Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad na 26. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 26. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

2. X.

Sv. anjelov strážcov; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Okt. pob + sv. omša + Pavla Demeterová – 1.výr.

Utorok

3. X.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Anna Gutterová, č.d. 34
Farský kostol 17.00 hod Okt. pob + sv. omša BP rod. Hančarikovej, č.d. 470

Streda

4. X.

Sv. Františka Assiského; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Okt. pob + sv. omša + Emília Lelková – 5.výr.

Štvrtok

5. X.

Sv. Faustíny Kowalskej, panny; spomienka  /  Prvý štvrtok mesiaca
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Helena Skvašiková – 30.deň
Farský kostol 17.00 hod Okt. pob + sv. omša BP rod. Bončíkovej a Zeleňákovej, č.d. 531
    Pob. za kňazov  
    Euch. adorácia  
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani  

Piatok

6. X.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša BP rod. Krivjanskej, č.d 257
  17.00 hod Okt. pob + sv. omša BP Bratstva B. Srdca
    Pob. na I. piatok  

Sobota

7. X.

Bl. Panny Márie Ružencovej; spomienka – sviatok Ružencových bratstiev  

Prvá sobota mesiaca – fatimská

Farský kostol 7.00 hod Fatima BP Bratstva sv. ruženca
  13.00 hod Sobášna sv. omša za novomanželov
  17.00 hod Okt. pob.  

Nedeľa

8. X.

DVADSIATA  SIEDMA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Ján, Helena Kohútovi, č.d. 501
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  14.15 hod Okt. pob.  
    Hodina Milosrdenstva  

 FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Hodina Milosrdenstva v Kostole sv. Anny.
 2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. pobožnosť). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: pred I. piatkom od pondelka do štvrtku od 15 30 , vo štvrtok aj počas večernej adorácie. Sv. spoveď chorých od 8 00 hod. – v pondelok smer SV, utorok smer HE.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Štvrtok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol 

 1. Októbrové pobožnosti – Mariánsky mesiac chceme prežiť v Máriinej blízkosti a dennou pobožnosťou sv. ruženca prosiť Božiu Matku o ochranu pred Zlým a pokoj v našich rodinách. Zapojme sa každodennou účasťou so všetkými členmi rodiny do tohto modlitbového zápasu. Každý deň je možnosť získať úplné odpustky za modlitbu sv. ruženca a obetovať ich za seba alebo za duše v očistci. Samozrejmosťou je účasť na sv. prijímaní.
 2. Stretnutie rodičov – žiakov 1. a 2 roč. SŠ bude v stredu po sv. omši vo farskom kostole.
 3. Bratstvo sv. ruženca – Promótor ružencových bratstiev na Slovensku pozýva všetkých členov Bratstva sv. ruženca, ale aj ostatných mariánskych ctiteľov na púť do Ružencovej záhrady do Vyšnej Šebastovej, v pondelok 9.X.2017. Odchod (zo všetkých zastávok) je o 13 30 Predpokladaný návrat cca o 19 00 hod. Zápis v sakristii + 5,-€ cestovné.
 4. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Daniel Tancoš, gr. kat., syn rodičov Jána a Jany rod, rod. Levčíkovej, nar. v Michalovciach a bývajúci v Nacinej Vsi a Veronika Krivjanská, rím. kat., dcéra rodičov Jaroslava a Veroniky rod. Piškaninovej, nar. v Snine a bývajúca v Dlhom n/Cir. Sobáš:7.X.2017 o 13 00 hod. vo farskom kostole. Ohlasujú sa po III. krát.
  • Kristián Ontkoc, rím. kat., syn rodičov Slavomíra a Viery rod. Gajdošovej, bývajúci v Modrej n/Cir. a Jana Mesarošová, rím. kat., dcéra rodičov Jána a Valérie rod. Lelkovej, bývajúca v Dlhom n/Cir. Sobáš: 7.X.2017 o v Kostole Sv. Kríža v Snine. Ohlasujú sa po III. krát.

  Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.

 5. Matrika našej farnostiaugust; september 2017:
  • Sviatosť manželstva prijali:
   • Jozef Sorokáč a Ivana Saksunová, sobáš 23.IX.2017.
  • Do večnosti sme vyprevadili:
   • Michal Kováč, *22.II.1954, +20.VIII.2017
   • Helena Skvašiková, *18.VI.1931, +4.IX.2017
   • Ján Polačko, *21.I.1942, +20.IX.2017
   • Jozef Onderčin, *21.III.1951, +21.IX.2017
 6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: jednotlivé ročníky z katechéz, ostatné dni ruža č.1, horliteľka p. Bernardína Piškaninová.

Sobota, 17 00 hod.: Miriam Kohútová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč, Michal Kohut, Kristína Piškaninová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Zuzana Dzurková, Zuzana Hajdu, Samuel Hajdu, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Utorok

Emília Polačková

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Jozef Polačko

prvoprijímajúci

Streda

Valéria Čopíková

xxx

xxx

Marta Burdová

Štvrtok

Beáta Kohutová

Jozef Kováč

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Magdaléna Chvostaľová

Piatok

Jana Dzurková

Michal Chvostaľ

xxx

xxx

Erika Gičová

Timotej Gič

Sobota

Bernard Piškanin

xxx

xxx

Michal Kohut

Nedeľa

Eva Skarbová

Mária Janušová

Magdaléna Chvostaľová

Anna Piškaninová

Tomáš Tkáč

Štefan Piškanin

Zuzana Chvostaľová

Františka Gičová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 00 hod.:

Andrea Petrová, č.d. 616; Eva Petrová, č.d. 420; Juliána Petrová, č.d. 604; Mária Piškaninová, č.d. 538; Mária Piškaninová, č.d. 488.

Upratovanie kostola: piatok, 18 00 hod.:

Mária Piškaninová, č.d. 330; Jana Piškaninová, č.d. 206; Renáta Piškaninová, č.d. 254; Eva Piškaninová, č.d. 618; Henrieta Piškaninová, č.d. 614.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.