Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás."

Ž 67

Liturgický prehľad na 33. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 33. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

20. XI.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Ján Polačko

Utorok

21. XI.

Obetovanie bl. Panny Márie; spomienka / Začiatok Novény k sv. Ondrejovi
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša zdr. rod. Pavlovčinovej, č.d. 388
  17.00 hod Sv. omša zdr. Jána, Jozefa, Anny, č.d. 193

Streda

22. XI.

Sv. Cecílie, panny a mučenice; spomienka
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša + Michal, Mária Kohutovi, č.d. 337

Štvrtok

23. XI.

Deň sv. Ondreja pri relikviách
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša s uctením relikvií v oznamoch

Piatok

24. XI.

Sv. Ondreja a spol., japonských mučeníkov; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Andrej Kováč – 7.výr.
  17.00 hod Sv. omša + Michal, Anna, Jozef, Mária, č.d. 388

Sobota

25. XI.

VIGÍLIA  SLÁVNOSTI  KRISTA  KRÁĽA
Farský kostol 16.15 hod Krížová cesta  
  17.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami + Ján, Veronika Tkáčovi, č.d. 475
    Celonočná adorácia  
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

26. XI.

NEDEĽA  KRISTA  KRÁĽA – záver cirkevného roka
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša BP Jána a Jarmily Polačkových
  9.30 hod Farská sv. omša za farnosť
    Euch. adorácia  
  15.00 hod Zasväcujúca pobožnosť  
    Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva s eucharistickým požehnaním.
  2. Celodenná eucharistická adorácia: Ut; Štv; Pia od 7 00 – 16 00 hod. (euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia: môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Štvrtok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. Novéna k sv. Ondrejovi – modlíme sa ju od utorka vždy pred sv. omšou. Okrem svojich úmyslov sa spoločne modlime za našich oo. biskupov, kňazov a veriacich celej arcidiecézy, za nové kňazské povolania a za všetky potreby arcidiecézy.
  2. Deň sv. Ondreja – O. arcibiskup poctil našu farnosť možnosťou návštevy relikvií sv. apoštola Ondreja. Vo štvrtok bude sláviť sv. omšu Msgr. Marek Forgáč, pomocný biskup košický a po sv. omši bude možnosť uctenia si relikvie. Nakoľko nás bude viac kňazov, budú odslúžené tieto úmysly: na úmysel Márie; BP kňaza Michala; + Jozef, Alžbeta Kohútovi, č.d. 403; + Alžbeta Božidarová; + Andrej Poľačko, č.d. 465; + rod. Petríkovej; + Andrej, Anna Bobaľovi; + Milan Savka; BP Jakuba Tomáša; + Jozef, Alžbeta Petríkovi; + Jozef, Mária Bončíkovi, č.d. 338; + Michal, Mária Šoltésovi.
  3. Ofera – Z príležitosti sviatku sv. Alžbety o. arcibiskup vyhlasuje „Dobročinnú zbierku sv. Alžbety“. Finančné prostriedky z tohtoročnej ofery budú použité na obnovu našich pútnických miest Obišovce a Gaboltov. Obidve miesta potrebujú nevyhnutné komplexné zveľadenie. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
  4. Záver cirkevného roka – Blíži sa slávnosť Krista Kráľa a s ňou aj záver cirkevného roka. V sobotu ju začneme slávením vigílie, po ktorej nasleduje celonočná adorácia. Zastavme sa v tichu Ježišovej prítomnosti a zverme mu svoje životy. Je to chvíľa upevnenia našej viery a vzťahu s Ježišom Kristom. Slávnosť vyvrcholí v nedeľu popoludní zasväcujúcou modlitbou, ktorá je obdarená úplnými odpustkami.
  5. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 8., horliteľka p. Anna Polačková.

Nedeľa, 14 15 hod.: Filip Kohút, Peter Kohút, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Štefan Piškanin

Utorok

Marek Makar

Anna Savková

xxx

xxx

Marta Burdová

Prvoprijímajúci

Streda

Eva Skarbová

xxx

xxx

Jozef Kováč

Štvrtok

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Bernard Piškanin

Piatok

Erika Gičová

Mária Janušová

xxx

xxx

Valéria Čopíková

Eliška Fencáková

Sobota

Mária Chvostaľová

Michal Kováč

Jozef Hančarik

Anna Piškaninová

Nedeľa

Jana Dzurková

Emília Polačková

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Michal Chvostaľ

Mária Kohutová

Michal Kováč

Patrícia Piškaninová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Katarína Škutková, č.d. 497; Alžbeta Škutková, č.d. 497; Magdaléna Štofiková, č.d. 196; Jana Šuchtová, č.d. 306; Timea Šuchtová, č.d. 306.

Upratovanie kostola: piatok, 17 30 hod.:

Valéria Tkáčová, č.d. 247; Adriana Tkáčová, č.d. 475; Helena Tomášová, č.d. 299; Anna Tomčičová, č.d. 515; Jana Treščáková, č.d. 114.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.