Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás."

Ž 67

Liturgický prehľad na 19. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 19. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

14. VIII.

Vigília  NANEBOVZATIA  Bl.  PANNY  MÁRIE
Farský kostol 18.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami + Michal, Anna, Pavol, č.d 160
    Euch. adorácia  
  20.30 hod Posvätné čítanie  

Utorok

15. VIII.

Slávnosť  NANEBOVZATIA  Bl.  PANNY  MÁRIE  –  prikázaný sviatok

Požehnanie bylín a kvetov

Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša + rodičov Piškaninových a Kováčových, č.d. 160
  17.15 hod Vešpery  
  18.30 hod Farská sv. omša za farnosť

Streda

16. VIII.

Sv. Štefana Uhorského, spomienka
Sv. Anna 18.00 hod Sv. omša BP Magdalény Andrejčákovej – 40.r.

Štvrtok

17. VIII.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Helena Janušová
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Ladislav Marinič – 30.deň pohrebu

Piatok

18. VIII.

Sv. Heleny; spomienka
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Andrej Dzurko – 1.výr.

Sobota

19. VIII.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Mária Butalová – 30.deň pohrebu
Sv. Anna 19.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

20. VIII.

DVADSIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Ján, Helena, Andrej, č.d. 428
  9.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca o 14 15 a po nej euch. požehnanie.
  2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7 00 – 17 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Slávnosť Nanebovzatia bl. Panny Márie: Je to prikázaný sviatok. Zaväzuje nás účasťou na sv. omši a zdržiavaním sa telesných prác a nákupov. V tento deň posviacame kvety a byliny. Prineste si ich so sebou na sv. omšu.
  5. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Lukáš  Krivjanský, rím. kat., syn rodičov  Milana a Ivety rod. Kováčovej v Snine bývajúci v Dlhom n/C. a Nikola  Bobeničová, gr. kat., dcéra Miroslava a Anny rod. Buhajovej, nar. v Humennom, bývajúca v Snine. Sobáš: Snina – gr. kat. 19.VIII.2017
    Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.
  6. Bicykle: Prosíme vás, aby ste bicykle neopierali o múry, stromy alebo stĺpy pri kostole. Na stojany sú vyhradené miesta pri chodníku. Ďakujeme za porozumenie.
  7. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 5, horliteľka p. Martina Čovanová.

Sobota, 19 00 hod.: Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohut, Peter Kohut.

Nedeľa, 14 15 hod.: Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Zuzana Dzurková, Zuzana Hajdu, Samuel Hajdu.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Beáta Kohutová

Veronika Krivjanská

Bernard Piškanin

Štefan Piškanin

Utorok

Jana Dzurková

Bernardína Piškaninová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Kováč

Michal Chvostaľ

Erika Gičová

Mária Kohutová

Streda

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Štvrtok

Tomáš Tkáč

Marta Burdová

xxx

xxx

Jozef Polačko

Miriama Chvostaľová

Piatok

Emília Polačková

xxx

xxx

Mária Janušová

Sobota

Anna Savková

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Františka Gičová

Eva Skarbová

Michal Kováč

 Patrícia Piškaninová

Marek Makar

Michal Kohut

Zuzana Chvostaľová

Zuzana Dzurková

Upratovanie kostola: streda, 18 30 hod.:

Viera Kurillová, č.d. 573; Magdaléna Kušnírová, č.d. 617; Klaudia Kušnírová, č.d. 617; Anna Lelková, č.d. 461; Anna Lelková, č.d. 262.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Viera Lelková, č.d. 525; Mária Lelková, č.d. 393; Kamila Lelková, č.d. 426; Anna Lelková, č.d. 132; Mária Lelková, č.d. 288.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.