Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Požehnaný človek, čo dúfa v Pána, Pán bude jeho oporou."

Jer 17, 5-10

Liturgický prehľad na Štvrtý pôstny týždeň 2018

Liturgický prehľad

na Štvrtý pôstny týždeň 2018

Pondelok

12. III.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Štefan Kohút, č.d. 345
  17.00 hod Novéna + Sv. omša + František, Anna, Michal Piškaninovi, č.d. 141

Utorok

13. III.

 
Farský kostol 17.00 hod Novéna + Sv. omša  + Jozef Mesaroš, č.d. 7

Streda

14. III.

 
Sv. Anna 17.00 hod Novéna + Sv. omša  + Mária Šepeľová

Štvrtok

15. III.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Andrej Šepeľa – 18.výr.
  17.00 hod Novéna + Sv. omša + Michal, Ján, Anna Čusovi
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Euch. pob.  

Piatok

16. III.

 
Farský kostol 17.00 hod Novéna + Krížová cesta  
    Sv. omša BP Filipa a Šimona Radových – 18.r.

Sobota

17. III.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Ľubice Koribaničovej
  17.00 hod Vešpery + Pôstna kázeň  
    Novéna  
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Posv. čítanie  

Nedeľa

18. III.

PIATA  PÔSTNA  NEDEĽA / Záver  Novény k sv. Jozefovi
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša + Jozef Lelko
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Krížová cesta + vešpery  
    Záver Novény  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Záver rekolekcií – o 14 00 bude Novéna k sv. Jozefovi, pokračujeme katechézou pre manželov a rodičov, po nej pobožnosť Krížovej cesty s vešperami. V závere poďakovanie Pánu Bohu za tento milostivý čas a P. Arturovi za jeho ochotu prísť medzi nás. Nech mu Pán Boh odplatí jeho živé svedectvá viery, ktoré nám predstavil. V modlitbe ho sprevádzajme pri ďalších duchovných obnovách a rekolekciách.
  2. Celodenná eucharistická adorácia: Po (do 17 00) , Ut, Štv, Pia od 7 00 hod. – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Katechetická miestnosť

Katechetická miestnosť

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. Novéna k sv. Jozefovi – Mesiac marec je zasvätený úcte sv. Jozefa, patróna sv. Cirkvi, ochrancu rodín a patróna katolíckych mužov. Novéna k jeho úcte pokračuje do nedele.
  2. „Čierna nedeľa“ – zvykovo tak nazývame Piatu pôstnu nedeľu. Tradícia v tento deň nás upozorňuje na zahaľovanie krížov v kostoloch, doma i pri cestách.
  3. Výročia – v utorok zvolenia Pp. Františka do Petrovej služby (2013); v sobotu biskupskej vysviacky Msgr. Alojza Tkáča, emeritného košického arcibiskupa (1990). Zahrňme ich do svojich modlitieb.
  4. Maturanti – v tomto týždni skladajú písomné maturitné skúšky. Modlime sa za nich a aj oni sami nech prichádzajú prosiť Pána Boha o pomoc a pristúpia k sv. sviatostiam.
  5. Ofera – na pomoc prenasledovaných kresťanov bude v najbližšiu nedeľu. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 6, horliteľka p. Mária Burdová.

Sobota, 17 30 hod.: Šimon Tkáč, Mária Sklenčárová, Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová.

Nedeľa, 14 45 hod.: Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Timotej Gič.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Janušová

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Marta Burdová

Valéria Čopíková

Utorok

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Prvoprijímajúci

Streda

Františka Gičová

xxx

xxx

Beáta Kohutová

Štvrtok

Jana Dzurková

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Timotej Gič

Jozef Kováč

Piatok

Erika Gičová

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Sobota

Marek Makar

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Nedeľa

Anna Savková

Eva Skarbová

Magdaléna Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Štefan Piškanin

Tomáš Tkáč

Mária Kohutová

Michal Chvostaľ

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Mária Gumenická, č.d. 200; Eva Gutterová, č.d. 294; Jana Haburajová, č.d. 496; Michaela Haburajová, č.d. 189; Helena Hajdu, č.d. 629.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Zuzana Hajdu, č.d. 629; Renáta Hajduová, č.d. 151; Viktória Hajduová, č.d. 368; Ľudmila Hančariková, č.d. 566; Blažena Hančariková, č.d. 575.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.