Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad na 27. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 27. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

9. X.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Michal, Zuzana Solomejovi, č.d. 501

Utorok

10. X.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + rod. Kohútovej, č.d. 501
Farský kostol 17.00 hod Okt. pob + sv. omša BP Vanesy Gnipovej – 2.r.

Streda

11. X.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP Jána, č.d. 469
  17.00 hod Okt. pob + sv. omša BP Andrey Petrovej – 40.r.

Štvrtok

12. X.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Pavol Piškanin – 19.výr.
Farský kostol 17.00 hod Okt. pob + sv. omša + Jozef Tomáš – 25.výr.
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Euch. pob.  

Piatok

13. X.

Fatimský deň
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša zdr. rod. Kohútovej, č.d. 501
    Mariánska procesia  

Sobota

14. X.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + František Burda, č.d. 242
  17.00 hod Okt. pob.  

Nedeľa

15. X.

DVADSIATA   ÔSMA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Michal Petro – 1.výr.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  14.15 hod Okt. pob.  
    Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca (októbrová pobožnosť) začne o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva s eucharistickým požehnaním.
 2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: Ut, Štv, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. pobožnosť). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov; vo štvrtok aj počas večernej adorácie.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Štvrtok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

Štvrtok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Bratstvo sv. ruženca – Púť do Ružencovej záhrady do Vyšnej Šebastovej, v pondelok 9.X.2017. Odchod (zo všetkých zastávok) je o 13 30 Predpokladaný návrat cca o 19 00 hod. Zápis v sakristii + 5,-€ cestovné.
 2. Októbrové pobožnosti – zapojme sa horlivo do ich účasti, lebo od mariánskej úcty závisí aj pokoj a požehnanie v našich rodinách.
 3. Stretnutie farskej ekonomickej a pastoračnej rady – v utorok po sv. omši.
 4. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich – v stredu po sv. omši.
 5. Fatimský deň – 13. okt. uplynie 100 rokov od posledného zjavenia Matky Božej vo Fatime. Chceme sa v tento deň zblížiť s našou Matkou modlitbou všetkých častí posv. ruženca a uvažovať nad posolstvom z posledného zjavenia. Radostnú časť a časť Svetla sa pomodlíme ráno pri vystavená Oltárnej Sviatosti, bolestnú časť pred sv. omšou a slávnostnú počas mariánskej procesie so sochou Panny Márie Fatimskej. Všetkých srdečne pozývame, najmä deti a mladých do procesie. Prineste si so sebou sviece.
 6. Ofera na rekonštrukciu farského kostola – v nedeľu pri sv. omši. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
 7. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Roman Krivjanský, rím. kat., syn rodičov Milana a Ivety rod. Kováčovej, nar. v Snine a bývajúci v Dlhom n/Cir. a Anna Janušová, rím. kat., dcéra rodičov Jozefa a Anny rod. Piškaninovej, nar. v Snine a bývajúca v Bratislave. Sobáš:28.X.2017 o 14 00 hod. vo farskom kostole. Ohlasujú sa po I. krát.
  Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.
 8. Časopis Posol – odporúčame ho do každej katolíckej rodiny. Predplatné na r. 2018 je potrebné vyplatiť horliteľke Bratstva B. Srdca do konca týždňa – 8,50,-€.
 9. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: jednotlivé ročníky z katechéz, ostatné dni ruža č.2, horliteľka p. Magdaléna Chvostaľová.

Sobota, 17 00 hod.: Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohútová, Kristína Gazdová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Janka Piškaninová, Timotej Gič, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Zuzana Dzurková.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Kohutová

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Utorok

Eliška Fencáková

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Mária Janušová

Prvoprijímajúci

Streda

Bernard Piškanin

xxx

xxx

Michal Chvostaľ

Štvrtok

Zuzana Chvostaľová

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Eva Skarbová

Michal Chvostaľ

Piatok

Františka Gičová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Sobota

Marta Burdová

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Erika Gičová

Emília Polačková

Júlia Krivjanská

Veronika Tancošová

Jozef Kováč

Jozef Polačko

Beáta Kohútová

Marek Makar

Upratovanie kostola: utorok, 18 00 hod.:

Andrea Piškaninová, č.d. 503; Lucia Piškaninová, č.d. 29; Anna Piškaninová, č.d. 149; Andrea Piškaninová, č.d. 85; Mária Piškaninová, č.d. 534.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Sára Piškaninová, č.d. 614; Patrícia Piškaninová, č.d. 254; Petra Piteľová, č.d. 4; Monika Polačková, č.d. 245; Helena Polačková, č.d. 434.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.