Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh."

Jn 13

Liturgický prehľad na 17. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 17. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

31. VII.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza; spomienka
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša + Bernardína Petríková

Utorok

1. VIII.

Sv. Alfonza de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša + Ján, Mária Ivanovi

Streda

2. VIII.

Deň Porciunkuly
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP Mariána Polačka – 50.r.

Štvrtok

3. VIII.

Prvý štvrtok mesiaca – Deň modlitieb za kňazov a nové duchovné povolania
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP Margity Burdovej – 75.r.
    Euch. adorácia  
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani  

Piatok

4. VIII.

Prvý piatok mesiaca
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Ľubomír Ivan, č.d. 453
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP čl. Bratstva B. Srdca
    + Pob. na I. piatok  

Sobota

5. VIII.

Výročie posviacky  Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme – Bl. Panny Márie Snežnej  /  Prvá sobota mesiaca
Farský kostol  7.00 hod Fatima BP čl. Bratstva sv. ruženca
Sv. Anna 19.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

6. VIII.

Slávnosť  PREMENENIA  PÁNA  /  Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP rod. Petrovej, č.d. 505
  9.00 hod Farská sv. omša za farnosť
    Euch. adorácia  
  15.00 hod Pob. na I. nedeľu  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva.
  2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: streda, piatok od 7 00 – 17 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Deň Porciunkuly: V stredu (2.VIII.) je Deň Porciunkuly. Porciunkula je kostol v Assisi, kde sv. František dostal vo vízii prísľub zvláštnych milostí od Ježiša Krista. Tento kostol bol Sv. stolicou obdarovaný úplnými odpustkami. Odpustky v tento deň sú rozšírené na všetky katedrálne, farské a františkánske kostoly v celej Cirkvi. Podmienky na ich získanie: nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána a Vyznaním viery. V tento deň treba pristúpiť k sv. prijímaniu a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca. Odpustky možno získať pre seba alebo pre duše v očistci.
  5. V tomto týždni: Nezabúdajme na Prvý štvrtok v modlitbách prosiť za posvätenie kňazov a bohoslovcov a za nové kňazské a rehoľné povolania. Prvý piatok je dňom našej vynáhrady Božskému Srdcu Ježišovmu za hriechy skrze sv. prijímanie a odprosujúcu adoráciu. Fatimskou sobotou sa pripájame k celej sv. Cirkvi, ktorá v tejto storočnici jubilea nás pozýva k spoločnej modlitbe vynáhrady Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a k vyprosovaniu obrátenia sveta a za pokoj v ňom. Na Prvú nedeľu popoludní bude výmena ružencových tajomstiev.
  6. Augustová ofera: na rekonštrukciu farského kostola bude najbližšiu nedeľu. Za vašu štedrosť Pán Boh zaplať.
  7. Čas žatvy: Modlime sa za roľníkov a pracovníkov na poliach, aby s Božou pomocou zozbierali úrodu na roliach.
  8. Prázdniny: Pripomínajme deťom a mládeži, aby využili čas na stretávanie s Pánom Bohom pri sv. omši a adorácii.
  9. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 3, horliteľka p. Anna Fencáková.

Sobota, 19 00 hod.: Michal Kohut, Kristína Piškaninová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik.

Nedeľa, 14 15 hod.: Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Zuzana Dzurková, Zuzana Hajdu, Samuel Hajdu.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Eva Skarbová

xxx

xxx

Timotej Gič

Utorok

Mária Janušová

xxx

xxx

Valéria Čopíková

Streda

Anna Savková

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Štvrtok

Jozef Kováč

xxx

xxx

Michal Kohut

Piatok

Marta Burdová

Mária Kohutová

xxx

xxx

Jozef Polačko

Bernard Piškanin

Sobota

Marek Makar

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Jana Dzurková

Bernardína Piškaninová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Štefan Piškanin

Tomáš Tkáč

Michal Chvostaľ

Simona Psárová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Mária Kováčová, č.d. 310; Andrea Kováčová, č.d. 237; Michaela Kováčová, č.d. 175; Františka Kováčová, č.d. 145; Barbora Kováčová, č.d. 237.

Upratovanie kostola: sobota, 8 00 hod.:

Zuzana Kováčová, č.d. 310; Andrea Krajníková, č.d. 481; Jana Krivjančinová, č.d. 203; Valéria Krivjančinová, č.d. 342; Nataša Krivjančinová, č.d. 197.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.