Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Celonočná ADORÁCIA (pondelok – utorok) – Rozpis ulíc

20,00

21,00

Hlavná č. 254-364

21,00

22,00

Sv. Anny, Nám. J. Tomka, Za Motorestom, Pri cintoríne

22,00

23,00

Sadová, Tristová, Cirošská,  Pod Stráňou

23,00

24,00

Školská, Kvetná, Potočná

0,00

1,00

Železničná, Na Majeri,  Pri Hlavnej

1,00

2,00

Študentská, Jarková, Krátka

2,00

3,00

Družstevná, Hôrka, Pod Hôrkou

3,00

4,00

Mackova Rieň,  Dlhá

4,00

5,00

Hlavná č. 122-223,  Zátoky