Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami"

Ž 33

Liturgický prehľad na 1. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

na 1. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

8. I.

Bl. Títa Zemana, kňaza a mučeníka; spomienka
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša – ZŠ + Jozef, Helena, Daniel Gnipovi
  17.00 hod Sv. omša BP Emy Tulenkovej – 18.r.

Utorok

9. I.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Ján, Jozef, Anna, č.d. 109
  17.00 hod Sv. omša BP manž. Piškaninových – 30.r. sob.

Streda

10. I.

 
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša + Ján Zuščák – 10.výr.

Štvrtok

11. I.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Michal Mesaroš – 30.deň pohrebu
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Euch. pobožnosť  

Piatok

12. I.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Andrej, Rozália Fencákovi, č.d. 122

Sobota

13. I.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Ján Ivan – 1.výr.
  17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

14. I.

DRUHÁ  NEDEĽA  V OBDOBÍ  „CEZ ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Ján Kohút – 6.výr.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Na Prvú nedeľu mesiaca spoločná modlitba Bratstva sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva s eucharistickým požehnaním. V závere výmena ružencových tajomstiev.
 2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. pobožnosť). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov; vo štvrtok počas večernej adorácie.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Farský kostol

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Časopisy – pri vchode do kostola ponúkame časopis Boromeo na podporu Košického kňazského seminára a ostatné tituly na podporu misií. Pán Boh zaplať.
 2. Prvoprijímajúci – Skúška z Katechizmu – Katolícka vierouka bude v utorok po sv. omši.
 3. Vianočné obdobie – končí dnešným sviatkom Krstu Krista Pána. V zhode s tradíciou sv. Cirkvi stromčeky môžeme ponechať až do Hromníc – 2.II. Počas Vianoc sme hľadeli na Božie Dieťa v jasliach. Teraz nám ho evanjeliá predstavujú ako dospelého – Toho, ktorého poslal Otec pre našu spásu. Usilujme sa i my Božiu milosť, ktorú sme dostali pri sv. krste neustále oživovať a posilňovať sviatosťou pokánia a Eucharistie, aby tak ako Ježiš rástol, v nás rástla jeho milosť – Božie priateľstvo.
 4. Obišovce – na podporu Sanktuária si môžete na stolíku pri vchode zakúpiť Trojkráľovú nálepku na dvere domu. Cena 2,- € je na rekonštrukciu Sanktuária.
 5. Matrika našej farnosti – december 2017:

  Do večnosti sme vyprevadili: Michal Mesároš, *25.IV.1960, +11.XII.2017

 6. Štatistický prehľad našej farnosti k 31.XII.2017:

Počet obyvateľov vo farnosti

1 916

Sv. omše za rok

482

z toho rím. kat

99%

Sv. prijímania za rok

65 100

Krsty

13

Rozdávatelia Eucharistie

2

z toho chlapcov

8

Bohoslovci

1

dievčat

5

Katechéti a animátori

4

Prvoprijímajúci

17

Miništranti

25

Birmovanci

0

Bratstvo sv. ruženca

339

Sobáše

6

Bratstvo karmelského škapuliara

344

Pomazanie chorých

82

Bratstvo Božského Srdca

158

Pohreby

27

Spol. „Modlitby matiek“

35

z toho mužov

16

Spol. „Modlitby otcov“

7

žien

11

 

z toho nezaopatrených

7

 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 6., horliteľka p. Mária Burdová.

Sobota, 17 00 hod.: Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč, Mária Sklenčárová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jozef Polačko

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Eva Skarbová

Jozef Kováč

Utorok

Zuzana Chvostaľová

Mária Kohutová

xxx

xxx

Marta Burdová

Prvoprijímajúci

Streda

Mária Janušová

xxx

xxx

Františka Gičová

Štvrtok

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Piatok

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Timotej Gič

Sobota

Jozef Hančarik

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Nedeľa

Beáta Kohutová

Erika Gičová

Michal Kováč

Patrícia Piškaninová

Štefan Piškanin

Tomáš Tkáč

Michal Kohut

Bernardína Piškaninová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Ľubica Burdová, č.d. 174; Slávka Burdová, č.d. 3; Mária Burdová, č.d. 504; Zuzana Burdová, č.d. 427; Adriána Burdová, č.d. 174.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Mária Buričinová, č.d. 534; Jana Buriková, č.d. 458; Katarína Buriková, č.d. 260; Alžbeta Buriková, č.d. 119; Erika Buriková, č.d. 598 

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.