Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás."

Ž 67

Liturgický prehľad na Tretí adventný týždeň 2017

Liturgický prehľad

na Tretí adventný týždeň 2017

Pondelok

18. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Novéna + Roráty + Jozef Junák

Utorok

19. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Novéna + Roráty + rod. Petrikovej a Burdovej

Streda

20. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Novéna + Roráty + Ján Polačko

Štvrtok

21. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Novéna + Roráty + rod. Mesárošovej a Fencákovej

Piatok

22. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Novéna + Roráty BP Evy Skarbovej – 60.r.

Sobota

23. XII.

 
Farský kostol 6.00 hod Novéna + Roráty + kňaz Ján Lauda
  17.00 hod Vešpery  

Nedeľa

24. XII.

ŠTVRTÁ  ADVENTNÁ  NEDEĽA  VIGÍLIA  BOŽIEHO  NARODENIA – Záver Adventného obdobia
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod  Sv. omša  + Anna Božidarová – 1.výr. 
  8.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod  Cintorín  
  18.00 hod  Anjel Pána – začiatok vianočných sviatkov v rodinách  
  23.15 hod Posvätné čítanie   
  00.00 hod Omša v noci (polnočná) – Anjelská  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Po farskej sv. omši bude vystavenie Najsv. Sviatosti až do pobožnosti. Spoločná modlitba sv. ruženca o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva s požehnaním.
 2. Celodenná eucharistická adorácia: Po; Štv; Pia po Rorátoch do 18 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: vždy pred Rorátmi od 5 00 Ak sa stane, že niekto pricestuje na sviatky neskoro alebo z nejakého vážneho dôvodu sa nemohol vyspovedať, nech sa prihlási v sakristii.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Farský kostol

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Upratovanie kostola – ostal nám Kostol sv. Anny. Tých, čo sú v utorok doma a chcú pomôcť prosíme na 9 00
 2. Vianočná kvapka krvi – akcia sa koná 22.XII. od 8 00 – 11 00 v priestoroch Cirkevnej školy v Belej n/Cir. Darcovia majú v deň darovania krvi právo na voľný deň v zamestnaní.
 3. Novéna k Sv. Rodine – končí v sobotu. Prežívajme ju ako čas spoločných modlitieb za rodinu.
 4. Advent – v tomto poslednom týždni sa vhĺbme do uvažovania nad posvätnými udalosťami, ktoré predchádzali narodeniu Pána. Nech nás vnútorné stíšenie v spojení s každodennými obetami a prípravnými prácami na sviatky pripraví na dobré prežitie Vianočných sviatkov.
 5. Štedrý deň – pripadá na Štvrtú adventnú nedeľu. Pri sv. omšiach ukončíme adventné obdobie. V ich závere si v rorátkach – v lampášoch odnesiete domov betlehemské svetlo. Odovzdávanie svetla je spojené aj s požehnaním pre rodinu. Kto potrebuje, bude aj požehnanie sviec na cintorín. Adventný veniec treba spáliť.
  Štedrý deň je dňom posv. vigílie očakávania narodenia Božieho Syna. V Hodine milosrdenstva zájdime na  cintorín pomodliť sa za tých, čo slávia sviatky vo večnosti a zapáľme na ich hroboch posv. sviecu s betlehemským svetlom, lebo tento deň treba pamätať na všetkých členov rodiny – aj na zosnulých, veď oni neprestali byť našimi príbuznými. Za hlaholu zvonov v duchu spojení s celou farnosťou i sv. Cirkvou začneme sláviť vianočné sviatky spoločne o 18 00 hod. Snažme sa tento sv. večer prežiť v blízkosti svojich najdrahších v spoločnej modlitbe, čítaní state Sv. Písma o Pánovom narodení a spevom vianočných kolied. Pamätajme aj na osamotených, ktorých by sme mohli pozvať k štedrovečernému stolu a zaujímajme sa, či niekto nepotrebuje našu pomoc. Láska a milosrdenstvo sú naším kresťanským záväzkom. Dbajme o tradičné kresťanské prežívanie sv. večere i celej vigílie.
 1. Pokladnička – za všetko, čo si zakupujete na stolíku pri vchode do kostola – časopisy, sviece, oplátky alebo čokoľvek počas roka, peniaze vhadzujte do pokladničky, nie do krabice. Ďakujeme.
 2. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 3., horliteľka p. Henrieta Gnipová.

Sobota, 16 15 hod.: Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Janušová

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Utorok

Eva Skarbová

xxx

xxx

Františka Gičová

Streda

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Michal Kohut

Štvrtok

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Timotej Gič

Piatok

Anna Savková

xxx

xxx

Marta Burdová

Sobota

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Jana Dzurková

Emília Polačková

Erika Gičová

Anna Piškaninová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Michal Chvostaľ

Jozef Polačko

Jozef Kováč

Valéria Čopíková

Beáta Kohutová

Patrícia Piškaninová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 15 hod.:

Mária Bednárová, č.d. 139; Kristína Behunová, č.d. 176; Daniela Bindzárová, č.d. 76; Anna Blichová, č.d. 514; Eva Bončiková, č.d. 338.

Upratovanie kostola: sobota, 6 45 hod.:

Viktória Bončiková, č.d. 304; Mária Bončiková, č.d. 531; Eva Bončiková, č.d. 338; Iveta Bončiková, č.d. 558; Jana Bončiková, č.d. 603.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.