Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Liturgický prehľad na 22. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 22. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

4. IX.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Vincent Lukáč – 1.výr.

Utorok

5. IX.

Sv. Terézie z Kalkaty, panny; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Ján Kováč, č.d. 310

Streda

6. IX.

Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Košiciach

Začiatok Novény k Bl. Panne Márii Sedembolestnej

Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Mária Knižová – 30.deň pohrebu

Štvrtok

7. IX.

Troch sv. košických mučeníkov; spomienka  /  Prvý štvrtok mesiaca – Deň modlitieb za kňazov a nové duchovné povolania
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP kňaza Michala Mikulu – 77.r.
    Pob. za kňazov  
  19.30 hod Euch. pob.  

Piatok

8. IX.

Sviatok  NARODENIA  Bl.  PANNY  MÁRIE
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša + Ján, Katarína Kováčovi, č.d. 310
  14.40 hod Posvätné čítanie  
  15.45 hod Vešpery  
  17.00 hod Sv. omša + Peter Burda – 10.výr.

Sobota

9. IX.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Ján Čus, č.d. 104
Sv. Anna 17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

10. IX.

DVADSIATA  TRETIA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ 
Sv. Anna 7.30 hod Púť do Rovného  
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša poď. Rozálie Treščákovej
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Dnes je Prvá nedeľa mesiaca. Stretnutie členov Bratstva sv. ruženca na spoločnej modlitbe bude o 14 15 a po Korunke B. Milosrdenstva výmena ružencových tajomstiev.
 2. Eucharistická adorácia vo farskom kostole: vo štvrtok po sv. omši, piatok celodenná.
 3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov; vo štvrtok počas večernej adorácie.
 4. Novéna k Sedembolestnej: začína v stredu. Modlíme sa ju pred sv. omšou. Spoločne obetujme túto Novénu k Patrónke Slovenska za našu vlasť, za vládnych predstaviteľov, za oslobodenie krajiny od všetkého zla, za upevnenie katolíckej viery a jednotu i súdržnosť sv. Cirkvi. Tieto úmysly vložme do svojich obiet, do znášania nepríjemnosti a krížov a hlavne pamätajme na nich pri sv. omšiach. Aj chorých zapojme do tejto Novény.
 5. Prvý štvrtok mesiaca: Je to deň, keď svoje modlitby obetujeme za posvätenie kňazov a nové duchovné povolania z celej sv. Cirkvi a zvlášť z našej farnosti.
 6. Sviatok Narodenia bl. Panny Márie: Božia Matka má svoj deň narodenín. Ako sa na jej deti patrí, prinesme našej Matke dar v podobe nábožne prežitého sviatočného dňa na jej oslavu v adorujúcej prítomnosti pred Najsv. Sviatosťou, s modlitbou sv. ruženca a prijatím Božieho Syna v Eucharistii.
 7. Farská katechéza: Začal sa nový šk. rok. Popri vedomostiach získavaných v škole potrebných pre pozemský život, potrebujeme sa vzdelávať vo viere potrebnej pre večný život a upevňovať ju vo farskom spoločenstve v našej „farskej škole“ na katechézach. Naliehavo prosíme rodičov, aby nezanedbali túto náboženskú povinnosť a dohliadli na pravidelnú dochádzku. Vyučovanie náboženstva v škole je skôr v teoretickej rovine získavania vedomostí. Prakticky žiť svoju vieru sa učíme aktívnym životom vo farnosti na katechézach: spoločne sa modliť, spolu tráviť čas, pomôcť pri prácach okolo kostola a fary a tvoriť spoločenstvo. Neberme to na ľahkú váhu a neznevažujme v mysliach mladých potrebu farskej katechézy.
  Prosíme všetkých žiakov od 1.roč. ZŠ do 2.roč. SŠ, aby prišli na prvé tohtoročné stretnutie v piatok na večernú sv. omšu a po nej zostali v kostole. V škole už budú mať stabilný rozvrh hodín a podľa náročnosti jednotlivých dní, si každý ročník môže vybrať deň na katechézu, ktorý mu najviac vyhovuje. Ide o naše spoločné dobro, o budúcnosť žitej viery jednotlivca i celej farnosti. Nech nám všetkým na nej záleží.
 1. Púť do Rovného: Tradične na sviatok Narodenia Bl. Panny Márie vás pozývame na pešiu púť do Rovného, ktorá začne spoločnou modlitbou a požehnaním pútnikov v Kostole sv. Anny. Obetu putovať pešky spojme s námahou i úmyslom, s ktorým sa tam uberáme.
 2. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Jozef Sorokáč, gr. kat., syn rodičov Jozefa a Zlatice rod. Tkáčovej, nar. v Humennom a bývajúci v Humennom a Ivana Saksunová, rím. kat., dcéra rodičov Jozefa a Márie rod. Krivjančinovej, nar. v Snine a bývajúca v Dlhom n/Cir. Sobáš:23.IX.2017 o 14 00 hod. vo farskom kostole. Ohlasujú sa po I. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.
 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 8, horliteľka p. Veronika Krivjanská.

Sobota, 17 00 hod.: Kristína Piškaninová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohutová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Zuzana Dzurková, Zuzana Hajdu, Samuel Hajdu.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Marta Burdová

xxx

xxx

Valéria Čopíková

Utorok

Eva Skarbová

xxx

xxx

Timotej Gič

Streda

Tomáš Tkáč

xxx

xxx

Miriama Chvostaľová

Štvrtok

Zuzana Dzurková

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Piatok

Emília Polačková

Beáta Kohutová

Michal Kováč

Patrícia Piškaninová

xxx

Anna Savková

Henrieta Gnipová

Sobota

Jozef Hančarik

xxx

xxx

Marek Makar

Nedeľa

Erika Gičová

Mária Kohutová

Magdaléna Chvostaľová

Anna Piškaninová

Jozef Piškanin

Štefan Piškanin

Jana Dzurková

Dominika Fencáková

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Eva Mesarošová, č.d. 626; Mária Mesarošová, č.d. 612; Ingrida Mesarošová, č.d. 472; Michaela Mesarošová, č.d. 626; Pavlína Mesárošová, č.d. 321.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Michaela Mesárošová, č.d. 321; Jozefína Michalková, č.d. 330; Erika Michrinová, č.d. 518; Jana Miczková, č.d. 107; Anna Miková, č.d. 486.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.