Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“"

Lk 1, 46-47

Liturgický prehľad na 3. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

na 3. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

22. I.

Sv. Vincenta, diakona a mučeníka; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Samuela Hajdu – 18.r.

Utorok

23. I.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Ján Rajňák – 10.výr.
  17.00 hod Sv. omša + Ján Polačko

Streda

24. I.

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša + Ján, Anna Knižovi, č.d. 53

Štvrtok

25. I.

Obrátenie sv. Pavla, apoštola; sviatok
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + František Božidar – 3.výr.

 Piatok

26. I.

Sv. Timoteja a Títa, biskupov; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Ján, Ján, Mária Gondovi, č.d. 53
  17.00 hod Sv. omša + Mária Krivjanská – 1.výr.

Sobota

27. I.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP rod. Knižovej, č.d. 53
  17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

28. I.

ŠTVRTÁ  NEDEĽA  V OBDOBÍ  „CEZ ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP manž. Bončíkových – 40.r. sob.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva s eucharistickým požehnaním.
  2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole: Ut, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. pobožnosť). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Farský kostol

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. Ofera – januárová ofera na kostolné potreby bude v najbližšiu nedeľu. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  2. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 8., horliteľka p. Anna Polačková.

Sobota, 17 00 hod.: Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohut, Peter Kohut, Tadeáš Dzurko.

Nedeľa, 14 15 hod.: Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Erika Gičová

Utorok

Jozef Polačko

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Prvoprijímajúci

Streda

Miriama Chvostaľová

xxx

xxx

Emília Polačková

Štvrtok

Anna Savková

xxx

xxx

Jana Dzurková

Piatok

Mária Kohutová

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Eva Skarbová

Timotej Gič

Sobota

Marek Makar

xxx

xxx

Štefan Piškanin

Nedeľa

Valéria Čopiková

Zuzana Dzurková

Magdaléna Chvostaľová

Patrícia Piškaninová

Jozef Piškanin

Tomáš Tkáč

Marta Burdová

Zuzana Chvostaľová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Adriána Cilipová, č.d. 625; Iveta Cipková, č.d. 422; Magdaléna Čereviková, č.d. 12; Magdaléna Čereviková, č.d. 12; Monika Čmiľová, č.d. 404.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Valéria Čopiková, č.d. 276; Martina Čovanová, č.d. 455; Marta Čusová, č.d. 481; Martina Čusová, č.d. 481; Katarína Čusová, č.d. 104.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.