Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Liturgický prehľad na 34. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 34. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

27. XI.

 
Sv. Anna 8.00-9.00 Sv. spoveď  
  15.30 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša + Michal, Mária Lelkovi, č.d. 401

Utorok

28. XI.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + rod. Poľačkovej a Rajňákovej
  8.00-9.00 Sv. spoveď  
  15.30 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša + Ján, Anna Junákovi

Streda

29. XI.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + rod. Savkovej

Štvrtok

30. XI.

Sv. Ondreja, apoštola; sviatok
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP Anny Fencákovej
  8.00-9.00 Sv. spoveď  
  15.30 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša BP Ľuboša Mesaroša – 40.r.

Piatok

1. XII.

Prvý piatok mesiaca
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP Márie Poľačkovej
  17.00 hod Sv. omša BP čl. Bratstva B. Srdca
    Pob. na I. piatok  

Sobota

2. XII.

ADVENTNÁ  VIGÍLIA  –  začiatok cirkevného roka  /  Fatimská sobota

Požehnanie adventných vencov

Farský kostol 16.15 hod Fatima  
  17.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami a pož. adventných vencov BP čl. Bratstva sv. ruženca
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

3. XII.

PRVÁ  ADVENTNÁ  NEDEĽA  /  Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša BP rod. Petríkovej a Karabinošovej
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
    Euch. adorácia  
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
    Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Zasväcujúca pobožnosť Kristovi Kráľovi s eucharistickým požehnaním. Zasvätenie t.z. odovzdanie. Urobme tak a pri dnešnej pobožnosti, odovzdajme sa do Božej prozreteľnosti. Prípravou nech je adoračná modlitba pred Sviatosťou Oltárnou. Pri dnešnej pobožnosti možno získať úplné odpustky.
 2. Celodenná eucharistická adorácia: Po; Ut; Štv; Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: vstupujúc do Adventného obdobia nech je pre nás prípravou srdca na Prvý piatok a na dobré prežitie Adventu. Nezabudnime: požehnaný Advent je len s čistým srdcom.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Farský kostol

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol 

 1. Bohoslužby – do piatku budú v Kostole sv. Anny kvôli maľovaniu farského kostola.
 2. Novéna k sv. Ondrejovi – sa ukončí v stredu. O. arcibiskup ďakuje za všetky modlitby na jeho úmysel počas tejto Novény.
 3. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich – bude v utorok po sv. omši
 4. Bratstvo B. Srdca – spoločná sv. omša a ofera Bratstva je v piatok večer.
 5. Začiatok nového cirkevného roka + Fatima – Nové liturgické obdobie – Advent je spojené so začiatkom nového cirkevného roka. Nech je našou radosťou spoločne s deťmi pripraviť adventné vence a zúčastniť sa adventnej vigílie v sobotu večer, kedy ich posvätíme. Vigílii predchádza fatimská sobota.
 6. Prvá nedeľa mesiaca – po popoludňajšej pobožnosti je výmena ružencových tajomstiev.
 7. Ofera – Na Prvú adventnú nedeľu je zbierka na katolícku charitu. Je to náš skutok milosrdenstva voči chudobnejším rodinám a deťom bez domova, ktorým chceme pomôcť prežiť dôstojnejšie Vianoce. Katolícka tlač pri vchode do kostola, ktorú si zakupujete, je počas celého roka finančnou podporou našich misionárov v zahraničí, za čo sú veľmi vďační.
 8. Burza – Učitelia a žiaci našej Základnej školy pozývajú na burzu – predaj adventných vencov vo vestibule školy a to vo štvrtok v čase od 14 00 – 16 00 hod.
 9. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 9., horliteľka p. Jana Piškaninová.

Sobota, 16 15 hod.: Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Šimon Tkáč, Mária Sklenčárová, Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Valéria Čopíková

Utorok

Mária Kohutová

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Emília Polačková

Prvoprijímajúci

Streda

Marta Burdová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Štvrtok

Zuzana Chvostaľová

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Anna Savková

Štefan Piškanin

Piatok

Bernardína Piškaninová

Timotej Gič

xxx

xxx

Jozef Polačko

Henrieta Gnipová

Sobota

Erika Gičová

Anna Piškaninová

Marek Makar

Tomáš Tkáč

Nedeľa

Eva Skarbová

Mária Janušová

Magdaléna Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Jozef Piškanin

Jozef Kováč

Mária Chvostaľová

Michal Kohut

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Renáta Treščáková, č.d. 602; Janette Treščáková, č.d. 577; Mária Treščáková, č.d. 373.

Upratovanie kostola: piatok, 17 45 hod.:

Antónia Treščáková, č.d. 577; Anna Tulenková, č.d. 192; Emma Tulenková, č.d. 192.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.