Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba."

Ž 23, 1

Liturgický prehľad na 20. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 20. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

21. VIII.

Sv. Pia X., pápeža; spomienka
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Jozef, Andrej, Mária Lelkovi, č.d. 246

Utorok

22. VIII.

Bl. Panny Márie Kráľovnej; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP rod. Lelkovej, č.d. 246
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP manž. Krivjanských – 30.r. sob.

Streda

23. VIII.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP rod. Nemčíkovej, č.d. 142

Štvrtok

24. VIII.

Sv. Bartolomeja, apoštola; sviatok
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Jozef, Alžbeta, č.d. 428
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Štefan, Jozef Burdovi, č.d. 549

Piatok

25. VIII.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP rod. Bončíkovej, č.d. 428

Sobota

26. VIII.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša z nedele + Milan Harakaľ – 4.výr.

Nedeľa

27. VIII.

DVADSIATA  PRVÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ 
  6.00 hod Púť do Jašlisk  
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša BP Valérie Gnipovej – 60.r.
Sv. Anna 15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej euch. požehnanie.
  2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: Ut, Štv, Pia od 7 00 – 17 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Ofera: Augustová zbierka na kostolné potreby bude na budúcu nedeľu. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  5. Púť do Jaślisk: Duchovný otec a veriaci farnosti Jaśliska pozývajú na odpustovú slávnosť spojenú s posvätením dožinkových vencov. Sanktuárium P. M. Kráľovnej je pútnickým miestom. Využime túto príležitosť a spojme púť s úmyslom, ktorý ideme vyprosiť. Zároveň sa môžete inšpirovať na prípravu dožiniek v našej farnosti. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii a hneď vyplatia cestovné 8,- €. Zoberte si so sebou skladacie stoličky.
  6. Fatimská modlitba: Pri vchode do kostola si môžete zobrať obrázok s fatimskou modlitbou anjela, ktorý pripravoval deti na zjavenia Panny Márie. Množstvo verzií a prekladov týchto modlitieb zjednotil o. arcibiskup a udelil im schválenie na verejné používanie. Touto modlitbou začneme vždy pobožnosť sv. ruženca (hneď po prežehnaní), taktiež ju budeme používať pri Hodine Milosrdenstva a odporúča sa v duchu ju modliť pri pozdvihovaní počas sv. omše. Fatimské deti sa ju modlili kedykoľvek počas dňa a čím častejšie.
  7. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 6, horliteľka p. Mária Piškaninová.

Sobota, 17 15 hod.: Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Tomáš Tkáč

Utorok

Valéria Čopíková

Mária Kohutová

xxx

xxx

Eva Skarbová

Františka Gičová

Streda

Mária Janušová

xxx

xxx

Anna Savková

Štvrtok

Zuzana Chvostaľová

Jozef Kováč

xxx

xxx

Zuzana Dzurková

Henrieta Gnipová

Piatok

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Michal Chvostaľ

Sobota

Jana Dzurková

xxx

Marek Makar

Michal Kohut

Nedeľa

Miriama Chvostaľová

Veronika Krivjanská

Jozef Hančarik

Simona Psárová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Mária Lelková, č.d. 377; Mária Lelková, č.d. 370; Mária Lelková, č.d. 376; Lucia Lelková, č.d. 426; Miroslava Lelková, č.d. 525.

Upratovanie kostola: sobota, 18 45 hod.:

Lucia Lelková, č.d. 525; Marianna Lelková, č.d. 270; Mária Lelková, č.d. 376; Martina Lučková, č.d. 251; Marta Lukáčová, č.d. 529.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.