  
    Sv. omša + Vavrinec Ivan

Sobota

24. III.

Vigília Kvetnej nedele  /  Začiatok  Svätého  týždňa
Farský kostol 18.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami + Alžbeta Božidarová – 1.výr.
    Euch. adorácia  
  20.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

25. III.

NEDEĽA  UTRPENIA  PÁNA  –  Kvetná nedeľa 
Farský kostol 8.15 hod Ranné chvály  
  9.30 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Krížová cesta + Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – o 14 45 Korunka B. Milosrdenstva a po nej pobožnosť Krížovej cesty s vešperami. V závere ukončíme Novénu k sv. Jozefovi.
 2. Celodenná eucharistická adorácia: Po, Štv, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Katechetická miestnosť

Katechetická miestnosť

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Slávnosť sv. Jozefa – slávime zajtra. Svoje modlitby a obety toho dňa obetujme na úmysel, s ktorým sme sa modlili Novénu. Zasväťme tento sviatok účasťou na eucharistickej adorácii a sv. omši.
 2. Veľkonočná sv. spoveď – V piatok prídu do našej farnosti spovedať viacerí kňazi. Venujme dostatok času na dobrú prípravu k sviatosti pokánia. Používajme spovedné zrkadlo z JKS a doporučujeme napísať si hriechy. Nezabúdajme na úprimnosť pri vyznaní hriechov, aby sme mali osoh zo sv. spovede, lebo Pána Boha nemožno oklamať. Sv. spoveď začíname: Kedy bola posledná sv. spoveď, či bola platná (nič som niečo nezatajil, nezabudol), vykonal som uložené pokánie? Po vyznaní hriechov stanovme si úprimné predsavzatie a poraďme sa so spovedníkom, ako postupovať v duchovnom napredovaní.
  Každý deň sa modlime a niečo aj obetujme za spovedníka i za všetkých kňazov, ktorí nám sprostredkujú Božie milosrdenstvo. Modlime sa aj za tých, čo nezodpovedne pristupujú k sv. spovedi i za obrátenie tých, čo ju odmietajú, aby pochopili jej duchovný význam.
  K veľkonočnej sv. spovedi nás zaväzuje 3. cirkevné prikázanie: Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo veľkonočnom období prijať Sviatosť Oltárnu.
 3. Svätý týždeň – začíname v sobotu večer vigíliou Kvetnej nedele. V tom týždni slávime najväčšie sviatky cirkevného roka. Na budúcu nedeľu zaobstarajme pre členov rodiny bahniatka (ozdobené palmami, stuhami), ktoré ponesieme v procesii, čím si pripomenieme Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema. Začíname na nádvorí kostola (ten je pred sv. omšou úplne prázdny) a odtiaľ potom vstúpime do kostola, kde pokračuje sv. omša. Staré a zničené bahniatka treba spáliť, nové – posvätené ostávajú v našich domovoch ako svätenina do nasledujúceho roka.
 4. Farský zbor – stretnutie a nácvik na Veľkú noc bude v stredu po sv. omši.
 5. Zmena času – zo soboty na nedeľu sa mení čas: zo zimného na letný, t.z. o 1 hod. dopredu.
 6. Ofera – na veľkonočnú výzdobu kostola bude vzadu za lavicami, kde môžete prispieť na výzdobu Božieho hrobu a kostola počas sviatkov. Na budúcu nedeľu je marcová ofera na kostolné potreby. Za vašu štedrosť Pán Boh zaplať.
 7. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 7, horliteľka p. Veronika Krivjanská.

Sobota, 17 15 hod.: Kristína Piškaninová, Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová.

Nedeľa, 14 45 hod.: Šimon Mažerik, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohút.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Chvostaľová

Emília Polačková

Patrícia Piškaninová

Júlia Krivjanská

Bernard Piškanin

Jozef Polačko

Štefan Piškanin

Jozef Hančarik

Utorok

Jana Dzurková

xxx

xxx

Mária Janušová

Streda

Mária Kohutová

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Eva Skarbová

Michal Kohut

Štvrtok

Anna Savková

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Piatok

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Timotej Gič

Sobota

Valéria Čopiková

Michal Kováč

Jozef Kováč

Mária Janušová

Nedeľa

Henrieta Gnipová

zbor

Marek Makar

Erika Gičová

Upratovanie kostola: utorok, 17 30 hod.:

Jana Hančariková, č.d. 470; Natália Hančariková, č.d. 470; Daniela Hančariková, č.d. 326; Mária Harakaľová, č.d. 78; Marcela Harakaľová, č.d. 609.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Silvia Harakaľová, č.d. 212; Štefánia Harakaľová, č.d. 532; Soňa Harakaľová, č.d. 609; Alena Hašuľová, č.d. 384; Alena Hašuľová, č.d. 106.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.