Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad na Tretí pôstny týždeň 2018

Liturgický prehľad

na Tretí pôstny týždeň 2018

Pondelok

5. III.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša BP Jozefa Harvana – 86.r.
  18.00 hod Sv. omša + Michal Krivjančin – 1.výr.

Utorok

6. III.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Ján Piškanin – 30.deň pohr.
  17.00 hod Sv. omša  + Ján Skvašik, č.d. 476

Streda

7. III.

 
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša  + Ján, Helena Bončíkovi, č.d. 537

Štvrtok

8. III.

Začiatok Veľkopôstnych farských rekolekcií
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša s tematickou kázňou

BP Mariany Britanovej – 50.r.

+ Andrej, Mária, Andrej Mesarošovi

    Euch. adorácia  
  20.30 hod Pobožnosť sv. ruženca s Euch. požehnaním  

Piatok

9. III.

 
Farský kostol 9.00 hod Pastoračná návšteva chorých + sv. spoveď  
  17.00 hod Pobožnosť Krížovej cesty  
    Sv. omša s tematickou kázňou

BP rod. Piškaninovej a Tutkovej, č.d. 538

+ Štefan, Pavol

    Katechéza pre mládež  
  20.30 hod Pobožnosť sv. ruženca s Euch. požehnaním  

Sobota

10. III.

Začiatok Novény k sv. Jozefovi
Farský kostol 9.00 hod Pastoračná návšteva chorých + sv. spoveď  
  17.00 hod Vešpery + Sv. omša s tematickou kázňou

BP Moniky Kličovej – 70.r.

+ Ján Solomej – 15.výr.

    Katechéza pre deti  
  20.00 hod Sviatosť pokánia (podľa potreby)  
  20.30 hod Pobožnosť sv. ruženca s Euch. požehnaním  
    Celonočná adorácia  

Nedeľa

11. III.

ŠTVRTÁ  PÔSTNA  NEDEĽA – Laetare
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša s tematickou kázňou

BP Márie Lelkovej, č.d. 376

+ rod. Piškaninovej, č.d. 85

  10.00 hod Sv. omša s tematickou kázňou

+ Štefan Poľačko, č.d. 245

za farnosť

  14.00 hod Katechéza pre manželov a rodiny  
    Pobožnosť Krížovej cesty   
    Vešpery + záver rekolekcií   

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – o 14 45 Korunka B. Milosrdenstva a po nej pobožnosť Krížovej cesty s vešperami.
  2. Celodenná eucharistická adorácia: Po (do 17 00) , Ut, Štv, Pia od 7 00 hod. – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Farský kostol

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. Duchovná obnova farnosti v čase Veľkého Pôstu – Pozývame vás na Veľkopôstne rekolekcie farnosti, ktoré sa začnú vo štvrtok večer a potrvajú do nedele popoludnia. Rekolekcie s tematickými kázňami a katechézami povedie P. Artur Cierlicki, SAC, misionár. Piatok bude deň pôstu (kto čím môže) za farnosť. V sobotu počas nočnej adorácie je možnosť pristúpiť k sv. spovedi (kto potrebuje aj generálnu), príp. duchovný rozhovor. V piatok po sv. omši je katechéza pre mladých od 8. roč. vyššie (pripomíname najmä birmovancom) a v sobotu večer pre všetky deti ZŠ do 7. roč. (zvlášť prvoprijímajúci). V nedeľu popoludní pozývame na katechézu manželov a rodiny.
    Prosíme o modlitbu a pôst za úspešný priebeh rekolekcií. Modlime sa a vzývajme Ducha Sv. pre nášho pôstneho kazateľa, aby cez neho Božie slová zasiahli do našich životov a obrátili nás k Pánu Bohu.
  2. Novéna k sv. Jozefovi – Mesiac marec je zasvätený úcte sv. Jozefa, patróna sv. Cirkvi, ochrancu rodín a patróna katolíckych mužov. Novéna k jeho úcte začne v sobotu večer.
  3. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 5, horliteľka p. Martina Čovanová.

Sobota, 16 15 hod.: Filip Kohút, Peter Kohút, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová.

Nedeľa, 14 45 hod.: Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriama Kohutová, Jana Tomášová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Chvostaľová

Jozef Kováč

xxx

xxx

Emília Polačková

Timotej Gič

Utorok

Mária Kohutová

Františka Gičová

xxx

xxx

Jozef Polačko

Prvoprijímajúci

Streda

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Michal Kohut

Štvrtok

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Jana Dzurková

Piatok

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Sobota

Beáta Kohutová

Patrícia Piškaninová

Michal Chvostaľ

Henrieta Gnipová

Nedeľa

Marta Burdová

Bernardína Piškaninová

Anna Piškaninová

Michal Kováč

Jozef Hančarik

Bernard Piškanin

Erika Gičová

Marek Makar

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Erika Gerbocová, č.d. 117; Alžbeta Gerbocová, č.d. 117; Erika Gičová, č.d. 500; Františka Gičová, č.d. 500; Valéria Gnipová, č.d. 492.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Valika Gnipová, č.d. 243; Daniela Gnipová, č.d. 71; Ľubica Gnipová, č.d. 48; Henrieta Gnipová, č.d. 588; Simona Gnipová, č.d. 48.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.