Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Požehnaný človek, čo dúfa v Pána, Pán bude jeho oporou."

Jer 17, 5-10

Liturgický prehľad na 2. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

na 2. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

15. I.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Ján, Michal, Mária, č.d. 385

Utorok

16. I.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Lýdia Pavlovčinová – 5.výr.
  17.00 hod Sv. omša + Jozef Treščák – 1.výr.

Streda

17. I.

Sv. Antona, opáta; spomienka
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša BP Andrey Piškaninovej – 40.r.

Štvrtok

18. I.

Začiatok Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + rod. Burdovej a Knižovej
  17.00 hod Sv. omša BP rod. Otavkovej, č.d. 271
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Euch. pobožnosť  

Piatok

19. I.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Jozefa Kováča

Sobota

20. I.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Ján, Zuzana Tomášovi, č.d. 299
  17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

21. I.

DRUHÁ  NEDEĽA  V OBDOBÍ  „CEZ ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP Heleny Poľačkovej – 90.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva s eucharistickým požehnaním.
  2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. pobožnosť). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov; vo štvrtok počas večernej adorácie.
  4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Farský kostol

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. Prvoprijímajúci – stretnutie rodičov bude v pondelok po sv. omši v katechetickej miestnosti.
  2. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 7., horliteľka p. Veronika Krivjanská.

Sobota, 17 00 hod.: Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Timotej Gič, Kristína Piškaninová, Michal Kohut.

Nedeľa, 14 15 hod.: Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohutová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Bernard Piškanin

Utorok

Emília Polačková

Anna Savková

xxx

xxx

Mária Janušová

Prvoprijímajúci

Streda

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Štvrtok

Eva Skarbová

Marta Burdová

xxx

xxx

Michal Kohut

Henrieta Gnipová

Piatok

Erika Gičová

xxx

xxx

Mária Kohutová

Sobota

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Tomáš Tkáč

Nedeľa

Jana Dzurková

Mária Chvostaľová

Anna Piškaninová

Júlia Krivjanská

Michal Chvostaľ

Marek Makar

Simona Psárová

Jozef Hančarik

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Petra Buriková, č.d. 598; Mária Chvostaľová, č.d. 44; Viera Chvostaľová, č.d. 526; Magdaléna Chvostaľová, č.d. 45; Jana Chvostaľová, č.d. 586.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Alžbeta Chvostaľová, č.d. 431; Jana Chvostaľová, č.d. 526; Monika Chvostaľová, č.d. 10; Zuzana Chvostaľová, č.d. 586; Andrea Cilipová, č.d. 625.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.