Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Liturgický prehľad na 31. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 31. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

6. XI.

 

Farský kostol

6.00 hod

Sv. omša

+ Milan Savka – pohrebná

 

15.00 hod

Cintorín

 
 

17.00 hod

Sv. omša

+ Michal, Anna Solomejovi

Utorok

7. XI.

 

Farský kostol

6.00 hod

Sv. omša

+ Ján Dzurko, č.d. 408

 

15.00 hod

Cintorín

 
 

17.00 hod

Sv. omša

+ Juraj, Mária, Ján, Monika, č.d. 416

Streda

8. XI.

Záver Oktávy za duše v očistci

Sv. Anna

6.00 hod

Sv. omša

+ rod. Leňkovej, č.d. 293

 

15.00 hod

Cintorín

 
 

17.00 hod

Sv. omša

+ Jozef, Pavol Burdovi

Štvrtok

9. XI.

Výročie posviacky Lateránskej baziliky

Farský kostol

17.00 hod

Sv. omša

BP Jozefa a Natálie, č.d. 366

   

Euch. adorácia

 
 

19.30 hod

Euch. pob.

 

Piatok

10. XI.

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi; spomienka

Farský kostol

17.00 hod

Sv. omša

+ rod. Harakaľovej, č.d. 78

Sobota

11. XI.

Sv. Martina z Tours, biskupa; spomienka

Farský kostol

7.00 hod

Sv. omša

BP Štefana Rajňáka – 60.r.

 

17.00 hod

Sv. ruženec

 

Nedeľa

12. XI.

TRIDSIATA  DRUHÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ 

Farský kostol

8.00 hod

Sv. omša

BP manž. Sklenčárových – 30.r. sob.

 

10.00 hod

Farská sv. omša

za farnosť

 

15.00 hod

Hodina Milosrdenstva

 

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť: Po farskej sv. omši je euch. adorácia na I. nedeľu mesiaca. Pobožnosť začne dnes (kvôli pohrebu) o 13 00 a po nej výmena ružencových tajomstiev.
  2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia: môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Štvrtok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. Výmena ružencových tajomstiev – Má nasledovný postup: Koná sa vždy v Prvú nedeľu mesiaca (výnimku oznámime) popoludní. Začína vždy spoločnou modlitbou sv. ruženca (ako je to v stanovách Bratstva) a zakončí sa požehnaním so Sviatosťou Oltárnou. V závere je výmena tajomstiev u horliteľa ruže, pri ktorej si hneď vyzdvihnete časopis Posol a Sv. ruženec. Tí, čo majú ešte doma tajomstvá sv. ruženca, nech ich doručia hlavnej horliteľke.
  2. Oktáva modlitieb za duše v očistci – sa končí v stredu. Počas celého novembra za návštevu cintorína môžeme získať čiastočné odpustky pre duše v očistci.
  3. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 6, horliteľka p. Mária Burdová.

Sobota, 17 00 hod.: Mária Sklenčárová, Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč, Barbora Jenčová, Jana Piškaninová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Timotej Gič.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Chvostaľová

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Emília Polačková

Henrieta Gnipová

Utorok

Eva Skarbová

Erika Gičová

xxx

xxx

Marta Burdová

Prvoprijímajúci

Streda

Michal Kohut

Michal Chvostaľ

xxx

xxx

Zuzana Dzurková

Valéria Čopíková

Štvrtok

Mária Janušová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Piatok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Sobota

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Beáta Kohutová

Bernardína Piškaninová

Magdaléna Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Štefan Piškanin

Marek Makar

Jozef Kováč

Bernard Piškanin

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Erika Sklenčárová, č.d. 308; Marta Skvašiková, č.d. 552; Jana Skvašiková, č.d. 198; Frederika Skvašiková, č.d. 215; Jozefína Skvašíková, č.d. 476.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Lenka Skvašíková, č.d. 476; Magdaléna Sninčáková, č.d. 235; Eva Sokyrová, č.d. 52; Valéria Stašková, č.d. 297; Silvia Stašková, č.d. 321.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.