Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba."

Ž 23, 1

Celonočná ADORÁCIA (pondelok – utorok) – Rozpis ulíc

20,00

21,00

Hlavná č. 254-364

21,00

22,00

Sv. Anny, Nám. J. Tomka, Za Motorestom, Pri cintoríne

22,00

23,00

Sadová, Tristová, Cirošská,  Pod Stráňou

23,00

24,00

Školská, Kvetná, Potočná

0,00

1,00

Železničná, Na Majeri,  Pri Hlavnej

1,00

2,00

Študentská, Jarková, Krátka

2,00

3,00

Družstevná, Hôrka, Pod Hôrkou

3,00

4,00

Mackova Rieň,  Dlhá

4,00

5,00

Hlavná č. 122-223,  Zátoky