Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Jasaj Bohu, celá zem."

Ž 66, 1

ADORÁCIA 25.11. – 26.11.2017 – Rozpis ulíc

20,00

21,00

 

Hlavná č. 254-364,   Pri cintoríne

21,00

22,00

 

Školská, Kvetná, Potočná

22,00

23,00

 

Sv. Anny, Nám. J. Tomka, Za Motorestom

23,00

24,00

 

Sadová, Pod Stráňou, Cirošská, Tristová

0,00

1,00

 

Železničná, Na Majeri,  Dlhá

1,00

2,00

 

Mackova Rieň, Pri Hlavnej

2,00

3,00

 

Hôrka, Pod Hôrkou,  Družstevná

3,00

4,00

 

Hlavná č. 122-223, Zátoky

4,00

5,00

 

Študentská, Jarková, Krátka