Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás."

Ž 67

Liturgický prehľad na 21. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 21. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

28. VIII.

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Jozef Bončík – 4.výr.

Utorok

29. VIII.

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa; spomienka
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Ján, Jaroslav Burdovi, č.d. 383

Streda

30. VIII.

 
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša BP Márie Rajňákovej – 85.r.

Štvrtok

31. VIII.

 
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša + František Krivjančin – 12.výr.

Piatok

1. IX.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 8.00 hod Sv. spoveď  
  9.00 hod Sv. omša + čl. Bratstva B. Srdca
    Pob. na I. piatok  

Sobota

2. IX.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 6.30 hod Sv. omša + čl. Bratstva sv. Ruženca
    Fatima  

Nedeľa

3. IX.

DVADSIATA  DRUHÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ 

Prvá nedeľa mesiaca

Farský kostol 7.30 hod Sv. omša s „Veni Sancte“ BP Martiny Čovanovej – 40.r.
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť: Hodina milosrdenstva v Kostole sv. Anny o 15 00
  2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: súkromne pred bohostánkom.
  3. Sviatosť pokánia: v piatok od 8.00 hod. Zvlášť pripomíname žiakom a študentom sv. spoveď pred začiatkom nového šk. roka.
  4. V tomto týždni: na Prvý piatok pristupujeme k sv. prijímaniu s úmyslom odprosenia Božského Srdca Ježišovho za hriechy sveta a s prosbou za obrátenie hriešnikov. Fatimská sobota je dňom vynáhrady Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie za rúhania a potupy, ako o to prosila Božia Matka celý svet v čase fatimských zjavení. S týmto úmyslom slávime sv. omšu a fatimskú pobožnosť, ku ktorej privádzajme aj deti a mladých.
  5. Veni Sancte: V nedeľu pri sv. omši bude „Veni Sancte“ – vzývanie Ducha Sv. o pomoc do nového šk. roka. Pri tejto sv. omši žiaci, študenti a ich rodičia spoločne pristúpme k sv. prijímaniu s úmyslom prosiť o Božie požehnanie v novom šk. roku.
  6. Ofera: na rekonštrukciu farského kostola bude v nedeľu pri sv. omši. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  7. Ponuka SUŠ: Súkromná umelecká škola MÚZA v Humennom v novom šk. r. ponúka štúdium v hudobnom odbore. Vek nerozhoduje. Výučba bude prebiehať v Pastoračnom centre pri fare v Kamenici n/Cir. Viac informácií na výveske pri kostole alebo na t.č. 0918 568 717; 0905 572 532 alebo muza.edupage.sk
  8. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 7, horliteľka p. Anna Holpová.

Sobota, po sv. omši.: Eliška Tulenková, Miriam Kohútová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč, Michal Kohut.

Nedeľa, 14 15 hod.: Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Dominika Fencáková, Janka Piškaninová, Timotej Gič.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Anna Savková

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Utorok

Zuzana Dzurková

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Streda

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Štvrtok

Simona Psárová

xxx

xxx

Miriama Chvostaľová

Piatok

Mária Kohutová

xxx

xxx

Marek Makar

Sobota

Františka Gičová

xxx

xxx

Štefan Piškanin

Nedeľa

Emília Polačková

Júlia Krivjanská

Jozef Polačko

Bernard Piškanin

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Anna Lukáčová, č.d. 279; Katarína Lukáčová, č.d. 382; Anna Ľochová, č.d. 564; Dominika Ľuľová, č.d. 389; Viera Makarová, č.d. 512.

Upratovanie kostola: sobota, 7 15 hod.:

Anna Makovcová, č.d. 320; Agáta Mažeriková, č.d. 208; Mária Mesarošová, č.d. 7; Valéria Mesarošová, č.d. 429; Monika Mesarošová, č.d. 546.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.