Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pána chcem velebiť v každom čase"

Ž 243

Liturgický prehľad na Prvý adventný týždeň 2017

Liturgický prehľad

na Prvý adventný týždeň 2017

Pondelok

4. XII.

 
Sv. Anna 5.45 hod Roráty BP Martina a Kamila

Utorok

5. XII.

 
Sv. Anna 5.45 hod Roráty + Milan Savka – 30.deň pohrebu

Streda

6. XII.

Kántry
Sv. Anna 5.45 hod Roráty + Mária Ondušová – 3.výr.

Štvrtok

7. XII.

Vigília slávnosti Nepoškvrneného počatia bl. Panny Márie

Prvý štvrtok mesiaca – Deň modlitieb za nové duchovné povolania

Farský kostol 17.00 hod Vigília – sv. omša s vešperami BP Michala Kohuta – 23.r.
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Piatok

8. XII.

Slávnosť  NEPOŠKVRNENÉHO  POČATIA  Bl.  PANNY  MÁRIE  –  prikázaný sviatok
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša + Alžbeta Sninčáková – 1.výr.
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
  15.45 hod Euch. pob. + Vešpery  
  17.00 hod Farská sv. omša za farnosť

Sobota

9. XII.

Kántry
Farský kostol 6.00 hod Roráty + Jozef Burda – 8.výr.
  17.00 hod Vešpery  
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

10. XII.

DRUHÁ  ADVENTNÁ  NEDEĽA
Farský kostol  6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša BP Viktórie Burdovej – 85.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
    Euch. adorácia  
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
    Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Dnes je Prvá nedeľa mesiaca. Po farskej sv. omši bude vystavenie Najsv. Sviatosti až do pobožnosti. Ako zvyčajne o 14 15 spoločná modlitba sv. ruženca a po požehnaní výmena tajomstiev u horliteľov.
 2. Celodenná eucharistická adorácia: Po; Ut; Štv; Pia od 7 00 – 17 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Kostol sv. Anny

Kostol sv. Anny

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Koledovanie – deti a mládež, ktorí majú záujem pomôcť pri vianočnom koledovaní alebo Jasličkovej pobožnosti sa stretnú dnes po popoludňajšej pobožnosti. Je to jedna z našich adventných obiet v príprave na Vianoce.
 2. Bohoslužby – Momentálne ešte maľujeme farský kostol. V minulom týždni sa vyskytli problémy s výpadkom elektriny a vody, čo spôsobilo aj pomalšie schnutie stien (nemohlo sa kúriť). Dúfame, že už vo štvrtok bude mariánska vigília vo farskom kostole. Po skončení prác (vyhlásime kedy) pomôžme pri upratovaní. Bude to už veľké upratovanie pred sviatkami.
 3. Advent – je posvätným časom prípravy na Vianočné sviatky. Začnime pripravovať seba, svoju rodinu a to od prvého dňa. V tomto roku je Advent najkratší, iba trojtýždňový. Nezaháľajme a neodkladajme prípravu, ale horlivo sa zapojme do účasti na Rorátoch a spoločnej modlitby pri adventných vencoch. Nevynechajme z tejto prípravy žiadneho člena rodiny. Každý chce mať požehnané sviatky, každý nech sa zapojí. Horlivosťou premáhajme lenivosť.
 4. Zimné kántrové dni – sú v stredu a sobotu. Počas nich obetujme svoje modlitby, sv. prijímania, práce a námahy, pôst (kto môže o chlebe a vode) za upevnenie rodinných zväzkov a pokoja v našich rodinách. V piatok nie je kántrový deň kvôli slávnosti.
 5. Slávnosť Nepoškvrneného počatia bl. Panny Márie – Začneme mariánskou vigíliou už vo štvrtok večer. Slávnosť pripadajúca na piatok ruší povinnosť vykonania kajúceho skutku v ten deň. Je to prikázaný sviatok, ktorý zaväzuje účasťou na sv. omši a zdržiavaním sa telesných prác a nákupov. Svätíme jeden z najväčších mariánskych sviatkov obdarený zvláštnou prítomnosťou a orodovaním Božej Matky.
 6. Ofera – Na budúcu nedeľu je decembrová ofera na rekonštrukciu kostola. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 7. Milodary za službu kostolníka a kantora – Počas týždňa ich môžete prinášať do sakristie (10,- €/rodina). Príspevkom sa odvďačme za ich službu, ktorú konajú pre farnosť. Milodary sú rozdelené za službu kostolníka, kantora, pranie a žehlenie kostolnej bielizne.
 8. Vianočná sv. spoveď chorých – záujemcov nahláste v sakristii (okrem prvopiatkových).
 9. Stretnutie s Mikulášom pre žiakov ZŠ bude v sobotu, 9.XII. o 16 00 na Obecnom úrade.
 10. Matrika našej farnosti – október, november 2017

  Do sv. Cirkvi sme krstom prijali:

  • Liliana Katarína Lukáčová, *3.X.2017, krst 28.X.2017
  • Sarah Cmorejová, *16.X.2017, krst 12.XI.2017
  • Richard Piškanin, *27.X.2017, krst 12.XI.2017
  • Adam Hašuľ, *14.XI.2017, krst 26.XI.2017

  Sviatosť manželstva prijali:

  • Štefan RajňákVeronika Pastyrová, sobáš 30.IX.2017
  • Daniel TancošVeronika Krivjanská, sobáš 7.X.2017
  • Roman KrivjanskýAnna Janušová, sobáš 28.X.2017

  Do večnosti sme vyprevadili:

  • Milan Šepeľa, *16.III.1959, +16.X.2017
  • Milan Savka, *13.X.1947, +2.XI.2017
  • Margita Lelková, *10.VIII.1938, +10.XI.2017
  • Michal Valkovič, *9.II.1928, +11.XI.2017
  • Štefan Kunc, *14.VIII.1956, +14.XI.2017
 11. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 1., horliteľka p. Bernardína Piškaninová.

Sobota, 16 15 hod.: Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Timotej Gič.

Nedeľa, 14 15 hod.: Kristína Piškaninová, Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Valéria Čopíková

xxx

xxx

Timotej Gič

Utorok

Eva Skarbová

xxx

xxx

Mária Janušová

Streda

Erika Gičová

xxx

xxx

Michal Kohut

Štvrtok

Henrieta Gnipová

Patrícia Piškaninová

Michal Chvostaľ

Jozef Kováč

Piatok

Emília Polačková

Anna Savková

Michal Kováč

Anna Piškaninová

Jozef Polačko

Tomáš Tkáč

Mária Kohutová

Jozef Piškanin

Sobota

Mária Chvostaľová

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Beáta Kohutová

Bernardína Piškaninová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Štefan Piškanin

Bernard Piškanin

Zuzana Chvostaľová

Marek Makar

Upratovanie kostola: pondelok, 17 15 hod.:

Nikola Turbáková, č.d. 623; Jana Tutková, č.d. 538; Miroslava Vitkovičová, č.d. 492.

Upratovanie kostola: sobota, 6 30 hod.:

Viktória Vojtková, č.d. 542; Mária Vološinová, č.d. 173; Mária Vološinová, č.d. 173; Renáta Voľanská, č.d. 4; Daniela Vozárová, č.d. 61.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.