Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh."

Jn 13

Liturgický prehľad na 23. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 23. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

11. IX.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Ján, Alžbeta, Burdovi, č.d. 383

Utorok

12. IX.

Mena prebl. Panny Márie; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + rod. Petrovej a Fedákovej
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Gizela Kažimírová

Streda

13. IX.

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša za obr. Jozefa

Štvrtok

14. IX.

Sviatok  POVÝŠENIA  SV.  KRÍŽA  /  Záver Novény k Sedembolestnej
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša BP Emy, Alexa, Viktórie
  14.40 hod Posvätné čítanie  
  17.00 hod Sv. omša BP Ľubomíra Otavku – 60.r.
    KC na Ľachovú  
    Celonočná adorácia  

Piatok

15. IX.

Slávnosť  Bl.  PANNY  MÁRIE  SEDEMBOLESTNEJ, patrónky Slovenska
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša + rod. Hančarikovej, č.d. 379
  8.00 hod Sv. omša BP rod. Repkovej

Sobota

16. IX.

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Michal, Mária Repkovi, č.d. 471
Sv. Anna 17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

17. IX.

DVADSIATA  ŠTVRTÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ 
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP rod. Dzurkovej, č.d. 408
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva s eucharistickým požehnaním.
 2. Celodenná eucharistická adorácia: Po, Ut, Štv do 16 00 (vešpery + euch. pobožnosť).
 3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov; vo štvrtok počas večernej adorácie.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index. V tomto týždni stredoškoláci majú kvôli piatkovej slávnosti katechézu v stredu. Dňom ich katechézy bude piatok.

Pondelok

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Štvrtok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

Streda

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Sviatok Povýšenia Sv. Kríža – slávime vo štvrtok. Je to deň našej úcty vykupiteľskému dielu Ježiša Krista. Po večernej sv. omši si vykonáme pobožnosť Krížovej cesty na Ľachovú.
 2. Slávnosť Bl. Panny Márie Sedembolestnej – je národným sviatkom slovenských katolíkov. Modlíme sa za požehnanie našej vlasti a celého národa.
 3. Ofera na Rádio Lumen – sa uskutoční na budúcu nedeľu. Naše katolícke rádio na Slovensku vysiela vďaka našim modlitbám a finančnej podpore. V rámci svojich možností ho podporme. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
 4. Odpustová slávnosť v Snine – Farnosť Povýšenia sv. Kríža v Snine pozýva na odpustovú slávnosť v najbližšiu nedeľu. Program je na nástenke.
 5. 40 – dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku – potrvá od 15.IX. Odporúčajú ju naši oo. biskupi do každej farnosti. Tých 40 dní chceme prežiť v osobnej modlitbe za posvätenie kňazov a pridať k tomu sebazaprenia. Kto môže, stredu a v piatok sa odporúča pôst o chlebe a vode. Viac info na postaputzaknazov.sk.
 6. SSV – členovia SSV si v tomto týždni môžu v sakristii vyzdvihnúť kalendár Pútnik svätovojtešský na r. 2018 a podielovú knihu. Členský poplatok je 5,- €. Prosíme vás, aby ste členské vyplatili do konca týždňa.
 7. Poľovnícke združenie LAZY – Dlhé nad Cirochou a Belá nad Cirochou, v spolupráci so starostami obcí Belá n/C a Dlhé n/C a Rímskokatolíckou cirkvou vás pozývajú na Hubertovskú ďakovnú svätú omšu pri oslave Sedembolestnej Panny Márie na kopci medzi Belou a Dlhým pri kríži o 10 30 hod. Po sv. omši je zabezpečený poľovnícky guľáš z diviny.
 8. UPC – V druhej polovici septembra začína akademický rok na vysokých školách. Povzbudzujeme vysokoškolákov, aby aj v meste, v ktorom študujú naďalej žili svoju vieru. Pre stretávanie a pastoráciu vysokoškolákov funguje Univerzitné pastoračné centrum v každom univerzitnom meste. Milí vysokoškoláci, zisti​te si, kde sú omše na vašom internáte alebo vysokej škole. Viac informácii na http://upece.sk/upece-slovenska.
 9. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať:
  Jozef Sorokáč, gr. kat., syn rodičov Jozefa a Zlatice rod. Tkáčovej, nar. v Humennom a bývajúci v Humennom a Ivana Saksunová, rím. kat., dcéra rodičov Jozefa a Márie rod. Krivjančinovej, nar. v Snine a bývajúca v Dlhom n/Cir. Sobáš: 23.IX.2017 o 14 00 hod. vo farskom kostole. Ohlasujú sa po II. krát.

  Štefan Rajňak, rím. kat., syn rodičov Štefana a Kamily rod. Burikovej, nar. v Snine a bývajúci v Dlhom n/Cir. a Veronika Pastyrová, rím. kat., dcéra rodičov Štefana a Viery rod. Sninčákovej, nar. v Humennom a bývajúca v Dlhom n/Cir. Sobáš: 30.IX.2017 o 16 00 hod. vo farskom kostole. Ohlasujú sa po I. krát.

  Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.

 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 9, horliteľka p. Mária Kohútová.

Sobota, 17 00 hod.: Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohut, Peter Kohut, Tadeáš Dzurko,

Nedeľa, 14 15 hod.: Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Dominika Fencáková, Janka Piškaninová, Timotej Gič.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jozef Polačko

xxx

xxx

Michal Kohut

Utorok

Anna Savková

Erika Gičová

xxx

xxx

Mária Kohutová

Štefan Piškanin

Streda

Emília Polačková

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Štvrtok

Dominika Fencáková

Marek Makar

Veronika Krivjanská

Júlia Krivjanská

xxx

Jana Dzurková

Františka Gičová

Piatok

Henrieta Gnipová

Miriama Chvostaľová

Magdaléna Chvostaľová

Patrícia Piškaninová

Michal Chvostaľ

Bernard Piškanin

Mária Janušová

Simona Psárová

Sobota

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Marta Burdová

Bernardína Piškaninová

Michal Kováč

Anna Piškaninová

Jozef Kováč

Tomáš Tkáč

Beáta Kohutová

Eva Skarbová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Mária Mikulová, č.d. 560; Mária Mikulová, č.d. 560; Anna Mikulová, č.d. 560; Mária Milčíková, č.d. 135; Mária Mišenková, č.d. 453.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Anna Miškaninová, č.d. 236; Jozefína Morťaniková, č.d. 480; Lucia Morťaniková, č.d. 480; Katarína Morťaniková, č.d. 56; Viera Muchová, č.d. 3.

 

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.