Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Ty si Mesiáš, Syn živého Boha."

Mt 16, 13-19

Liturgický prehľad na 5. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

na 5. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

5. II.

Sv. Agáty, panny a mučenice; spomienka
Farský kostol 8.00 hod Sv. spoveď chorých + Michal, Helena Kohutovi, č.d. 367
  17.00 hod Sv. omša  

Utorok

6. II.

Sv. Pavla Mikiho a spol., mučeníkov; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Michal Solomej – 1.výr.
  17.00 hod Sv. omša + Mária Kažimírová – 30.výr.

Streda

7. II.

 
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša BP Zuzany Kohutovej – 40.r.

Štvrtok

8. II.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + rod. Junákovej, č.d. 353
  17.00 hod Sv. omša BP Patrika Ondiku – 18.r.
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Euch. pob.  

Piatok

9. II.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Alojz Božidar – 18.výr.

Sobota

10. II.

Sv. Školastiky, panny; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Kataríny Fencákovej
  17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

11. II.

ŠIESTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ ROK“  /  Výročie zjavenia bl. Panny Márie v Lurdoch (160.r.) 

/ fašiangová nedeľa – I. deň zmiernej fašiangovej poklony

Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP rod. Holpovej, č.d. 129
  9.15 hod  Sv. ruženec   
  10.00 hod  Farská sv. omša s pomazaním chorých

za farnosť

BP rod. Knižovej, č.d. 98

  15.00 hod 40. hodinová fašiangová adorácia  
  19.30 hod Fašiangová pobožnosť s euch. požehnaním  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva s eucharistickým požehnaním.
 2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. pobožnosť). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Farský kostol

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Bratstvo sv. ruženca – Promótor Ružencových bratstiev na Slovensku navštívi našu farnosť na budúcu nedeľu. Chce sa stretnúť so všetkými členmi Ružencového bratstva – živého, svätého i večného. Program začne spoločnou modlitbou o 9 15, sv. omša a beseda.
 2. Svetový deň chorých – slávi sa vždy 11.II. na sviatok Bl. Panny Márie Lurdskej. Tento rok to bude 160.r.od zjavenia. Pri farskej sv. omši budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Možno ju prijať len v stave milosti posväcujúcej (sv. spoveď) a ten, kto sa nachádza v ťažkej chorobe a vždy pred operáciou.
 3. Fašiangy – Budúcou nedeľou začíname 40 – hodinovú fašiangovú zmiernu poklonu na uzmierenie Božského Srdca za hriechy.
 4. Matrika našej farnosti – január 2018:

  Do sv. Cirkvi sme krstom prijali:

  • Kristína Makarová, *13.I.2018, krst 28.I.2018

  Do večnosti sme vyprevadili:   

  • Pavlína Petrová, *19.X.1936, +14.I.2018
  • Michal Antoľák, *6.VI.1930; +20.I.2018
  • Alžbeta Božidarová, *29.V.1950; +21.I.2018
 5. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 1., horliteľka p. Bernardína Piškaninová.

Sobota, 17 00 hod.: Rafael Piškanin, Timotej Gič, Kristína Piškaninová, Michal Kohut, Karolína Tkáčová.

Nedeľa, 18 45 hod.: Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Utorok

Eva Skarbová

Valéria Čopíková

xxx

xxx

Michal Kohut

Prvoprijímajúci

Streda

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Štvrtok

Mária Kohutová

Miriama Chvostaľová

xxx

xxx

Emília Polačková

Magdaléna Chvostaľová

Piatok

Jozef Kováč

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Sobota

Michal Chvostaľ

xxx

xxx

Mária Janušová

Nedeľa

Beáta Kohutová

Bernardína Piškaninová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Tomáš Tkáč

Jozef Hančarik

Marek Makar

Marta Burdová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Katarína Dunajová, č.d. 623; Mária Dzurková, č.d. 582; Daniela Dzurková, č.d. 414; Darina Dzurková, č.d. 106; Daniela Dzurková, č.d. 442.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Jana Dzurková, č.d. 544; Františka Dzurková, č.d. 365; Anna Dzurková, č.d. 81; Monika Dzurková, č.d. 365; Erika Dzurková, č.d. 156.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.