Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás."

Ž 67

Liturgický prehľad na 4. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

na 4. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

29. I.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Alžbeta Božidarová – pohr.
  8.00 hod Sv. spoveď chorých  
  15.30 hod Sv. spoveď  

Utorok

30. I.

 
Farský kostol 6.30 hod Sv. omša BP Veroniky Mesarošovej – 70.r.
  15.30 hod Sv. spoveď  

Streda

31. I.

Sv. Jána Bosca, kňaza; spomienka
Sv. Anna 7.00 hod Sv. omša + Daniel Gumenický

Štvrtok

1. II.

Prvý štvrtok mesiaca – Deň modlitieb za kňazov a nové duchovné povolania
Farský kostol 7.00–8.00 Sv. spoveď  
  15.30 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša BP Márie Bončíkovej – 60.r.
    Pob. za kňazov  
    Euch. adorácia  
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani  

Piatok

2. II.

Sviatok  OBETOVANIA  PÁNA – Hromnice  / Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša BP Jozefa Burdu – 70.r.
  14.40 hod Posvätné čítanie  
  15.45 hod Vešpery  
Sv. Anna 17.00 hod Procesia so sviecami  
Farský kostol   Sv. omša BP čl. Bratstva B. Srdca
    Pob. na I. piatok  

Sobota

3. II.

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka; spomienka – Svätoblažejské požehnanie hrdla   /  Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 7.00 hod Fatima BP čl. Bratstva sv. ruženca
  17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

4. II.

PIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ ROK“  /  Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol  8.00 hod Sv. omša BP Márie Pavlovčinovej – 50.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva s eucharistickým požehnaním. Po pobožnosti bude v katechetickej miestnosti stretnutie horliteľov Ružencového bratstva.
 2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. pobožnosť). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: pred Prvým piatkom môžete prijať do štvrtku. Chorí v pondelok prijmú aj sviatosť pomazania chorých. Tí, čo chcú na budúci týždeň prijať sviatosť pomazania chorých spoločne pri sv. omši, nech sa už teraz vyspovedajú.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Farský kostol

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Biskupské jubileum – V utorok si o. arcibiskup pripomína výročie svojej biskupskej vysviacky (1993) – v tomto roku je to 25.výr. – strieborné jubileum a pozýva všetkých kňazov a veriacich na ďakovnú sv. omšu do Košickej katedrály v utorok o 10 00 Tento deň obetujme za nášho arcipastiera svoje modlitby, sv. prijímanie a denné obety.
 2. Sviatok Obetovania Pána – nazývaný tradične „Očisťovanie Panny Márie“ a „Hromnice“ slávime v piatok. Je to 40 – ty deň od sviatku Božieho narodenia, kedy Božia Matka niesla Pána Ježiša do Jeruzalemského chrámu, aby ho tam obetovala. V tento sviatok posviacame hromničné sviece, lebo Boží Syn bol prorokom Simeonom nazvaný „Svetlom na osvietenie pohanov“. Hromničná svieca je svätenina (teda prináša B. požehnanie) a má patričné miesto pri osobných i spoločných modlitbách v rodine, spoločnom nedeľnom obede, pri búrlivom počasí a vkladáme ju aj do rúk umierajúceho. Mala by horieť v domácnosti každý deň. Hromničky posvätíme pri obidvoch sv. omšiach. Ráno v úvode sv. omše a večer slávnostným spôsobom – procesiou, ktorá naznačuje Pannu Máriu a sv. Jozefa nesúcich Božie Dieťa do Jeruzalemského chrámu. Preto sa sviece majú prinášať do kostola v procesii. Pred večernou sv. omšou sa všetci zídeme v Kostole sv. Anny a po obrade posvätenia prejdeme v procesii do farského kostola. Farský kostol nech je pred večernou sv. omšou prázdny (prosíme aj mužov z chóru), lebo sv. omša začína v Kostole sv. Anny práve obradom posvätenia hromničiek. Procesia nech nie je o tom, kto bude skôr v kostole – vytvorme dôstojný sprievod: kríž, miništranti, deti a mladí so sviecami, kňaz a napokon všetci veriaci spoločným spevom vstúpime do kostola, kde pokračuje sv. omša.

  Sviatok Obetovania Pána zasväťme účasťou na poklone Oltárnej Sviatosti a na sv. omši.

  Pokyny ohľadom hromničných sviec: Na posvätenie prinášame iba nové sviece a nie také, ktoré už raz boli posvätené. Ak máte ešte staré hromničky, možno ich použiť pri osobných modlitbách počas roka doma alebo ich zapáliť na hroboch zosnulých príbuzných, čo sa veľmi odporúča. Zadovážme si dostatok nových sviec (aj pre deti a mladých do procesie), aby sme sa pri nich mohli modliť počas celého roka a takisto pamätajme, že treba dať posvätiť sviecu aj na hrob príbuzných. Nezabudnime ani na kryt proti vetru a pokvapkaniu od vosku. Zvlášť prosíme prvoprijímajúcich, ale aj ostatné deti a mladých, aby sa zapojili do sprievodu s hromničkami.

 1. V tomto týždni – vo štvrtok sa modlíme za kňazov a nové duchovné povolania, v piatok odprosujeme Najsv. Srdce Ježišovo za hriechy naše a našich rodín, večer je sv. omša pre členov Bratstva B. Srdca s oferou a v sobotu fatimskou pobožnosťou odčiňujeme urážky voči Nepoškvrnenému Srdcu bl. P. Márie. Veďme k tejto úcte aj naše deti. Na prvú nedeľu popoludní je výmena ružencových tajomstiev.
 2. Svätoblažejské požehnania hrdla– V sobotu je sviatok sv. biskupa a mučeníka Blažeja. Záverečné požehnanie sv. omše je s udelením požehnania na jeho príhovor proti všetkým chorobám. Nezabudnime, že svätenina má účinok v spojení so sviatosťou – je potrebné pristúpiť k sv. prijímaniu.
 3. Ofera – februárová ofera na rekonštrukciu kostola bude v najbližšiu nedeľu. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
 4. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 9., horliteľka p. Jana Piškaninová.

Sobota, 17 00 hod.: Miriam Kohutová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč, Mária Sklenčárová, Júlia Krivjanská.

Nedeľa, 14 15 hod.: Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Marta Janušová

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Miriama Chvostaľová

Beáta Kohutová

Utorok

Erika Gičová

xxx

xxx

Prvoprijímajúci

Streda

Jana Dzurková

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Marek Makar

Mária Kohutová

Štvrtok

Marta Burdová

xxx

xxx

Timotej Gič

Piatok

Zuzana Chvostaľová

Mária Chvostaľová

Michal Kováč

Anna Piškaninová

xxx

Tomáš Tkáč

Michal Kohut

Sobota

Jozef Hančarik

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Nedeľa

Anna Savková

Emília Polačková

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Kováč

Bernard Piškanin

Michal Chvostaľ

Jozef Polačko

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Jana Demčáková, č.d. 611; Margita Demjanová, č.d. 507; Annamária Demjanová, č.d. 507; Adela Demská, č.d. 366; Albína Divulitová, č.d. 517.

Upratovanie kostola: sobota, 8 00 hod.:

Veronika Demčáková, č.d. 611; Mária Divulitová, č.d. 517; Bibiana Drábová, č.d. 221; Bernardína Drevická, č.d. 487; Valéria Dunajová, č.d. 77.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.