Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Liturgický prehľad na Prvý pôstny týždeň 2018

Liturgický prehľad

na Prvý pôstny týždeň 2018

Pondelok

19. II.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Vavrinec Ivan – pohrebná

Utorok

20. II.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Michal Antoľák – 30.deň pohrebu
  17.00 hod Sv. omša  poď. Františky Dzurkovej – 50.r.

Streda

21. II.

Kántry
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša  + Alžbeta Božidarová – 30.deň. pohrebu

Štvrtok

22. II.

Katedra sv. Petra, apoštola; sviatok
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Mária Mesarošová
  17.00 hod Sv. omša zdr. Jozefa Bončíka – 70.r.
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Euch. pob.  

Piatok

23. II.

Kántry
Farský kostol 17.00 hod Krížová cesta  
    Sv. omša poď. Jána Hančarika – 95.r.

Sobota

24. II.

Kántry
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Ján Polačko
  17.00 hod Vešpery + Pôstna kázeň  
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

25. II.

DRUHÁ  PÔSTNA  NEDEĽA
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša BP Mariána Hančarika – 50.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Krížová cesta + Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – o 14 45 Korunka B. Milosrdenstva a po nej pobožnosť Krížovej cesty s vešperami.
  2. Celodenná eucharistická adorácia: Po (do 17 00), Ut, Štv, Pia od 7 00 hod. – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Farský kostol

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol 

  1. Jarné kántrové dni – sú na budúci týždeň stredu, piatok a sobotu. V týchto dňoch sa modlíme a postíme za vyprosenie opravdivého pokánia za hriechy pre seba a blízkych. To je cieľom Pôstneho obdobia.
  2. Stretnutie členov Farskej ekonomickej a Farskej pastoračnej rady – bude v pondelok po sv. omši na fare.
  3. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich – bude v stredu po sv. omši v katechetickej miestnosti.
  4. Pôstny čas – horlivo konajme svoje pôstne predsavzatie, ktorým sa chceme zapáčiť Pánu Bohu. Nech nás odvracia od hriechov a zbližuje v láske s Bohom i ľuďmi.
  5. Ofera – Na budúcu nedeľu je februárová ofera na kostolné potreby. Máme v úmysle vymeniť sedačky v laviciach, pretože sú už dosť opotrebované. Opravovať sa ich už neoplatí, lebo sú vysedené, zodraté a doslúžili. I takto chceme zveľadiť vizáž interiéru kostola, ale hlavne, aby sa vám v nich pohodlne sedelo. Pán Boh zaplať.
  6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 3, horliteľka p. Henrieta Gnipová.

Sobota, 17 30 hod.: Jana Tomášová, Šimon Tkáč, Mária Sklenčárová, Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč.

Nedeľa, 14 45 hod.: Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Erika Gičová

Utorok

Mária Kohutová

Anna Savková

xxx

xxx

Emília Polačková

Prvoprijímajúci

Streda

Jozef Polačko

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Štvrtok

Marta Burdová

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Timotej Gič

Piatok

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Marek Makar

Sobota

Michal Chvostaľ

xxx

xxx

Štefan Piškanin

Nedeľa

Henrieta Gnipová

Mária Janušová

Júlia Krivjanská

Anna Piškaninová

Jozef Piškanin

Jozef Kováč

Valéria Čopíková

Bernard Piškanin

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Anna Fencáková, č.d. 318, Iveta Fencáková, č.d. 122, Emília Fencáková, č.d. 620, Jana Fencáková, č.d. 121, Martina Fencáková, č.d. 36.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Eva Fencáková, č.d. 490, Lenka Fencáková, č.d. 584, Eliška Fencáková, č.d. 36, Viktória Feňová, č.d. 464, Helena Focková, č.d. 548.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.