Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Liturgický prehľad na Druhý adventný týždeň 2017

Liturgický prehľad

na Druhý adventný týždeň 2017

Pondelok

11. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Roráty BP Viktora Hadvabu – 10.r.

Utorok

12. XII.

Prebl. Panny Márie Guadalupskej; spomienka
Farský kostol 5.45 hod Roráty + Margita Lelková – 30.deň

Streda

13. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Roráty + Anna Gutterová – 1.výr.

Štvrtok

14. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Roráty + Milan Šepeľa, č.d. 94
  8.00 hod Sp. chorých – smer SV  

Piatok

15. XII.

Začiatok Novény k Sv. Rodine
Farský kostol 5.45 hod Roráty + Štefan Kunc – 30.deň
  8.00 hod Sp. chorých – smer HE  

Sobota

16. XII.

 
Farský kostol 6.00 hod Roráty + Michal Piškanin – 4.výr.
  15.00 hod Vianočná sv. spoveď  
  17.00 hod Vešpery  
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

17. XII.

TRETIA  ADVENTNÁ  NEDEĽA
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša + Martin, Alžbeta Ivanovi
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
    Euch. adorácia  
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
    Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Po farskej sv. omši bude vystavenie Najsv. Sviatosti až do pobožnosti. Spoločná modlitba sv. ruženca o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva.
 2. Celodenná eucharistická adorácia: Po; Ut; Štv; Pia po Rorátoch do 17 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov. V sobotu prídu spovedať viacerí kňazi pred Vianočnými sviatkami od 15 00 – 17 00 hod. Nenechávajme si sv. spoveď na ďalší týždeň, ale využime sobotu. Celý týždeň venujme náležitú pozornosť dobrej príprave. Pripomíname postup: modlitba k Duchu Sv. o spoznanie stavu svojej duše; kedy bola posledná spoveď – nič som nezabudol, netajil, vykonal som uložené pokánie?; aké som mal predsavzatie a ako som ho splnil; spáchané hriechy od poslednej spovede (najlepšie si ich napísať), vyjadrujem sa iba o sebe, nie o blížnych; aké si dávam predsavzatie; príp. aké mám otázky. Nezabudnime na modlitbu za svojho spovedníka. Trpezlivosť v čakaní v rade na sv. spoveď je tiež znakom pokánia.
  Sv. prijímanie sa bude podávať o 16 00 hod. a po vešperách.
  Vianočná sv. spoveď chorých bude vo štvrtok a v piatok: vždy, keď prichádza kňaz k chorému, pokiaľ to zdravotný stav dovoľuje, príbuzní nech mu pomôžu v príprave k sv. spovedi (aspoň predčítavaním otázok zo spovedného zrkadla). Pána Ježiša očakávajme spoločnou modlitbou s chorým. V miestnosti má byť stôl prikrytý bielym obrusom, kríž a dve sviece. Na jednej strane svätená voda s vetvičkou na pokropenie a na druhej strane čistá voda so servítkou. Túto vodu potom vyliať do kvetu. Nech sú nádoby oddelene, aby bolo jasné, čo je čo.
 1. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Farský kostol

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Koledovanie – chceme, aby do každej rodiny zavítali koledníci a všade priniesli radostnú zvesť. Rodičia, pošlite svoje deti na dnešné stretnutie – mladšie i staršie. Mládež, pripojte sa, prineste obetu. Nech je to dobre nacvičené, nie narýchlo. Takisto si dajte záležať na Jasličkovej pobožnosti. Príďte na dnešné stretnutie do katechetickej miestnosti po popoludňajšej pobožnosti. Vianoce nie sú len o tom, že čakáme od niekoho dary, ale obetujme sa aj my pre druhých. Rodičia vás obdarúvajú darmi, vy nezarábate, ale obdarte našich farníkov pekným koledovaním.
 2. Advent – v našej príprave na Vianočné sviatky pokračujeme aj v tomto týždni. Mnohí akoby pozabudli, mnohí rodičia ani nemotivujú svoje deti. Nepodceňujme adventné sebazapieranie. Učí nás obetavosti a vráti sa nám to na kvalite našich vzťahov v rodinách. Kvôli Pánu Bohu vstávame a on nás učí, že jeden kvôli druhému sa tiež máme obetovať. On žehná každú námahu vynaloženú kvôli nemu. Prvoprijímajúci (rodičia???) a birmovanci – pripojte si to k vašej príprave na prijatie sviatostí.
  Deti po Rorátoch pozývame do katechetickej miestnosti. Po raňajkách sa spoločne presunú do školy.
 3. Novéna k Sv. Rodine – začína v piatok.
 4. Ofera – Na budúcu nedeľu je decembrová ofera na kostolné potreby. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 5. Milodary za službu kostolníka a kantora – Počas týždňa ich môžete prinášať do sakristie (10,- €/rodina). Príspevkom sa odvďačme za ich službu, ktorú konajú pre farnosť. Milodary sú rozdelené za službu kostolníka, kantora, pranie a žehlenie kostolnej bielizne.
 6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 2., horliteľka p. Eva Skarbová.

Sobota, 17 30 hod.: Šimon Mažerik, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák, Peter Kohut.

Nedeľa, 14 15 hod.: Filip Kohut, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jana Dzurková

xxx

xxx

Anna Savková

Utorok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Timotej Gič

Streda

Marek Makar

xxx

xxx

Erika Gičová

Štvrtok

Mária Kohutová

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Piatok

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Sobota

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Michal Chvostaľ

Nedeľa

Henrieta Gnipová

Marta Burdová

Michal Kováč

Patrícia Piškaninová

Jozef Hančarik

Michal Kohut

Eva Skarbová

Tomáš Tkáč

Upratovanie kostola: pondelok, 17 15 hod.:

Martina Zarembová, č.d. 529; Magdaléna Zákutná, č.d. 565; Mária Zuščáková, č.d. 292; Magdaléna Zuščáková, č.d. 292; Anna Andrejcová, č.d. 360.

Upratovanie kostola: sobota, 6 30 hod.:

Mária Antoľáková, č.d. 390; Martina Balogová, č.d. 463; Michaela Balogová, č.d. 463; Bibiana Barátová, č.d. 4; Magdaléna Bednárová, č.d. 139.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.