Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“"

Lk 1, 46-47

Liturgický prehľad na 25. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 25. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

25. IX.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Jozef Onderčin – pohrebná

Utorok

26. IX.

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Jozef, Ján, č.d. 366
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Andrej Petrík, č.d. 75

Streda

27. IX.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza; spomienka
Sv. Anna 19.00 hod Sv. omša BP Pavlíny Piškaninovej – 80.r.

Štvrtok

28. IX.

Sv. Václava, mučeníka; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Veronika Tichá
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Samuela Piškanina – 18.r.
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Euch. pobožnosť  

Piatok

29. IX.

Sv. Michal, Gabriela a Rafaela, archanjelov; sviatok
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Michala Kohuta, č.d. 12

Sobota

30. IX.

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol 16.00 hod Sobášna sv. omša za novomanželov
  18.00 hod Sv. omša z nedele BP Matúša Harakaľa – 40.r.

Nedeľa

1. X.

DVADSIATA  ŠIESTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“

Začiatok Októbrových pobožností

  5.30 hod Púť do Obišoviec  
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Ján, Anna Kohútovi, č.d. 470

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva s eucharistickým požehnaním.
 2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: Ut, Štv, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. pobožnosť). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov; vo štvrtok počas večernej adorácie.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Štvrtok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. + Michal Mikula – Pohrebné obrady sa uskutočnia v pondelok, 25.IX.2017 o 13 00 hod. v katedrále v Spišskej Kapitule. Odchod autobusu z farnosti je o 10 00 hod. zo všetkých zastávok v obci. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii. Účasť na pohrebe a naša spomienka v modlitbe za jeho dušu nech je prejavom vďačnosti Pánu Bohu za dar kňazského povolania z našej farnosti i za jeho výpomoc v dušpastierskej službe posledné dva roky. Nech odpočíva v pokoji.
 2. Obišovce – Blíži sa čas celodiecéznej odpustovej slávnosti k milostivému obrazu v diecéznom sanktuáriu Bl. Panny Márie Ružencovej  v Obišovciach. Púť do mariánskej svätyne v roku 100. výročia zjavení vo Fatime vyvrcholí 1. októbra 2017 zasvätením našej arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu bl. Panny Márie. V mene o. arcibiskupa vás pozývame k spoločnému sláveniu Eucharistie, ktoré nech nás zomkne k jednote a stane sa prostriedkom na získanie potrebných milostí pre nás i našu miestnu Cirkev. Zasvätenie je historická udalosť. Kto má možnosť, využime ju a zúčastnime sa na nej aj s rodinou. Dôležité je, aby ste prišli aj s deťmi a birmovancami. Nahláste sa v sakristii čím skôr a nezabudnite na pútnické stoličky. Nastupuje sa na všetkých zastávkach.
 3. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať:
  Štefan Rajňak, rím. kat., syn rodičov Štefana a Kamily rod. Burikovej, nar. v Snine a bývajúci v Dlhom n/Cir. a Veronika Pastyrová, rím. kat., dcéra rodičov Štefana a Viery rod. Sninčákovej, nar. v Humennom a bývajúca v Dlhom n/Cir. Sobáš: 30.IX.2017 o 16 00 hod. vo farskom kostole. Ohlasujú sa po III. krát.

  Daniel Tancoš, gr. kat., syn rodičov Jána a Jany rod, rod. Levčíkovej, nar. v Michalovciach a bývajúci v Nacinej Vsi a Veronika Krivjanská, rím. kat., dcéra rodičov Jaroslava a Veroniky rod. Piškaninovej, nar. v Snine a bývajúca v Dlhom n/Cir. Sobáš: 7.X.2017 o 13 00 hod. vo farskom kostole. Ohlasujú sa po II. krát.

  Kristián Ontkoc, rím. kat., syn rodičov Slavomíra a Viery rod. Gajdošovej, bývajúci v Modrej n/Cir. a Jana Mesarošová, rím. kat., dcéra rodičov Jána a Valérie rod. Lelkovej, bývajúca v Dlhom n/Cir. Sobáš: 7.X.2017 o v Kostole Sv. Kríža v Snine. Ohlasujú sa po II. krát.

  Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.

 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 11, horliteľka p. Jana Piškaninová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Rafael Piškanin, Janka Piškaninová, Timotej Gič, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Kohutová

xxx

xxx

Timotej Gič

Utorok

Marta Burdová

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Eva Skarbová

Valéria Čopíková

Streda

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Jozef Kováč

Štvrtok

Jana Dzurková

Františka Gičová

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Bernardína Piškaninová

Piatok

Erika Gičová

xxx

xxx

Beáta Kohutová

Sobota

Tomáš Tkáč

Patrícia Piškaninová

Jozef Polačko

Michal Chvostaľ

Nedeľa

Anna Savková

Michal Kováč

Marek Makar

Bernard Piškanin

Upratovanie kostola: utorok, 17 30 hod.:

Mária Petričová, č.d. 295; Mária Petríková, č.d. 479; Anna Petríková, č.d. 559; Eva Petríková, č.d. 148; Andrea Petríková, č.d. 75.

Upratovanie kostola: piatok, 17 30 hod.:

Denisa Petriková, č.d. 578; Mária Petrová, č.d. 505; Lýdia Petrová, č.d. 165; Anna Petrová, č.d. 277; Erika Petrová, č.d. 604.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.