Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Jasaj Bohu, celá zem."

Ž 66, 1

Farská púť Forli – Assisi – Collevalenza – San Giovanni Rotondo – Pietrelcina – Monte San Angelo – Loretto

Jubileum sv. pátra Pia 100 rokov od prijatia stigiem a 50 rokov od smrti

Termín:              6.VII. – 13.VII.2018

Cena:                  366,- € (s poistením)

 

V cene je zahrnuté komplexné cestovné poistenie v zahraničí v poisťovni Union, dopravu autobusom zn. Setra – vybaveným klimatizáciou, 2x video, DVD, CD, toaleta, bar na teplé a studené nápoje, ubytovanie s polopenziou, duchovný a odborný sprievodca.

 

Stručná chronologická charakteristika pútnických miest:

 • Forli – Severotalianske mesta v regióne Emilia – Romagna, hlavné mesto provincie Forlì-Cesena, v ktorom žije približne 116 tis. obyvateľov. Mesto sv. Peregrina, patróna proti rakovine, reumatizmu, dne, moru a pri bolestiach kĺbov a nôh, patróna rodičiek. Sv. Peregrinus Laziosi, rodák z Forlì, bol rehoľným bratom – servitom žijúcim na prelome 13.-14. stor. Po ochorení na rakovinu lekári nariadili amputáciu jeho nohy. Peregrinus strávil noc pred amputáciou v modlitbách a nasledujúce ráno Kristus zostupujúc z kríža ho uzdraví. Vďaka jeho pôsobeniu sa mnoho ľudí obrátilo k Pánu Bohu a na jeho príhovor sa udiali ďalšie uzdravenia. V Bazilike po sv. omši pri jeho relikviách navštívime kaplnku jeho uzdravenia a pristupujeme k pomazaniu olejom sv. Peregrina. Posvätený olej si možno odniesť aj domov spolu s relikviami pre chorých. 
 • Assisi – Mesto leží asi 20 km východne od Perugie na pomerne strmom juhozápadnom svahu vrchu Monte Subiaco. V roku 1181 sa tu narodil František z Assisi, ktorý tu strávil veľkú časť života a dole pod mestom založil Rád menších bratov – františkánov. V roku 1212 sem tajne prišla talianska šľachtičná Chiara di Bernardino, neskôr známa ako Klára a založila Rád svätej Kláry (klarisky), pre ktorý sama napísala rehoľné pravidlá. Hlavnou myšlienkou oboch bolo „privilégium chudoby“ a nasledovanie Krista v dennom živote.
 • Collevalenza – mesto, kde sa nachádza Sanktuárium Dell amore misericordioso, čo znamená Sanktuárium milosrdnej Lásky. Žila tam rehoľníčka – matka Speranza, ktorá dostala stigmy. Speranza je svätica storočia P. Pia, ktorého poznala. Je kandidátkou na proces blahorečenia. Toto mesto nazývajú aj malé talianske Lurdy.
 • San Giovanni Rotondo – známe mesto P. Pia, do ktorého prichádzajúci páter prorocky povedal: „Odtiaľto už nikdy neodídem.“ Je spojené s jeho pôsobením: stigmami, ktoré tu viditeľne dostal; slúžením sv. omší, pri ktorých jeho stigmy krvácali ako Kristus počas ukrižovania; spovedaním, v ktorom videl do hĺbky duší; s utrpením, ktoré prežíval od nepriateľov a zázrakmi, ktoré sa stali na jeho príhovor. Nachádza sa tu Kláštor pátrov kapucínov s kostolom, v ktorom P. Pio slúžil sv. omše a spovedal a Bazilika P. Pia s vystaveným neporušeným telom a nemocnicou, ktorú dal vystaviť P. Pio. Celým programom nás sprevádza Slovenka žijúca vyše 20 rokov na tomto mieste, kde zasvätila svoj život sprevádzaniu pútnikov k P. Piovi s podrobným životopisom svätca a dokumentáciou predmetov s ním spojených v miestnom kláštornom múzeu.
 • Pietrelcina – rodisko P. Pia, kde bol pokrstený a dostal prvé neviditeľné stigmy. 
 • Monte san AngeloMesto so 14 tis. obyvateľmi je najvyššie položené miesto v južnej časti polostrova Gargano. Hora, na ktorej sa mesto rozprestiera, je vápencová a je tvorená mnohými jaskyňami. Patrí k najvýznamnejším pútnickým miestam v Taliansku, lebo je to najstaršie pútnické miesto na svete. Koncom 5. stor. sa tu zjavil sv. archanjel Michal, ktorý ukazoval na jaskyňu v hore a tlmočil Boží príkaz, aby sa jaskyňa premenila na chrám. Svätyňa Santuario di San Michele Archangelo je dominantou tohto mesta. Nadzemná časť svätyne, ktorou sa vstupuje do jaskyne, bola postavená v 13. stor. Pútnici do Svätej zeme sa vždy najprv zastavili tu a prosili o ochranu. Toto miesto navštívili mnohí svätci, pápeži. Keď sem prišiel sv. František z Assisi, z bázne a úcty nevošiel dnu do svätyne, ale sa modlil na prahu dverí. Je to jediný biskupom neposvätený chrám na svete, nakoľko sa považuje za miesto, kde sa sám Boh prostredníctvom sv. Michala archanjela dotkol zeme. Je to miesto dané na zmierenie človeka s Bohom, na vymanenie spod vplyvu zla, prekliatia rodov, kde sa konajú modlitby za oslobodenie od Zlého pre seba i celý rod a mnohí pútnici si sem prichádzajú vykonať generálnu ba aj celoživotnú sv. spoveď s úmyslom oslobodiť svoj život od vplyvu satana. Miestny biskup odovzdal správu Sanktuária poľským rehoľníkom – Michailitom.
 • Loretto – mesto v provincii Ancona, v regióne Marche, v ktorom žije okolo 12 tis. obyvateľov. Loreto sa známym pútnickým miestom sa stalo vďaka loretánskej Svätyni Svätého domu – Santuario della Santa Casa, ktorá je podľa starej tradície domom Bl. Panny Márie z Nazareta. Máriin pozemský domov sa skladal z dvoch častí: z jaskyne vyhĺbenej do skaly, ktorá sa dnes uctieva v Nazarete a z murovaného domčeka k nej pristavaného, ktorý križiaci v r. 1291, kedy definitívne opustili Palestínu, preniesli najprv do Ilýrie (Chorvátsko) a potom do Loreta (1294). Tu sa možno priamo modliť medzi múrmi, kde sa „Slovo telom stalo“ – Zvestovanie Ježiša Krista Panne Márii v Nazarete a dotýkať sa toho domu, kde žila a dotýkala sa Sv. Rodina – Ježiš, Mária a Jozef. Tu sa modlí a udeľuje požehnanie manželstvám a rodinám.

 

Program púte:

 1. deň: piatok, 6.VII.2018

Odchod od farského kostola Dlhé n./Cir. o 11 00 hod. Pokračovanie v jazde cez Slovinsko do Talianska s pravidelnými bezpečnostnými prestávkami. 

 1. deň: sobota, 7.VII.2018

V ranných hodinách príchod do Forli – Bazilika sv. Peregrina. Sv. omša pri relikviách svätca, prehliadka baziliky spojená s návštevou miesta uzdravenia sv. Peregrina + pomazanie olejom sv. Peregrina. Možnosť zakúpenia sv. oleja a relikvií. Pokračovanie v jazde do Assisi. Ubytovanie, obed, prehliadka Assisi. Návšteva San Damiano, Baziliky sv. Kláry, námestie a rodný dom sv. Františka, Bazilika sv. Františka s návštevou jeho hrobu.

 1. deň: nedeľa, 8.VII.2018

Raňajky, návšteva Kostola Porciunkuly a pokračovanie v púti do San Giovanni Rotondo so zastávkou v Collevalenze. Pokračovanie v jazde do S. G. Rotonda. Ubytovanie, večera.

 1. deň: pondelok, 9.VII.2018

Raňajky, celodenný program v S. G. Rotondo, starý kostol, Bazilika P. Pia s jeho relikviami, pobožnosť krížovej cesty, večera.

 1. deň: utorok, 10.VII.2018

Raňajky, púť do Pietrelciny, duchovný program a v poobedňajších hodinách návrat do S. G. Rotondo, večera.

 1. deň: streda, 11.VII.2018

Raňajky, odchod do Monte san Angelo, sv. omša v jaskyni sv. Michala, archanjela a prehliadka Sanktuária. V popoludňajších hodinách presun do S. G. Rotondo, večera.

 1. deň: štvrtok, 12.VII.2018

Raňajky, púť do Loreta, návšteva Sv. domu, požehnanie pre rodiny a nočnou jazdou presun na Slovensko.

 1. deň: piatok, 13.VII.2018

V doobedňajších hodinách príchod na Slovensko.

Sprievodca CK si vyhradzuje právo na zmenu programu. Záujemci nech sa prihlásia do konca marca v sakristii.

Nezabúdajme: Nie sme turisti, aby sme vraveli, že sme tam už boli. Sme pútnici, aby sme si znova vyprosili Božiu pomoc a požehnanie.