Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Dobroreč, duša moja, Pánovi"

Ž 103

Liturgický prehľad na 24. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 24. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

18. IX.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Jolana Koribaničová

Utorok

19. IX.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + rod. Dzurkovej
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Jozef Bončík, č.d. 54

Streda

20. IX.

Sv. Ondreja a spol. kórejských mučeníkov, spomienka  /  Kántry
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša + Michal Kováč – 30.deň pohrebu

Štvrtok

21. IX.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu; sviatok
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP Jiřího Konečného
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Augustína Tomáša – 17.r.
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Euch. pobožnosť  

Piatok

22. IX.

Kántry
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Jozefíny Dzurkovej – 80.r.

Sobota

23. IX.

Sv. P. Pia z Pietrelciny, kňaza; spomienka / Kántry
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Anny Piškaninovej
  14.00 hod Sobášna sv. omša za novomanželov
Sv. Anna 17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

24. IX.

DVADSIATA  PIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“  /  Dožinková nedeľa
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Štefan, Barbora Gazdovi
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva s eucharistickým požehnaním.
 2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. pobožnosť). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov; vo štvrtok počas večernej adorácie.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Štvrtok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol 

 1. Jesenné kántrové dni – sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Počas nich sa modlíme a postíme s úmyslom poďakovania za úrodu.
 2. Dožinky – Spoločné poďakovanie za úrodu bude na budúcu nedeľu pri farskej sv. omši. Záujemci (jednotlivci, spoločenstvá, ruže v Bratstve, mládež) nech si pripravia dožinkové vence a zhromaždia ich pred kostolom. Taktiež aj rodina môže priniesť v košíku z plodov zeme na posvätenie.
 3. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať:
  Jozef Sorokáč, gr. kat., syn rodičov Jozefa a Zlatice rod. Tkáčovej, nar. v Humennom a bývajúci v Humennom a Ivana Saksunová, rím. kat., dcéra rodičov Jozefa a Márie rod. Krivjančinovej, nar. v Snine a bývajúca v Dlhom n/Cir. Sobáš:23.IX.2017 o 14 00 hod. vo farskom kostole. Ohlasujú sa po III. krát.

  Štefan Rajňak, rím. kat., syn rodičov Štefana a Kamily rod. Burikovej, nar. v Snine a bývajúci v Dlhom n/Cir. a Veronika Pastyrová, rím. kat., dcéra rodičov Štefana a Viery rod. Sninčákovej, nar. v Humennom a bývajúca v Dlhom n/Cir. Sobáš: 30.IX.2017 o 16 00 hod. vo farskom kostole. Ohlasujú sa po II. krát.

  Daniel Tancoš, gr. kat., syn rodičov Jána a Jany rod, rod. Levčíkovej, nar. v Michalovciach a bývajúci v Nacinej Vsi a Veronika Krivjanská, rím. kat., dcéra rodičov Jaroslava a Veroniky rod. Piškaninovej, nar. v Snine a bývajúca v Dlhom n/Cir. Sobáš: 7.X.2017 o 13 00 hod. vo farskom kostole. Ohlasujú sa po I. krát.

  Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.

 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 10, horliteľka p. Anna Polačková.

Sobota, 17 00 hod.: Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková.

Nedeľa, 14 15 hod.: Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Zuzana Dzurková, Zuzana Hajdu, Gabriel Piškanin.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Utorok

Mária Kohutová

Mária Janušová

xxx

xxx

Emília Polačková

Jozef Kováč

Streda

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Bernard Piškanin

Štvrtok

Eva Skarbová

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Jozef Polačko

Marta Burdová

Piatok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Timotej Gič

Sobota

Františka Gičová

xxx

xxx

Marek Makar

Nedeľa

Valéria Čopiková

Bernardína Piškaninová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Michal Chvostaľ

Jozef Hančarik

Michal Kohut

Erika Gičová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Monika Nemčíková, č.d. 8; Jarmila Nemčíková, č.d. 557; Zuzana Nemčíková, č.d. 557; Ivana Onderková, č.d. 309; Eva Ondiková, č.d. 100.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Agáta Otavková, č.d. 271; Viera Pastírová, č.d. 570; Jarmila Pastýrová, č.d. 580; Mária Pavlovčinová, č.d. 388; Lucia Petričová, č.d. 4.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.