Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Požehnaný človek, čo dúfa v Pána, Pán bude jeho oporou."

Jer 17, 5-10

Liturgický prehľad na 29. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 29. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

23. X.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Milan Šepeľa – pohrebná

Utorok

24. X.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Anna Psárová – 2.výr.

Streda

25. X.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + kňaz Michal Mikula – 30.deň pohrebu

Štvrtok

26. X.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Márie a Nikoly s rod.

Piatok

27. X.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP Michala Lelka – 50.r.

Sobota

28. X.

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov; sviatok / Výročie farských misií
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Márie Lelkovej – 20.r.
  14.00 hod Sobášna sv. omša za novomanželov
  17.00 hod Okt. pob.  

Nedeľa

29. X.

TRIDSIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Mária Ondicová – 20.výr.
  10.00 hod Sv. omša BP Jána Junáka – 70.r.
  14.15 hod Okt. pob.  
    Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť: Stretnutie všetkých členov Bratstva sv. ruženca bude o 14 00 a po nej Hodina Milosrdenstva s eucharistickým požehnaním.
  2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: v tomto týždni súkromne, kostol je otvorený celý deň.
  3. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Štvrtok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol 

  1. Októbrové pobožnosti – v tomto týždni budú pred sv. omšou.
  2. Výročie farských misií – pripadá na sobotu. Po sv. omši si spoločne uctíme Misijný kríž pred kostolom, pričom možno získať úplné odpustky. Chorým pripomeňte túto možnosť doma.
  3. Zmena letného času na zimný – bude zo soboty na nedeľu o 1. hod dozadu.
  4. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Roman Krivjanský, rím. kat., syn rodičov Milana a Ivety rod. Kováčovej, nar. v Snine a bývajúci v Dlhom n/Cir. a Anna Janušová, rím. kat., dcéra rodičov Jozefa a Anny rod. Piškaninovej, nar. v Snine a bývajúca v Bratislave. Sobáš:28.X.2017 o 14 00 hod. vo farskom kostole. Ohlasujú sa po III. krát.
    Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.
  5. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 4, horliteľka p. Anna Komarcová.

Sobota, 17 00 hod.: Matej Treščák, Filip Kohut, Peter Kohut, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Zuzana Dzurková, Zuzana Hajdu, Samuel Hajdu.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Erika Gičová

xxx

xxx

Valéria Čopíková

Utorok

Jozef Polačko

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Streda

Emília Polačková

xxx

xxx

Michal Kohut

Štvrtok

Eva Skarbová

xxx

xxx

Mária Janušová

Piatok

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Timotej Gič

Sobota

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Mária Kohutová

Františka Gičová

Anna Piškaninová

Júlia Krivjanská

Michal Chvostaľ

Jozef Piškanin

Henrieta Gnipová

Jana Dzurková

Upratovanie kostola: pondelok, 18 00 hod.:

Slavomíra Radová, č.d. 155; Kamila Rajňaková, č.d. 355; Katarína Rajňaková, č.d. 125; Eva Rajňaková, č.d. 193; Petra Rajňaková, č.d. 193.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Eva Rebičová, č.d. 253; Mária Rebičová, č.d. 253; Anna Repková, č.d. 46; Monika Repková, č.d. 394; Eva Repková, č.d. 471.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.