Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý."

Ž 145, 8

Liturgický prehľad na 32. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 32. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

13. XI.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Alžbeta Čusová – 20.výr.
  17.00 hod Sv. omša BP Frederiky Skvašikovej – 18.r.

Utorok

14. XI.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Jana Čápová
  17.00 hod Sv. omša + Michal, Anna, Ján Čusovi

Streda

15. XI.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Jozef, Mária Polačkovi, č.d. 475
  17.00 hod Sv. omša BP rod. Kenderešovej a Makarovej

Štvrtok

16. XI.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Pavlína Dzurková – 5.výr.
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Euch. pob.  

Piatok

17. XI.

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky; spomienka
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP Alžbety Diničovej – 70.r.

Sobota

18. XI.

Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Ondreja s rod., č.d. 366
  17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

19. XI.

TRIDSIATA  TRETIA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ 
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša za duše v očistci
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva s eucharistickým požehnaním.
  2. Celodenná eucharistická adorácia: Po, Ut v Kostole sv. Anny; Štv vo farskom kostole od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia: môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Štvrtok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

Štvrtok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. Rekonštrukcia kostola – V tomto týždni pokračujú práce na rekonštrukcii presbytéria vo farskom kostole – osekanie omietky a príprava na dokončenie mozaiky, osadenie oltárneho kríža a následne maľovanie kostola. Z uvedených dôvodov do stredy budeme mať sv. omše a adorácie v Kostole sv. Anny. Je potrebné teplejšie sa obliecť. Na spomínané práce urobíme v nasledujúcu nedeľu podomovú oferu. Za vašu štedrosť nech vám Pán Boh požehná.
  2. Farský zbor – skúška bude v stredu po večernej sv. omši.
  3. Birmovanci – katechéza je vo štvrtok. Nezabudnite doniesť vyplnené a potvrdené tlačivá + doplniť si skúšky.
  4. V piatok – pozývame deti a mladých na spoločne strávený voľný deň – po sv. omši športové dopoludnie v telocvični ZŠ a večer o 17 00 premietanie filmu v katechetickej miestnosti.
  5. Časopis Ruženec – Členovia Bratstva sv. ruženca, ktorí majú záujem o tento časopis, nech do konca týždňa vyplatia svojim horliteľom ruží predplatné 6,- € na r. 2018.
  6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 7, horliteľka p. Veronika Krivjanská.

Sobota, 17 00 hod.: Alžbeta Petrová, Kristína Piškaninová, Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská.

Nedeľa, 14 15 hod.: Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jana Dzurková

Mária Kohutová

xxx

xxx

Eva Skarbová

Michal Chvostaľ

Utorok

Mária Janušová

Jozef Kováč

xxx

xxx

Marta Chvostaľová

Prvoprijímajúci

Streda

Bernard Piškanin

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Michal Kohut

Beáta Kohutová

Štvrtok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Magdaléna Chvostaľová

Piatok

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Marek Makar

Sobota

Františka Gičová

xxx

xxx

Jozef Polačko

Nedeľa

Valéria Čopíková

Marta Burdová

Michal Kováč

Patrícia Piškaninová

Jozef Hančarik

Tomáš Tkáč

Erika Gičová

Anna Savková

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Jana Stašková, č.d. 138; Aurélia Stašková, č.d. 297; Daniela Šajnovská, č.d. 164.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Jana Šepeľová, č.d. 228; Daniela Šimonová, č.d. 521; Renáta Šimonová, č.d. 3; Klaudia Šimonová, č.d. 3; Lýdia Škutková, č.d. 497.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.