Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Dobroreč, duša moja, Pánovi"

Ž 103

ADORÁCIA 31.12.2017 – Rozpis ulíc

12,00

13,00

Sv. Anny, Nám. J. Tomka, Pod Stráňou

13,00

14,00

Školská, Kvetná

14,00

15,00

Hlavná č. 122-364

15,00

16,00

Železničná, Pri Hlavnej,  Dlhá

16,00

17,00

Mackova Rieň

17,00

18,00

Študentská,  Jarková

18,00

19,00

Sadová, Tristová

19,00

20,00

Na Majeri, Potočná

20,00

21,00

Zátoky,  Družstevná, Pri cintoríne

21,00

22,00

Hôrka, Pod Hôrkou

22,00

23,00

Cirošská, Za Motorestom, Krátka