Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pána chcem velebiť v každom čase"

Ž 243

Liturgický prehľad na 18. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 18. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

7. VIII.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Peter Kminiak – 3.výr.
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Márie Polačkovej – 70.r.

Utorok

8. VIII.

Sv. Dominika, kňaza; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša BP kňaza Michal Mikulu

Streda

9. VIII.

Sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy; sviatok
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Michala Štofíka – 1.r.

Štvrtok

10. VIII.

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka; sviatok
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Michal Hilmer

Piatok

11. VIII.

Sv. Kláry, panny; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Heleny Pavlovčinovej – 75.r.

Sobota

12. VIII.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Šimona Dzurka – 18.r.

Nedeľa

13. VIII.

DEVÄTNÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ 
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP Ľuboša Mesaroša – 15.r.
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Po farskej sv. omši nasleduje euch. adorácia na I. nedeľu mesiaca. Spoločná modlitba sv. ruženca o 14 15 a po nej euch. požehnanie. V závere výmena ružencových tajomstiev.
 2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: pondelok od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Odpustová slávnosť v Snine: Farnosť Sv. Kríža v Snine pozýva od zajtra na duchovnú obnovu pred odpustovou slávnosťou Bl. Panny Márie Snežnej. Obnovu povedú pátri Saletíni (Misionári Matky Božej z La Salette). Program je na farskej nástenke. Z tohto dôvodu budú počas týždňa sv. omše ráno. Odpustová slávnosť je spojená s výročím konsekrácie kostola – 25.r. Slávnostnú sv. omšu celebruje J. Em. Jozef kardinál Tomko. Tí, čo sa jej nemôžu zúčastniť, môžu sledovať priamy prenos na RTVS.
 5. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Lukáš  Krivjanský, rím. kat., syn rodičov  Milana a Ivety rod. Kováčovej v Snine bývajúci v Dlhom n/C. a Nikola  Bobeničová, gr. kat., dcéra Miroslava a Anny rod. Buhajovej, nar. v Humennom, bývajúca v Snine. Sobáš: Snina – gr. kat. 19.VIII.2017
  Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.
 6. Matrika našej farnosti: máj – júl 2017

  Do sv. Cirkvi sme krstom prijali:

  • Tomáš Haburaj, *8.V.2017, krst 20.V.2017
  • Marek Janovčík, *19.V.2017, krst 11.VI.2017
  • Simona Skybová, *5.VII.2017, krst 16.VII.2017
  • Tomáš Brutenič,  *22.VI.2017, krst 9.VII.2017
  • Mia Lucia Kounga, *7.III.2016, krst 22.VII.2017


  Sviatosť manželstva prijali
  :

  • František CmorejAnežka Tomášová, sobáš 20.V.2017     


  Do večnosti sme vyprevadili
  :

  • Edita Psárová, *11.XI.1960, +15.V.2017
  • Ladislav Marinič, *25.V.1967, +14.VII.2017
  • Mária Butalová, *20.IX.1926, +16.VII.2017
  • Mária Knižová, *10.XII,1965, +29.VII.2017
 7. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 4, horliteľka p. Anna Komarcová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Dominika Fencáková, Janka Piškaninová, Timotej Gič.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jozef Polačko

Jana Dzurková

xxx

xxx

Marta Burdová

Timotej Gič

Utorok

Emília Polačková

xxx

xxx

Miriama Chvostaľová

Streda

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Jozef Kováč

Štvrtok

Simona Psárová

xxx

xxx

Zuzana Dzurková

Piatok

Mária Kohutová

xxx

xxx

Mária Janušová

Sobota

Valéria Čopíková

xxx

xxx

Tomáš Tkáč

Nedeľa

Anna Savková

Anna Piškaninová

Marek Makar

Jozef Piškanin

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Mária Krivjančinová, č.d. 20; Štefánia Krivjančinová, č.d. 389; Sidónia Krivjančinová, č.d. 197; Miriama Krivjančinová, č.d. 20; Božena Krivjančinová, č.d. 519.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Veronika Krivjanská, č.d. 561; Iveta Krivjanská, č.d. 556; Veronika Krivjanská, č.d. 561; Júlia Krivjanská, č.d. 561; Anna Kuncová, č.d. 110.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.